Uutislistaukseen

Tilinpäätös 2017 hyväksyttiin

21.3.2018 16.25

Espoon seurakuntien tilinpäätös oli 1,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen 19. maaliskuuta.

Seurakuntayhtymän talous toteutui vuonna 2017 talousarviota selvästi ennakoitua parempana. Tilinpäätös oli 1,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Hyvä tulos johtuu pääasiassa seurakuntien talouden sopeuttamisohjelmasta, verotulojen kasvusta ja arvioitua paremmista rahoitustuotoista.

Seurakunnat ovat varautuneet jo useamman vuoden tiukkenevaan talouteen ja toimintaa on sopeutettu sen mukaisesti. Viime vuonna toimintakulut olivat 2,3 miljoonaa arvioitua pienemmät. Toimintamenojen laskuun vaikutti myös lomarahojen leikkaus, jota ei oltu etukäteen huomioitu määrärahoissa.

Kirkollisverotulon ja valtiorahoituksen suuruus oli viime vuonna yhteensä 48,3 miljoonaa euroa. Tästä verotulojen osuus oli 43,0 miljoonaa euroa eli noin 1,5 miljoonaa euroa enemmän kuin oli ennakoitu. Lisäksi rahoitustuotot olivat 0,6 miljoonaa ennakoitua suuremmat.

Espoon seurakunnat käyttivät investointeihin 5,5 miljoonaa euroa. Investoinneista merkittävin oli Espoonlahden kirkon peruskorjauksen valmistuminen. Peruskorjaus rahoitettiin osin lainalla. Investointeihin vuodelle 2017 varatuista määrärahoista jäi käyttämättä 4,9 miljoonaa euroa. Suurimmalta osin tämä johtui Kaitaan alueen kaavoituksen siirtymisestä, minkä seurauksena hankkeelle varattuja maankäyttömaksuja ei käytetty.

Espoon seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen 19.3.2018 kokouksessaan.   Samassa yhteydessä hyväksyttiin myös hautainhoitorahaston tilinpäätös, joka oli 272 000 alijäämäinen. Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi tilinpäätökset tulevat toukokuussa.