Uutislistaukseen

sanapilvi espoo 2 lukkari_L.jpg

Espoon seurakuntien toivotaan panostavan auttamistyöhön ja lapsiin

31.5.2018 08.47

Espoon seurakuntien jäsenten mielikuvaa seurakunnistaan tutkittiin helmikuussa. Vastaajat arvostavat etenkin seurakuntien auttamistoimintaa eri muodoissaan sekä lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä.
Auttamistyöhön toivottiin myös panostettavan nykyistä enemmän.
 
Kuudellakymmenellä prosentilla vastaajista oli myönteinen mielikuva Espoon seurakunnista. Myös viimeinen kokemus seurakunnista oli myönteinen 62 prosentilla. Useimmiten vastaajat kohtasivat seurakunnat median välityksellä tai kirkollisissa toimituksissa. Toimintaan osallistuvien mielikuva oli myönteisempi mielikuva kuin heillä, joilla ei ollut yhteyttä seurakuntaan.
 
Espoon seurakuntien jäsenet näkevät seurakuntansa etenkin luotettavana. 91 prosenttia vastaajista pitää seurakuntia hyvin tai melko luotettavana. Espoon seurakunnat arvioidaan myös suvaitsevaksi ja avoimeksi. Kolme viidestä liittää Espoon seurakuntiin myös innostavuuden ja kokeilunhalun. Rohkeiksi Espoon seurakunnat mieltää puolet vastaajista.
 
Tutkimuksen mukaan Kirkko ja kaupunki on vuodessa löytänyt hyvin paikkansa Espoossa. Lehti tunnetaan hyvin ja 70 prosenttia vastaajista vähintään selailee sitä. Lehti oli myös keskeisin tiedon lähde seurakuntien asioihin liittyen.
 
Espoon seurakuntien yhteisökuvatutkimus tilattiin Innolink Research Oy:lta. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 806 espoolaista seurakunnan jäsentä, jotka edustavat eri seurakuntia ja ikäryhmiä. Vastauksista 300 kerättiin nettipaneelilla ja 500 puhelinhaastattelulla. Puhelinhaastateltavat valittiin satunnaisotannalla. Otanta kokonaisuudessaan vastaa demografisesti espoolaisia.