Uutislistaukseen

Kuvassa on iloinen ja hymyilevä vauva.

Vauvat saavat näkyä ja kuulua seurakunnassa

19.9.2019 14.01 Valtakunnallista Vauvan päivää vietetään 27.9.2019. Kuva: Shutterstock.

Valtakunnallista Vauvan päivää vietetään perjantaina 27.9.2019. Myös evankelis-luterilainen kirkko on mukana teemapäivässä. Espoon seurakunnissa erityisiä Vauvan päivän tapahtumia on Soukan kappelilla sekä Chapple Isossa Omenassa.

Vauvan päivä on esillä muidenkin seurakuntien vauvaperheille suunnatussa arjen toiminnassa koko viikon. Lisäksi Leppävaaran seurakunnan varhaiskasvattajat jalkautuvat Sellon kauppakeskukseen ja aikovat ilahduttaa vauvoja ja heidän vanhempiaan pienellä yllätyksellä. Niin ikään Leppävaarassa kolmessa eri vauvaryhmässä vauvat huomioidaan erityisesti koko viikon ajan.

Tapiolan seurakunnassa puolestaan vietetään viikonloppuna kastepäivää.

Soukan kappelissa toteuttavassa Vauvojen oman päivän ohjelmassa on muun muassa kantoliinaopastusta, vauvahierontaa ja muskarihetkiä. Tarjolla on myös opastusta kastetilaisuuden järjestämiseen. Chapple Isossa Omenassa Vauvapäivän -tilaisuudessa leikitään, lauletaan ja ihmetellään yhdessä.

Vauvaystävällisyys keskiöön

Kolmatta kertaa vietettävää valtakunnallista Vauvan päivää luotsaa VauvaSuomi ry. Yhdistyksen päätavoitteena on lisätä vauvaystävällisyyttä ja vauvaperheiden ja vauvojen huomioimista yhteiskunnassa, kirkossa ja työpaikolla. Espoon seurakunnissa vauvaystävällisiä kriteerejä ovat pohtineet varhaiskasvattajat.

- Seurakuntien vauvaystävällisissä suosituksissa korostetaan, että jokainen lapsi on ainutlaatuinen Jumalan luoma ihme. Kaste ja kummius ovat tärkeitä asioita, joita kirkko haluaa tukea, kasvatuksen asiantuntija Tiina Hänninen kertoo.

Kymmenkohtaisessa listassa seurakuntaa ja kirkon tiloja katsellaan konkreettisesti vauvan näkövinkkelistä. Tämä tarkoittaa helposti saavutettavia tiloja, joihin vauvojen ja heidän perheidensä on helppo tulla ja joissa heidän on hyvä olla.

- Esimerkiksi hoitopöydät ja mikrot pitää olla helposti löydettävissä, Tiina Hänninen kertoo.

- Kuuntelemme vauvaperheiden tarpeita ja otamme ne huomioon työn suunnittelussa ja toteutuksessa. Autamme ja tuemme vauvaperheitä ja vanhempien jaksamista arjessa, vauvaystävällisen seurakunnan suosituksissa korostetaan.

Jokaiseen suosituksiin sitoutuneessa seurakunnassa on nimetty vauvavastaava, jonka tehtävänä on tarkkailla vauvanäkökulman toteutumista.

- Kuuntelemme vauvaperheiden tarpeita ja otamme ne huomioon työn suunnittelussa ja toteutuksessa. Autamme ja tuemme vauvaperheitä sekä vanhempien jaksamista arjessa, vauvaystävällisen seurakunnan suosituksissa korostetaan.

Vuorovaikutusta ja vertaistukea

Vauvat saavat näkyä ja kuulua seurakunnassa.

- Vauvat saavat tulla. Puolustamme vauvojen oikeutta osallistua kaikkiin tilaisuuksiin sekä teemme sen kaikille seurakuntalaisille selväksi, suosituksessa todetaan.

Seurakunnilla on runsaasti vauvaperheille kohdennettua toimintaa ja tukipalveluita. Tiina Hänninen mainitsee muun muassa vauvamuskarit, vauvakirkot ja ensi kertaa äidiksi -ryhmät. Vauvat ovat myös aina tervetulleita messuun.

- Lisäksi Espoon seurakuntien perheneuvonta tarjoaa ilmaista ammatillista terapiaa vauvaperheille, Tiina Hänninen mainitsee.

Seurakuntien vauvaryhmissä vanhemmat löytävät vertaistukea. Samalla ryhmissä pyritään lisäämään vuorovaikutusta vauvan ja häntä hoivaavan aikuisen välillä. Tiina Hänninen sanoo, että aktiivisessa vuorovaikutuksessa vauva tulee kuulluksi ja ymmärretyksi, vanhemmalle puolestaan on palkitsevaa ymmärtää lasta ja olla vuoropuhelussa hänen kanssaan.

- Jo parikuisella lapsella vuorovaikutustaitojen kehittymisen herkkyyskausi alkaa kehittyä. Hän etsii aktiivisesti katsetta ja vastaa hymyyn hymyllä. Vauvan ajattelu ja tekeminen ovat yhtä - voi sanoa, että vauva ajattelee liikkeillään, Tiina Hänninen sanoo.


Vauvan päivän tapahtumia Espoossa:

Vauvojen oma päivä Soukan kappelilla pe 27.9. klo 11.30–15. Ota myös muu perhe mukaan. Keittolounas tarjolla klo 11.30–13, vapaaehtoinen ruokamaksu. Ensimmäiset vauva-aktiviteetit alkavat klo 12 lähtien.

Ohjelmassa: kantoliinaopastusta, vauvahierontaa, vauvamuskarihetkiä (myös odottaville äideille), äideille itsehoitovinkkejä, parisuhdeasiaa, paikalla srk:n perhetyöntekijöitä ja neuvolan perhetyöntekijöitä, srk:n Toivon torin myyntipiste (käytettyjä vauvatavaroita), opastusta kastetilaisuuden järjestämiseen, mahdollisuus isommille lapsille lapsenhoitoon.

Soukan kappeli, Soukankuja 3, 02360 Espoo.

Vauvapäivä Chapplessa pe 27.9. klo 13–16. Jokainen vauva on juhlan arvoinen. Chapplessa vietetään vauvan päivää yhdessä leikkien, laulaen ja ihmetellen. Vauvan päivänä pääset tutustumaan alueen eri toimijoihin ja palveluihin.

Chapple Iso Omena, Suomenlahdentie 1, kauppakeskuksen 2. kerros, 02230 Espoo.