Uutislistaukseen

Kuulutus

5.10.2020 08.54

Kuulutus


Espoon seurakuntayhtymän hautausmailla alla mainittujen sukuhautojen hoito on olennaisesti laiminlyöty. Kiinteistöjohtaja, yhteisen kirkko­neuvoston delegointipäätöksellä, velvoittaa kirkkolain 17 luvun 5 §:n perusteella kunkin mainitun haudan hautaoikeuden haltijaa vuoden määräajassa tämän kuulutuksen päivämäärästä lukien kunnostamaan haudan uhalla, että oikeus hautaan julistetaan menetetyksi.

Hoitovelvoitteen täyttämiseksi riittää, että haudan yleishoito (= haudan nurmi- tai sorapinnan hoito sekä tarvittaessa muistomerkin ja mahdollisten reunakivien oikaisu) on järjestetty. Pelkkä kukkien tuominen haudalle ei riitä hoitovelvoitteen täyttämiseksi. Kukkien istuttaminen ei ole pakollista.
Haudan kunnostuksen ja hoidon osalta antavat pyydettäessä ohjeita hautaus­toimen työnjohtajat, jotka ovat tavattavissa hautausmailla pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7.30–14.30 lauantaita lukuunottamatta. Puhelimitse heidät tavoittaa numerosta 09 80 501, varmimmin klo 13–14.
Espoon seurakuntayhtymän hautainhoitorahasto ottaa hautoja hoitaakseen ja lisätietoja saa hautatoimistosta, p. 09 8050 2200. Hautatoimisto on avoinna ma–ti klo 9–15 ja ke–to klo 9–12.

Asiasta on tänä päivänä ilmoitettu myös ao. haudoille asetetulla kuulutuksella.


KAPPELIN HAUTAUSMAALLA
Osasto: hautanumero
A: 55   B: 106   E: 79, 125, 131, 133   H: 77, 137, 150, 160, 179   
I: 12, 39, 78   K: 77  L: 11, 25, 30, 55, 92, 116, 152, 155, 158   
M: 50   O: 19   P: 85, 137  B1: 119


KIRKON HAUTAUSMAALLA
Osasto: hautanumero
A: 6, 27, 42, 57–58   D: 5, 14, 20, 78, 96, 193, 215, 224, 244, 268   
F: 4, 5, 9, 44, 48, 70, 87, 111, 165, 174, 211, 213, 222   H: 8, 77   K: 4, 14   
L: 9, 28, 41, 82   E: 22, 44, 51, 60, 84, 102, 119, 130, 144, 155, 195, 208, 222   
G: 20, 36, 72, 108, 147, 166, 198, 274   I: 13, 22, 63, 73, 80, 100, 116   
O: 5, 30, 71, 110   T: 23, 26, 33, 34, 35, 40, 45, 126, 130, 139   S: 34, 39   
N: 5, 6, 67   P: 13, 26, 53, 116   U: 23, 24, 40, 60, 63, 79, 120, 122, 128, 135, 149, 217, 198, 200   V: 2, 15, 49, 94, 100, 143, 153, 154, 164, 176   W: 40, 42, 46, 99, 104, 121   Z: 19, 26, 100   X: 42, 59, 72, 75, 85, 157, 164   Y: 38, 63, 64, 88   Å: 1, 2, 3, 38, 46, 114, 140, 146, 159,   Ä: 46, 57, 97, 132, 189, 207, 208, 215, 226, 239, 259, 260, 261, 262, 285, 295, 313, 339, 343, 352   Ö: 10, 22, 53, 70, 80, 85, 91   A1: 25   C1: 38   D1: 56   F1: 86


KELLONUMMEN HAUTAUSMAALLA
Osasto: hautanumero
C: 4.12   H: 7.16   H: 9.12   H: 10.4   H: 11.26   H: 13.19


Tähän kiinteistöjohtajan päätökseen saa se, jota asia koskee, tehdä ­kirjalli­sen oikaisu­vaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa ja se on osoitettava Yhteiselle kirkkoneuvostolle, PL 200, 02771 Espoo. Oikaisu­vaati­­mus­ta varten tarvittavan täydellisen pöytäkirjanotteen saa
Espoon seurakunta­yhtymän virastosta, p. 09 80 501.


Espoossa 24.9.2020