Uutislistaukseen

Kuulutus

23.10.2020 08.31

Espoon seurakuntayhtymän hautausmailla ei alla mainittuja sukuhautoja ole hoidettu yhteisen kirkkoneuvoston antamasta hoitokehotuksesta huolimatta.

Tästä kunnostuskehotuksesta on tiedotettu kirjeellä tai ­niiden osalta, joita ei ole tavoitettu kirjeitse, kuulutuksella ­sanomalehdis­sä 26.9.2019 ja ao. haudoille asetetulla ilmoituksella. Kiinteistöjohtaja on yhteisen kirkkoneuvoston tekemän delegointipäätöksen mukaisesti 21.9.2020 päättänyt julistaa hautapaikkaoikeuden alla mainittuihin hautoihin menetetyksi, joten haudat palautuvat seurakuntayhtymän hallintaan.


KAPPELIN HAUTAUSMAALLA
Osasto: hauta
B: 61, 152   C: 12, 160   D: 80, 94   E: 12   G: 14, 73, 148   H: 17, 23, 47, 116, 164   I: 42, 90, 103   A1: rivi 2, hauta 8


KIRKON HAUTAUSMAALLA
Osasto: hauta
D: 7, 121, 179, 209   E: 133   F: 83, 84, 117, 156, 169   G: 90, 150, 222, 245   H: 69 I: 54, 111   N: 91   U: 36, 74, 207   V: 51   
W: 81, 97, 120   X: 18, 102, 106, 127, 130   Y: 24, 129   Z: 91   Å: 164   Ä: 16, 139, 272, 275, 299   Ö: 69, 83, 129   B1: 74, 394   
C1: 15, 17, 31, 32, 39   F1: 88   G1: 48   
I1: 25, 41, 67


KELLONUMMEN HAUTAUSMAALLA
Osasto: hauta
A: 6.11   B: 15.7   J3: 11.16


Samalla kiinteistöjohtaja ilmoittaa, että haudalla olevat muistomerkit tai muut rakennelmat ja irtonaiset esineet siirtyvät hautaustoimilain 14 §:n nojalla seurakunnalle ilman vastiketta, jollei hautaoikeuden haltija ole kuuden kuukauden kuluttua hautaoikeuden päättymisestä vienyt niitä pois. Ennen muistomerkin poistamista on kuitenkin varmistettava Espoon seurakunta­yhtymän hautatoimistosta, ettei muistomerkkiä ole määrätty säilytettäväksi, jolloin sen poistaminen ei ole sallittua.


Tähän kiinteistöjohtajan päätökseen saa se, jota asia koskee, tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa ja se on osoitettava Espoon yhteiselle kirkkoneuvostolle, PL 200, 02771 Espoo. Oikaisu­vaatimusta varten tarvittavan täydellisen pöytäkirjanotteen saa Espoon seurakuntayhtymän virastosta, p. 09 80 501.


Asiasta on tänä päivänä ilmoitettu myös ao. haudoille asetetulla ­kuulutuksella.
Espoossa 22.10.2020