Uutislistaukseen

Turvataan toisemme - pelastetaan joulu

20.11.2020 17.58

Seurakuntien tilaisuuksiin voi ma 23.11. alkaen osallistua 20 henkeä kerrallaan. Rajoitus on voimassa 13.12.2020 saakka.

Uudenmaan alueella ollaan siirrytty koronaviruspandemian leviämisvaiheeseen. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä antoi 20.11.2020 määräyksiä ja suosituksia, joilla koronaviruksen leviämistä pyritään hillitsemään. 

Espoon seurakunnat ottavat toiminnassaan huomioon nämä linjaukset sekä Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin antamat ohjeet.

Jumalanpalveluksiin ja tapahtumiin 20 henkeä kerrallaan

Espoon seurakuntien tilaisuuksissa noudatetaan 20 hengen enimmäishenkilömäärää 23.11.-13.12.2020.

Jumalanpalvelukset ja muut keskeiset tapahtumat pyritään lisäksi lähettämään verkon kautta. Rajoitusten vuoksi osa tapahtumista joudutaan siirtämään myöhemmäksi, perumaan tai järjestämään ulkotiloissa. Esimerkiksi Kauneimmat joululaulut -tapahtumia on kuitenkin suunniteltu jo valmiiksi ulkona tapahtuviksi. Muutokset päivitetään tapahtumakalenteriin viimeistään 23.11. alkavalla viikolla. 

Aikuisten vakiintunut pienryhmätoiminta jatkuu. Ryhmätoiminnassa huomioidaan 20 hengen rajoitus, turvavälit ja hyvä käsihygienia. Nuorten ja lasten toiminta jatkuu samat turvatoimet huomioiden. Nuorten tiloissa ja toiminnassa otetaan käyttöön maskit. 

Kasteet, häät ja hautajaiset turvallisesti pienemmällä joukolla

Kastetilaisuuksissa, vihkimisissä ja hautaan siunaamisissa otetaan 23.11. alkaen huomioon tiukentuneet rajoitukset. Tuomiokapitulin ohjeistuksen mukaan kirkollisiin toimitukseen voi osallistua enintään 20 henkeä seurakunnan työntekijät mukaan lukien. Seurakunnat ovat yhteydessä perheisiin, joita asia koskee.

Koronakoordinaatioryhmä suosittaa, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia toistaiseksi järjestetä lainkaan. Tämä koskee myös kotona tapahtuvia kastetilaisuuksia, hääjuhlia tai muistotilaisuuksia. Seurakunnat suosittelevat järjestämään toimitukset seurakuntien tiloissa, joissa turvavälit voidaan toteuttaa. Hautaan siunaamisten osalta on hyvä harkita myös sitä, että siunaus toimitetaan haudalla. 

Tukea ja keskusteluapua

Seurakuntien diakoniatyö palvelee rajoituksista huolimatta normaalisti.

Joulu tulee rajoituksista huolimatta

Uudet rajoitukset vaikuttavat myös jouluun valmistautumiseen. Osa tapahtumista on suunniteltu jo valmiiksi ulkotiloihin tai verkon kautta tapahtuviksi.

Seurakunnissa seurataan tilannetta ja pyritään kaikin mahdollisin tavoin tarjoamaan espoolaisille tilaisuuksia joulun sanoman äärelle pysähtymiseen. Rajoituksia noudattamalla voimme myös jokainen vaikuttaa siihen, että joulua voidaan viettää mahdollisimman vähin poikkeuksin.