Hyppää sisältöön

Valitsijayhdistykset

 

Tälle sivulle päivitetään seurakuntavaalien valitsijayhdistykset Olarin seurakunnassa. Mikäli haluat listasi esittelyn mukaan, ole yhteydessä vaalit.espoo(ät)evl.fi.

Kirkko kaikille - Olari

Yhteyshenkilö: Kira Järves, kirajarves(ät)gmail.com

Ryhmän tausta: Kirkko kaikille -Olari on puolueisiin ja kirkon herätysliikkeisiin sitoutumaton ryhmä Olarin seurakunnan luottamushenkilöitä ja seurakuntavaaliehdokkaita. Edustamme eri puoluetaustoja, partiolaisia, Tulkaa Kaikki - liikkeessä ja Tuomasyhteisössä mukana olevia sekä kirkon jäseniä ilman taustayhteisöä. Meitä yhdistää halu rakentaa tasa-arvoista uudistuvaa kirkkoa, joka elää ajassa ja toimii rohkeasti.

Tunnus/slogan vaaleissa: Kirkko kaikille- uudistuva, turvallinen ja syrjimätön seurakunta.

Tavoitteet: Tavoitteenamme on rakentaa kirkkoa, joka elää ajassaan seurakuntalaisiaan varten. Kirkon tulee jalkautua seurakuntalaisten keskelle, kokeilla uusia toimintatapoja ja pitää rohkeasti esillä sanomaa Jumalan armosta. Haluamme luoda yhteisön, johon jokainen on tervetullut ja jossa on tilaa monimuotoiselle hengellisyydelle. Haluamme, että kirkko uudistuu ja arvostaa jäseniään sekä kantaa vastuullisesti vastuunsa lähimmäisestä lähellä ja kaukana.

Asioita, joita haluamme edistää seuraavalla kaudella:

 • Haluamme edistää sitä, että kirkoissamme vihitään kaikenlaiset parit.
 • Kohdennamme lähetysmäärärahat niille järjestöille, jotka sitoutuvat kirkon opetukseen.
 • Olemme aktiivisesti mukana seurakunnan työntekijävalinnoissa.
 • Jatkamme Chapple-tilan vuokrasopimusta myös vuoden 2026 jälkeen.
 • Haluamme, että seurakunnan toiminta ei ole vain työntekijöiden varassa vaan vapaaehtoisuus ja vapaaehtoisten rooli laajenee.
 • Teemme yhteistyötä erilaisten yhteisöiden, yhdistyksien ja järjestöjen kanssa.
 • Monipuolistamme kirkkotilojen käyttöä.
 • Ylläpidämme vastuullista taloudenpitoa seurakunnassa.

Lisää tavoitteistamme nettisivuiltamme.

Viime vaalikauden onnistumiset:

 • Olimme mukana uudistamassa partiolippukuntien taustayhteisösopimukset.
 • Aloitteestamme Matinkappelin pihalle rakennettiin Metsäkirkko.
 • Perheasiainneuvottelukeskuksen rahoituksen jatkaminen kaupungin lopetettua yhteistyö.
 • Olimme aktiivisesti uudistamassa Espoon seurakuntien ympäristöohjelmaa.
 • Osallistuimme aktiivisesti uuden kirkkoherran ja uusien työntekijöiden valintaan.
 • Olemme olleet mukana seurakunnan viestinnän kehittämisessä.
 • Ryhmämme jäsenet ovat vaikuttaneet useissa seurakuntayhtymän luottamustehtävissä mm. henkilöstö-, viestintä- ja strategiajohtokunnassa. Tämän lisäksi meiltä on ollut seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja, jäsen hiippakuntavaltuustossa sekä kirkolliskokouksessa.
 • Ryhmämme on osallistunut aktiivisesti Yhteisvastuukeräyksen suunnitteluun ja toteutukseen.

https://www.kirkkokaikilleolari.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/kirkkokaikilleolari, @kirkkokaikilleolari

Kokoomus ja sitoutumattomat

Yhteyshenkilö: Jussi Koskinen, jussi1.koskinen1(ät)gmail.com, 040 501 1422

Tunnus/slogan vaaleissa: Rakennetaan yhdessä hyvän arjen seurakunta.

Kirkon arvoja ovat usko, toivo ja rakkaus. Niiden toteuttaminen vaatii toisinaan rohkeutta. Meillä kokoomuslaisilla on rohkeutta ja kykyä tehdä seurakunnissa valintoja, joissa korostuvat merkityksellisyyden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmat.

Ryhmän tausta: Kokoomus

Tavoitteet:
Rohkeutta, toivoa ja rakkautta

 • puhua uskosta ja sen merkityksellisyydestä
 • edistää kirkkoa, johon kaikki ovat tervetulleita
 • pitää kirkon merkitykselliset toiminnot lähellä ihmistä
 • elää ajassa ja olla edelläkävijä
 • suhtautua avoimesti ja kannustavasti uusiin seurakuntatyön muotoihin
 • turvata kirkon taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset
 • inhimillisyyttä kohtaamiseen
 • arvostaa seurakunnan auttamistoimintaa ja hädänalaisten rinnalla kulkemista
 • ottamaan vastuuta toimista, jotta kannamme vastuuta myös tulevista sukupolvista
 • kehittää ja ylläpitää yhteistyötä koulujen, kolmannen sektorin, kunnan, hyvinvointi- ja sote-palveluiden kanssa
 • toimia kirkossa ja seurakunnassa yhteistyössä työntekijöiden kanssa, toinen toistamme arvostaen 
 • kuunnella ja keskustella seurakuntalaisten kanssa ja toimia yhdessä 
 • toimia seurakunnan ja kirkon luottamushenkilönä

Mitä haluamme edistää seuraavalla vaalikaudella:

 • Seurakuntien ja kirkon taloudesta huolehtiminen on tulevalla kaudella yksi tärkeimmistä tehtävistä. Haluamme, että kirkko voi jatkossakin tarjota monimuotoisesti eri palveluja ja toimintoja. Tämä tarkoittaa seinistä vähentämistä, mutta toimintoja voi toteuttaa myös uudella tavalla. Seurakunnissa onkin jo tehty kipeitä päätöksiä toimitilojen luopumisista. Seurakunnan toimintoja täytyy nyt miettiä uudelleen, ja myös uudella tavalla.
 • Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Espoon seurakuntien uuden strategian loppuvuodesta. Strategiasta on tulossa kunnianhimoinen ja eteenpäin suuntautuva. Strategian toimeenpano alkaa uusien luottamushenkilöiden vetämänä ja tähän työhön panostamme. 

Kokoomuksen kirkkopoliittinen ohjelma: https://www.kokoomus.fi/wp-content/uploads/2022/06/Kokoomus-seurakuntavaaliohjelma-2022.pdf

Missio Olari

Yhteyshenkilö: Pertti Järvenpää, pp.jarvenpaa(ät)pp.inet.fi, 040 042 3499

Ryhmän tausta: Yhdessä matkalla – Missio Olari on jo yli kolmekymmentä vuotta koonnut Olarissa yhteen niitä seurakuntalaisia, joille seurakunnan toiminta on tärkeää. Meitä yhdistää tavoite kehittää seurakuntia ja seurakuntayhtymää ja keskittyminen kirkon perustehtävään. Ryhmä yhdistää poliittisesti ja yhteiskunnallisesti eri tavoin ajattelevia. Meihin kuuluu myös eri kirkollisiin herätysliikkeisiin ja järjestöihin lukeutuvia henkilöitä. Kutsumme kaikkia seurakuntalaisia mukaan rakentamaan seurakuntaa ja kirkkoamme. 

Tunnus/slogan: Rakennamme yhdessä tulevaisuuden seurakuntaa Olarissa
 
Tavoitteet:

 • Meille tärkeitä asioita ovat vaikeuksissa olevien espoolaisten auttaminen, perheiden tukeminen ja lähetystyö. Seurakunta on hengellinen koti, jossa saa levätä, kasvaa uskossa, tehdä vapaaehtoistyötä ja toimia keskinäisessä kunnioituksessa. Haluamme kutsua kaikkia seurakuntayhteyteen ja aktivoida erityisesti nuoria aikuisia toimimaan omassa seurakunnassaan.
 • Sitoudumme kirkon perustehtävään ja tunnustukseen. Luotamme Raamattuun. Seurakunnan tulee kannustaa mukaan toimintaan myös eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Työmuotoja tulee kehittää muuttuvien tarpeiden mukaan. 
 • Seurakuntien ja seurakuntayhtymän talous on pidettävä kestävällä pohjalla. 
 • Kirkon toiminnan oleellinen osa on lähetystyö. Haluamme, että Espoon seurakunnat jatkavat työtä kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta. 


Mitä haluamme edistää seuraavalla vaalikaudella:

 • Jokaista tarvitaan: Seurakunta on kaikille avoin hengellinen koti, jossa vapaaehtoistyötä arvostetaan. Rohkaisemme jokaista löytämään oman paikkansa seurakunnassa.
 • Sanan ja rukouksen varassa: Raamattu ohjaa meitä toimimaan kaikkien parhaaksi.
 • Toivon sanoma lähelle ja kauas: Teemme lähetystyötä kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Toivotamme maahanmuuttajat tervetulleiksi ja kehitämme toimintaamme monikieliseksi. Vahvistamme yhteyksiä muihin kristillisiin seurakuntiin ja järjestöihin. 
 • Toisistamme välittäen: Seurakunta kohtaa ja auttaa kaikkia avun tarvitsijoita, erityisesti heikoimmassa asemassa olevia.
 • Perheitä tukien: Seurakunta tukee perheiden hyvinvointia, kristillistä avioliittoa sekä lasten ja nuorten kasvatusta.
 • Luonnon parhaaksi toimien: Haluamme seurakunnan omalta osaltaan osallistuvan kohtuullisen elämäntavan säilyttämiseen, luonnon varjelemiseen, ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. 
 • Taloudesta huolehtien: Varmistamme, että talous on kestävällä pohjalla, jotta seurakunnan ydintoimintojen jatkuvuus taataan. Säästämme mieluummin rakennuksista kuin työntekijöistä. Olarin kappelin, Matinkappelin ja Chapplen roolit on ratkaistava seuraavan vaalikauden aikana.

Viime vaalikauden onnistumiset:

Missio Olarille työ seurakuntien ja seurakuntayhtymän tehtävissä on toimintaa joukkueena, ei yksittäisiä suorituksia. Jäsenemme ovat olleet edesauttamassa onnistumisissa seuraavissa asioissa:

 • Lähetystyötä on aktiivisuutemme ansiosta tuettu kaikkien kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Olemme antaneet tukemme monikielisen työn vahvistamiseen. 
 • Olemme olleet toimijoina monissa seurakunnan vapaaehtoistehtävissä ja kehittämässä tavoittavaa työtä.
 • Olemme olleet mukana kiinteistökannan arviointiprosessissa talouden kestävyyden varmistamiseksi. 
 • Jäseniämme on toiminut valtuustossa, neuvostoissa, johtokunnissa ja toimikunnissa. Näissä jäsenemme tunnetaan ahkerina, perehtyneinä ja kaikkien kannalta tasapainoisia ratkaisuja hakevina.
 • Olemme osallistuneet aktiivisesti strategiatyöskentelyyn, hengellisen työn edistämiseen sekä ympäristöjärjestelmän ja leirikeskustoiminnan kehittämiseen.

http://www.yhdessamatkalla.fi 

https://www.facebook.com/yhdessamatkalla

// ]]>