Hyppää sisältöön

Valitsijayhdistykset

 

Tälle sivulle päivitetään seurakuntavaalien valitsijayhdistykset Tapiolan seurakunnassa. Mikäli haluat listasi esittelyn mukaan, ole yhteydessä vaalit.espoo(ät)evl.fi.

Tapiolan Kokoomus

Yhteyshenkilö: Mika Mäkilä, mika.makila(ät)lal.fi, 0400 606750

Kirkon arvoja ovat usko, toivo ja rakkaus. Niiden toteuttaminen vaatii toisinaan rohkeutta. Meillä kokoomuslaisilla on rohkeutta ja kykyä tehdä seurakunnissa valintoja, joissa korostuvat merkityksellisyyden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmat.

Ryhmän tausta: Kokoomus

Tunnus/slogan vaaleissa: Rakennetaan yhdessä hyvän arjen seurakunta

Tavoitteet

Rohkeutta, toivoa ja rakkautta

 • puhua uskosta ja sen merkityksellisyydestä
 • edistää kirkkoa, johon kaikki ovat tervetulleita
 • pitää kirkon merkitykselliset toiminnot lähellä ihmistä - elää ajassa ja olla edelläkävijä - suhtautua avoimesti ja kannustavasti uusiin seurakuntatyön muotoihin - turvata kirkon taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset - inhimillisyyttä kohtaamiseen
 • arvostaa seurakunnan auttamistoimintaa ja hädänalaisten rinnalla kulkemista - ottamaan vastuuta toimista, jotta kannamme vastuuta myös tulevista sukupolvista
 • kehittää ja ylläpitää yhteistyötä koulujen, kolmannen sektorin, kunnan, hyvinvointi- ja sote-palveluiden kanssa
 • toimia kirkossa ja seurakunnassa yhteistyössä työntekijöiden kanssa, toinen toistamme arvostaen
 • kuunnella ja keskustella seurakuntalaisten kanssa ja toimia yhdessä
 • toimia seurakunnan ja kirkon luottamushenkilönä

Asiat, joita haluamme edistää seuraavalla kaudella:

 • Seurakuntien ja kirkon taloudesta huolehtiminen on tulevalla kaudella yksi tärkeimmistä tehtävistä. Haluamme, että kirkko voi jatkossakin tarjota monimuotoisesti eri palveluja ja toimintoja. Tämä tarkoittaa seinistä vähentämistä, mutta toimintoja voi toteuttaa myös uudella tavalla. Seurakunnissa onkin jo tehty
 • Kipeitä päätöksiä toimitilojen luopumisista. Seurakunnan toimintoja täytyy nyt miettiä uudelleen, ja myös uudella tavalla.
 • Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Espoon seurakuntien uuden strategian loppuvuodesta. Strategiasta on tulossa kunnianhimoinen ja eteenpäin suuntautuva. Strategian toimeenpano alkaa uusien luottamushenkilöiden vetämänä ja tähän työhön panostamme.

Viime vaalikauden onnistumiset:

 • Kokoomuslaisia on luottamushenkilöitä toiminut Espoon seurakuntien eri luottamustehtävissä kaikilla tasoilla. Vaaleilla valitut luottamushenkilöt ovat antaneet oman osaamisensa ja vahvuutensa seurakunnan ja kirkon kehittämiseen toimien yhteistyökykyisinä, ahkerina ja luotettavina jäseninä.
 • Olemme saaneet ajatuksia ja näkökulmia tuotua tulevaan Espoon seurakuntien yhteiseen strategiaan sekä eri toimintojen edistämiseen ja kehittämiseen.

https://www.kokoomus.fi/seurakuntavaalit/

Facebook: https://www.facebook.com/search/top?q=tapiolan%20kokoomus

Kokoomuksen kirkkopoliittinen ohjelma: https://www.kokoomus.fi/wp-content/uploads/2022/06/Kokoomus-seurakuntavaaliohjelma-2022.pdf

Tulkaa kaikki

Yhteyshenkilö: Atte-Veikko Kemppainen, atteveikko.kemppainen(ät)gmail.com, 040 5420146

Ryhmän tausta: Tulkaa kaikki-liike on puoluepoliittisesti sitoutumaton liike, joka yhdistää kirkon uudistusmielisiä. 

Tunnus/slogan vaaleissa: Muutosta ja yhdenvertaisuutta kirkkoon!

Tavoitteet 

 • Avara hengellisyys
  • uskovaisten, toivovaisten ja epäuskoisten kohtaaminen
  • monimuotoinen jumalanpalveluselämä
  • hiljaisuuden viljely, esim. pyhiinvaellukset ja retriitit
  • moni-ilmeinen musiikkielämä
 • Kirkon ovet auki 
  • muutokselle avoin ote ja kirkon ovet auki myös muuhun maailmaan
  • lapsille ja nuorille tilaa ja toimintaa 
  • valo-kahvila kaiken ikäisten ja -kielisten kohtaamispaikaksi 
  • vapaaehtoisten ideoille tilaa ja tukea
  • äänestämme muutosta myös kirkolliskokousvaaleissa
 • Varjelemme luontoa
  • ympäristö- ja ilmastonäkökulmat otetaan huomioon hankinnoissa ja kaikessa seurakunnan toiminnassa
  • seurakuntien kiinteistöjä ja metsiä hoidetaan ottaen huomioon ilmasto ja luonnon monimuotoisuus 
 • Luottamusta, sovintoa ja avoimuutta kirkkoon
  • avoin tiedotus päätöksenteosta
  • vastuullista ja arvojemme mukaista taloudenhoitoa 
  • kunnioittava suhtautuminen toisen näkemyksiin
  • vähemmistöjen syrjintään puututaan
  • sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt kuuluvat joukkoon

Asiat, joita haluamme edistää seuraavalla kaudella:

 • Avoimempaa ja aktiivista viestintää Espoon seurakuntien päätöksenteosta ja rahojen käytöstä.
 • Seurakunnan päiväkerhot säilytettävä Tapiolassa.
 • Riittävien taloudellisten resurssien suuntaaminen lapsi- ja nuorisotyöhön. 
 • Tapiolan kirkko tavoitettavaksi ja kutsuvaksi. 
 • Seurakunnan ja partiolippukuntien yhteistyön kehittäminen Tapiolan seurakunnassa
 • Sateenkaariväen yhdenvertainen kohtaaminen vakiintuu ja laajenee Espoon seurakunnissa.
 • Moni-ilmeisen ja matalakynnyksisen jumalanpalveluselämän ja hengellisen elämän vahvistaminen (erilaiset messut, hiljaisuuden päivät, pyhiinvaellukset jne.).
 • Toiminnan ja työntekijäresurssien turvaamiseksi täytyy osasta kiinteistöjä talouden tiukentuessa luopua. Päätökset on tehtävä ajoissa mutta harkiten ja tavalla, joka ei estä toiminnan jatkamista ja kehittämistä. Jäljellejääviä kiinteistöjä kehitetään ja ylläpidetään asia mukaisesti. 

Viime vaalikauden onnistumiset:

 • Vaikutimme merkittävästi seurakuntayhtymän metsäsuunnitelmien päivittämiseen ja siirtymiseen kohti metsien jatkuvaa kasvatusta.
 • Äänestimme yksimielisesti Tapiolan seurakunnan tilojen avaamisen puolesta myös sateenkaaripareille.
 • Olemme korostaneet yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistyön merkitystä sekä teemme sitä myös itse. 
 • Olemme edistäneet avaran hengellisyyden toteuttamista kehittämällä ja toteuttamalla mm. pyhiinvaelluksia  ja hiljaisuuden päiviä.
 • Edustajamme ovat antaneet osaamistaan ja kokemustaan seurakunnan rekrytoinneista, erityisesti kasvatuksen ja nuorisotyön kohdalla. 
 • Olemme korostaneet yhteistyön merkitystä partiolippukuntien kanssa.

https://tulkaakaikki.net 

Facebook: https://fi-fi.facebook.com/tulkaakaikkiliike/ 

Taustaryhmän kirkkopoliittinen ohjelma: https://tulkaakaikki.net/seurakuntavaalit-2022/seurakuntavaaliohjelma-2022/ 

Yhdessä matkalla

Yhteyshenkilö: Outi Krause, outi(ät)krause.fi, 040 5858785

Ryhmän tausta: Yhdessä matkalla –ryhmään kuuluu kaikkien Espoon suomenkielisten seurakuntien aktiivisia jäseniä. Meitä yhdistää tavoite kehittää seurakuntia ja seurakuntayhtymää ja keskittyminen kirkon perustehtävään. Ryhmä on poliittisesti ja yhteiskunnallisesti eri tavoin ajattelevia yhdistävä. Meihin kuuluu myös eri kirkollisiin herätysliikkeisiin ja järjestöihin lukeutuvia henkilöitä. Kutsumme kaikkia seurakuntalaisia mukaan seurakuntaa ja kirkkoamme rakentamaan.

Tunnus/slogan: Olemme Yhdessä matkalla ja rakennamme tulevaisuuden kirkkoa ja seurakuntia.

Tavoitteet: 

 • Sitoudumme kirkon perustehtävään ja tunnustukseen. Meille tärkeitä asioita ovat lähetystyö, vaikeuksissa olevien espoolaisten auttaminen ja perheiden tukeminen.
 • Seurakunta on hengellinen koti, jossa saa levätä, kasvaa uskossa, tehdä vapaaehtoistyötä ja toimia keskinäisessä kunnioituksessa. Haluamme kutsua kaikkia seurakuntayhteyteen ja aktivoida erityisesti nuoria aikuisia toimimaan omassa seurakunnassaan.
 • Luotamme Raamattuun. Seurakunnan tulee kannustaa mukaan toimintaan myös eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Työmuotoja tulee kehittää muuttuvien tarpeiden mukaan.
 • Seurakuntien ja seurakuntayhtymän talous on pidettävä kestävällä pohjalla.
 • Kirkon toiminnan oleellinen osa on lähetystyö. Haluamme, että Espoon seurakunnat jatkavat työtä kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta.

Asiat, joita haluamme edistää seuraavalla kaudella:

 • Jokaista tarvitaan: Seurakunta on kaikille avoin hengellinen koti, jossa vapaaehtoistyötä arvostetaan. Rohkaisemme jokaista löytämään oman paikkansa seurakunnassa.
 • Sanan ja rukouksen varassa: Raamattu ohjaa meitä toimimaan kaikkien parhaaksi.
 • Toivon sanoma lähelle ja kauas: Seurakunta tekee lähetystyötä kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Toivotamme maahanmuuttajat tervetulleiksi ja kehitämme toimintaamme monikieliseksi. Vahvistamme yhteyksiä kristillisiin seurakuntiin ja järjestöihin.
 • Toisistamme välittäen: Seurakunta kohtaa ja auttaa kaikkia avun tarvitsijoita, erityisesti heikoimmassa asemassa olevia.
 • Perheitä tukien: Seurakunta tukee perheiden hyvinvointia, kristillistä avioliittoa sekä lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta.
 • Luonnon parhaaksi toimien: Seurakunta edistää elämäntapojen kohtuullistamista, ilmastonmuutoksen hidastumista ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä.
 • Taloudesta huolehtien: Talouden kestävä suunnittelu turvaa seurakunnan ydintoimintojen jatkuvuuden.

Viime vaalikauden onnistumiset:

 • Lähetystyötä on aktiivisuutemme ansiosta tuettu kaikkien kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Olemme antaneet tukemme monikielisen työn vahvistamiseen.
 • Tapiolassa Leppävaaran aloitteesta on siirrytty maksuttomiin päiväkerhoihin, jotta kristillistä kasvatusta voitaisiin tarjota perheille helposti.
 • Olemme olleet toimijoina monissa seurakunnan vapaaehtoistehtävissä ja kehittämässä tavoittavaa työtä.
 • Kuluneella vaalikaudella on ryhdytty kiinteistökannan supistamiseen, joka on välttämätöntä talouden kestävyyden varmistamiseksi. Olemme ollut aktiivisia Tapiolan ja Leppävaaran kirkon peruskorjauksessa.
 • Jäseniämme on toiminut valtuustossa, neuvostoissa, johtokunnissa ja toimikunnissa. Näissä jäsenemme tunnetaan ahkerina, perehtyneinä ja kaikkien kannalta tasapainoisia ratkaisuja hakevina.
 • Olemme osallistuneet aktiivisesti strategiatyöskentelyyn, hengellisen työn edistämiseen sekä ympäristöjärjestelmän ja leirikeskustoiminnan kehittämiseen.

 

http://www.yhdessamatkalla.fi

Facebook: https://www.facebook.com/yhdessamatkalla

// ]]>