Kirkko kaikille

Ryhmän yhteyshenkilö: Marjo Matikka
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: marjo.matikka@luukku.com
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503001327

Ryhmän tausta: Puolueisiin tai herätysliikkeisiin sitoutumaton ryhmä, jossa on mukana sekä uusia että kokeneita luottamushenkilöitä.

Tunnus/slogan vaaleissa: Tuomiokirkkoseurakunta on kirkko kaikille

Tavoitteet:
Arvoina ovat rohkeus, rakkaus, armollisuus ja oikeudenmukaisuus.

 • Toimimme yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.
 • Kirkossa vihitään avioliittoon ja siunataan myös samaa sukupuolta olevia.
 • Syrjintää ei hyväksytä.
 • Rakennetaan luottamusta ja sovintoa eri tavoin ajattelevien välille.
 • Kristinuskon keskeistä sanomaa armosta pidetään esillä.

Kannetaan vastuuta lähimmäisistä sekä omalla alueella että maailmassa

 • Alueellamme pidetään huolta apua ja tukea tarvitsevista.
 • Kannamme globaalia vastuuta kansainvälisessä diakoniassa ja lähetystyössä.

Arvostetaan ja tarvitaan jäseniä

 • Seurakuntatyötä kehitetään seurakuntalaisten tarpeiden mukaan.
 • Palkatut työntekijät ja seurakuntalaiset toiminvat yhdessä.
 • Ihmisiltä kysytään, mitä he tarvitsevat, ja toimitaan sen mukaan.
 • Toimitaan ajassa eläen ja huomioidaan nuorten tarpeet.
 • Etsitään erityisesti kirkosta vieraantuneita.

Etsitään kumppanuuksia ja arvostetaan vapaaehtoistyötä

 • Seurakunta tekee yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa.
 • Tehdään yhteistyötä partioliikkeen ja nuorisotoimijoiden kanssa.
 • Etsitään yrityksistä ja alueen muista toimijoista kumppaneita.

Osallistetaan kirkko ilmastonmuutoksen torjuntaan

Ylläpidetään perinteitä, mutta luodaan ja hyväksytään uusia toimintatapoja

 • Arvioidaan uudelleen aikaan sidottuja käsityksiä.

Päätöksenteko on läpinäkyvää ja avointa

 • Keskustellaan ja tehdään päätökset avoimesti ja vastuullisesti.
 • Puretaan määrätietoisesti byrokratiaa ja uudistetaan rakenteita.
 • Tehdään ennakkoluulottomia avauksia.

Konkreettisia esimerkkejä, mitä haluatte Espoon seurakunnissa edistää seuraavalla nelivuotiskaudella:
Haluamme seurakunnan, jossa

 • jäsenet ovat yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia
 • palkatut työntekijät ja seurakuntalaiset tekevät seurakuntatyötä yhdessä
 • ketään ei syrjitä
 • kannetaan vastuuta lähimmäisistä sekä omalla alueella että koko maailmassa
 • ilmapiiri on avoin ja keskusteleva
 • tehdään ennakkoluulottomia avauksia
 • jaetaan aineellista hyvää tarvitseville esimerkiksi diakoniatyön kautta
 • ylläpidetään perinteitä, mutta luodaan myös uusia toimintatapoja
 • etsitään erityisesti niitä, jotka ovat jättäneet kirkon
 • tehdään yhteistyötä partioliikkeen ja kansalaisjärjestöjen kanssa
 • nuoret viihtyvät ja toimivat nuorten ehdoilla
 • keskustellaan enemmän kuin ollaan oikeassa
 • kysytään ihmisiltä, mitä he tarvitsevat ja toimitaan sen mukaan
 • osallistutaan aktiivisesti oman alueen arvokeskusteluun
 • kehitetään työtä seurakuntalaisten tarpeiden mukaan

Viime vaalikaudelta konkreettisia esimerkkejä, mitä asioita ajoitte/mitä toteutui: Isot teot edellyttävät yhteistyötä. Listamme luottamushenkilöt ovat olleet mukana vaikuttamassa esimerkiksi Suvelan uuden kappelin toteutumiseen.

Linkki Facebook-sivulle ja muihin sosiaalisen median kanaviin: Kirkko kaikille - Espoon tuomiokirkkoseurakunta