Kokoomus ja sitoutumattomat

Ryhmän yhteyshenkilö: 
Paula Viljakainen,
paula.viljakainen1@gmail.com,
050 5727497

Ryhmän tausta: Kansallinen Kokoomus

Tunnus/slogan vaaleissa: Kirkko on meitä jokaista varten – uudistuva Espoonlahden seurakunta

Tavoitteet:
Kirkolla on suuri merkitys arvoyhteisönä. Se edustaa hetkellisyyden sijasta jatkuvuutta, irrallisuuden sijasta juurevuutta ja pinnallisuuden sijasta syvällisempää käsitystä elämän tarkoituksesta ja mielekkyydestä. Seurakuntien roolia yksilön ja koko yhteiskunnan hyvän ja täysipainoisen elämän turvaajina tulee vahvistaa.

Seurakunta on tavalliselle ihmiselle tärkeä erityisesti, kun se on lähellä ihmisten elämää kasteessa, iltarukouksessa, päivä- ja perhekerhoissa, rippikoulussa, vihkimisessä, diakoniatyössä ja hautaan siunaamisessa. Seurakunta on parhaimmillaan ihmisten koko elämää tukeva kristittyjen yhteisö.

Meidän tehtävämme on välittää toinen toisistamme ja tukea toisiamme elämän eri vaiheissa. Seurakunta on välittämisen ja lähimmäisen rakkauden yhteisö. Arvostamme yksilöllisyyttä, lähimmäisistään välittämistä ja oma-aloitteista eettistä toimeliaisuutta.

Yhteiskunnassa ja ihmisen arjessa tapahtuneet muutokset vaativat suvaitsevaisuutta meiltä kaikilta ja luovat kirkolle uusia odotuksia. Kirkon tulee olla avoin ja aktiivinen niin erilaisille perheille kuin maahanmuuttajillekin, jotta kaikki kokevat olevansa tervetulleita.

Erilaisten työntekijöiden pitää mahtua samaan kirkkoon. Ketään ei saa syrjiä. Myös kirkon pitää kaikissa toimissaan olla hyvin ja oikeudenmukaisesti johdettu.

Seurakunnat ovat menettämässä otettaan nuorista aikuisista. Kirkon on uudistettava toimintatapojaan ja löydettävä keinoja tukea ihmisiä elämän eri vaiheissa.

Seurakunnissa tulee antaa vastuuta jäsenille. Meissä seurakuntalaisissa piilee suuri voima ja rikkaus. Vastuun jakamisella vahvistetaan jäsenyyttä ja lisätään yhteisöllisyyttä.

Kirkko on siellä missä seurakuntalaiset ovat.

Konkreettisia esimerkkejä, mitä haluatte Espoon seurakunnissa edistää seuraavalla nelivuotiskaudella:

  • yhteiskunnan perusta on koti ja perhe, joissa toteutamme arjen kristillisyyttä
  • oman uskonnon opetus antaa arvopohjan elämälle
  • kirkko on avoin eri tavoin ajatteleville ja uskoville ihmisille
  • kirkko kantaa vastuuta heikompiosaisista ja yksinäisistä: Rohkaistaan mukaan entistä enemmän vapaaehtoisia kohtaamaan ihmisiä 
  • kirkko ottaa toiminnassaan huomioon erityisesti lapset ja nuoret: Tarjotaan nuorille päihteettömiä harrastusvaihtoehtoja
  • kirkko hoitaa talouttaan hyvin ja asiantuntevasti: Kirkollisvero ei nouse nykyisestä
  • kirkko kehittää toimintatapojaan ja on valmis uudistumaan: Jos ihmiset eivät tule kirkkoon, kirkon on mentävä ihmisten luo

Viime vaalikaudelta konkreettisia esimerkkejä, mitä asioita ajoitte/mitä toteutui:

  • Espoonlahden kirkon remontti toteutui seurakuntaneuvoston ja kirkkovaltuuston yhteisellä päätöksellä
  • tilojen käyttöä on tehostettu ja tyhjillään olevista tiloista on luovuttu ( taustalla Paula Viljakaisen valtuustoponsi )
  • seurakuntalehtien yhdistäminen – tällä saatiin huomattavia säästöjä ja lehti parani. ( Heikki Saraste on ollut mukana  kehittämässä lehteä )      

 

Linkki puolueen/muun taustaryhmän kirkkopoliittiseen ohjelmaan: https://www.kokoomus.fi/seurakuntavaalit/