Hautausmaiden tiedotteet

Kellonummen hautausmaan uusi käyttösuunnitelma

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut uuden Kellonummen hautausmaan käyttösuunnitelman 19.5.2022. Uuden käyttösuunnitelman mukaisesti uusia arkkuhautapaikkoja luovutetaan vain espoolaisille vainajille.

 

Kuulutus

23.10.2020 08.31

Espoon seurakuntayhtymän hautausmailla ei alla mainittuja sukuhautoja ole hoidettu yhteisen kirkkoneuvoston antamasta hoitokehotuksesta huolimatta.

Tästä kunnostuskehotuksesta on tiedotettu kirjeellä tai ­niiden osalta, joita ei ole tavoitettu kirjeitse, kuulutuksella ­sanomalehdis­sä 26.9.2019 ja ao. haudoille asetetulla ilmoituksella. Kiinteistöjohtaja on yhteisen kirkkoneuvoston tekemän delegointipäätöksen mukaisesti 21.9.2020 päättänyt julistaa hautapaikkaoikeuden alla mainittuihin hautoihin menetetyksi, joten haudat palautuvat seurakuntayhtymän hallintaan.


KAPPELIN HAUTAUSMAALLA
Osasto: hauta
B: 61, 152   C: 12, 160   D: 80, 94   E: 12   G: 14, 73, 148   H: 17, 23, 47, 116, 164   I: 42, 90, 103   A1: rivi 2, hauta 8


KIRKON HAUTAUSMAALLA
Osasto: hauta
D: 7, 121, 179, 209   E: 133   F: 83, 84, 117, 156, 169   G: 90, 150, 222, 245   H: 69 I: 54, 111   N: 91   U: 36, 74, 207   V: 51   
W: 81, 97, 120   X: 18, 102, 106, 127, 130   Y: 24, 129   Z: 91   Å: 164   Ä: 16, 139, 272, 275, 299   Ö: 69, 83, 129   B1: 74, 394   
C1: 15, 17, 31, 32, 39   F1: 88   G1: 48   
I1: 25, 41, 67


KELLONUMMEN HAUTAUSMAALLA
Osasto: hauta
A: 6.11   B: 15.7   J3: 11.16


Samalla kiinteistöjohtaja ilmoittaa, että haudalla olevat muistomerkit tai muut rakennelmat ja irtonaiset esineet siirtyvät hautaustoimilain 14 §:n nojalla seurakunnalle ilman vastiketta, jollei hautaoikeuden haltija ole kuuden kuukauden kuluttua hautaoikeuden päättymisestä vienyt niitä pois. Ennen muistomerkin poistamista on kuitenkin varmistettava Espoon seurakunta­yhtymän hautatoimistosta, ettei muistomerkkiä ole määrätty säilytettäväksi, jolloin sen poistaminen ei ole sallittua.


Tähän kiinteistöjohtajan päätökseen saa se, jota asia koskee, tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa ja se on osoitettava Espoon yhteiselle kirkkoneuvostolle, PL 200, 02771 Espoo. Oikaisu­vaatimusta varten tarvittavan täydellisen pöytäkirjanotteen saa Espoon seurakuntayhtymän virastosta, p. 09 80 501.


Asiasta on tänä päivänä ilmoitettu myös ao. haudoille asetetulla ­kuulutuksella.
Espoossa 22.10.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kuulutus

Espoon seurakuntayhtymän hautausmailla alla mainittujen sukuhautojen hoito on olennaisesti laiminlyöty. Kiinteistöjohtaja, yhteisen kirkko­neuvoston delegointipäätöksellä, velvoittaa kirkkolain 17 luvun 5 §:n perusteella kunkin mainitun haudan hautaoikeuden haltijaa vuoden määräajassa tämän kuulutuksen päivämäärästä lukien kunnostamaan haudan uhalla, että oikeus hautaan julistetaan menetetyksi.
Hoitovelvoitteen täyttämiseksi riittää, että haudan yleishoito (= haudan nurmi- tai sorapinnan hoito sekä tarvittaessa muistomerkin ja mahdollisten reunakivien oikaisu) on järjestetty. Pelkkä kukkien tuominen haudalle ei riitä hoitovelvoitteen täyttämiseksi. Kukkien istuttaminen ei ole pakollista.
Haudan kunnostuksen ja hoidon osalta antavat pyydettäessä ohjeita hautaus­toimen työnjohtajat, jotka ovat tavattavissa hautausmailla pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7.30–14.30 lauantaita lukuunottamatta. Puhelimitse heidät tavoittaa numerosta 09 80 501, varmimmin klo 13–14.
Espoon seurakuntayhtymän hautainhoitorahasto ottaa hautoja hoitaakseen ja lisätietoja saa hautatoimistosta, p. 09 8050 2200. Hautatoimisto on avoinna ma–ti klo 9–15 ja ke–to klo 9–12.

Asiasta on tänä päivänä ilmoitettu myös ao. haudoille asetetulla kuulutuksella.

 


Tähän kiinteistöjohtajan päätökseen saa se, jota asia koskee, tehdä ­kirjalli­sen oikaisu­vaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa ja se on osoitettava Yhteiselle kirkkoneuvostolle, PL 200, 02771 Espoo. Oikaisu­vaati­­mus­ta varten tarvittavan täydellisen pöytäkirjanotteen saa
Espoon seurakunta­yhtymän virastosta, p. 09 80 501.


Espoossa 23.9.2021

Gräsan uurnalehdossa peruskorjaus

Gräsan kunnostustöiden on tarkoitus valmistua 30.10.2020. Alueelle rakennetaan muun muassa automaattinen kastelujärjestelmä. Kasvillisuutta ja kasvualustoja uusitaan. Osa kasveista istutetaan keväällä 2021. Perusparannuksessa kunnostetaan niin ikään käytäviä, samalla esteettömyys paranee. Esimerkiksi käytävien jyrkimpiin kohtiin asennetaan uusia kaiteita kulkemista helpottamaan.
Kulku uurnalehtoon on mahdollista vain pääportin kautta. Se sijaitsee OIarin kirkon puoleisen parkkipaikan laidassa.
Lue lisää aiheesta uutisistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Hautausmaiden kesävedet 8.5.2020

Kaikilla Espoon seurakuntayhtymän hautausmailla on kesävedet päällä.

Hautaustoimen järjestelyt koronavirusepidemian vuoksi

Siunaustilaisuudet järjestetään 2-4 viikon kuluessa kuolemasta. Piispoilta 16.3.2020 tulleen ohjeistuksen mukaan kirkolliset toimitukset hoidetaan poikkeusjärjestelyin.

Hautaansiunaamiseen voi osallistua vain 10 lähintä omaista. Peruste rajoituksella on vakava tartuntatautitilanne ja pyrkimys hillitä koronaviruksen leviämistä. Virus on vaarallinen erityisesti vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville. Jos 10 hengen osallistujamäärästä on tarve poiketa muutaman henkilön osalta, asiasta keskustellaan seurakunnan kirkkoherran kanssa.

Suosittelemme haudalla tapahtuvaa siunaamista. Myös haudalla tapahtuvissa siunauksissa ja uurnanlaskuissa henkilömäärä on sama.

Mikäli siunaustilaisuutta halutaan siirtää merkittävästi myöhempään ajankohtaan, voidaan järjestää siunaustilaisuus 2-4 viikon kuluessa läheisten läsnä ollessa ja tuhkauksen jälkeen myöhemmin järjestettävään uurnanlaskuun on mahdollista kutsua laajempi saattoväki.

Hautausmaiden kappeleissa on tehty erikoisjärjestelyjä hygienian parantamiseksi.

Vainajien näyttötilaisuudet on keskeytetty 12.3.2020 lähtien toistaiseksi. Jo varattujen tilaisuuksien varaajiin ollaan erikseen yhteydessä.


 

Led-kynttilän paristo on ongelmajätettä Ethän käytä led- tai muita patterikäyttöisiä kynttilöitä hautausmailla tai muistelupaikoilla niistä muodostuvan ongelmajätteen vuoksi, muistuttaa Espoon seurakuntien hautausmaiden väki.

Paristokäyttöisten led-kynttilöiden lisääntynyt käyttö teetää lisätöitä hautausmaiden työntekijöillä ja aiheuttaa ongelmia. Kynttilöiden osat täytyy lajitella huolellisesti. Paristot ovat ongelmajätettä, mutta omaiset eivät useinkaan muista viedä käytettyjä paristoja mukanaan ongelmajätekeräykseen.

Tavallisia kynttilöitä voi edelleen tuoda haudoille. Paras kynttilävaihtoehto on lyhty, jossa on puhtaasti palava kynttilä.

Kaikilta Espoon seurakuntien hautausmailta löytyy kierrätyspisteet metallille ja sekajätteelle, autathan meitä kierrättämään lajittelemalla roskat!

Vaaralliset hautakivet on merkitty nauhalla hautausmailla

Espoon hautausmailla on useita vaaraa aiheuttavia hautamuistomerkkejä eli hautakiviä tai -paasia. Kallistuneet tai kaatumaisillaan olevat hautakivet painavat jopa satoja kiloja ja ovat näin vaaraksi sekä hautausmaiden vierailijoille että työntekijöille.

Hautausmaan työntekijät merkitsevät vaaralliseksi huomatut muistomerkit huomionauhalla. Kyseisten hautojen hautaoikeuden haltijat pyritään tavoittamaan kirjeitse. Jos tavoittaminen näin ei onnistu, haudalle jätetään viesti. Hauta, jonka muistomerkki on kaatumaisillaan ja näin vaaraksi työntekijälle, jätetään hoitamatta vahinkojen välttämiseksi, vaikka sillä olisi voimassa oleva hoitosopimus.

Vastuu muistomerkin kunnosta ja turvallisuudesta on omaisilla. Seurakuntayhtymän hautaustoimi ei tee muistomerkkien oikaisuja, vaan työ on tilattava esimerkiksi hautamuistomerkkejä myyvältä liikkeeltä.

 

 

Espoon krematorion kylmätilassa on 68 vainajien säilytyspaikkaa. Kuva: Eija Harju

Espoon krematorio otettiin käyttöön

Espoon seurakuntayhtymän krematoriossa alkoivat peruskorjauksen jälkeiset tuhkaukset 6.7.2015. Myös Espoon siunauskappelin perusparannustyöt saatiin valmiiksi, ja kappeli otettiin käyttöön. Vuosittain Espoon krematoriossa tuhkataan noin 1100 vainajaa. Peruskorjauksessa krematorio korjattiin tulossa olevien ympäristösäädösten mukaiseksi. Krematorioon rakennettiin muun muassa uusi savukaasujen puhdistusjärjestelmä ja uunit muurattiin isommiksi.

"Rakennusta myös laajennettiin. Kylmiössä on nyt 68 nyt vainajien säilytyspaikkaa. Aiemmin niitä oli puolet vähemmän", kappelityönjohtaja Tuula Myllys kertoo.

Espoon krematorio sijaitsee Espoon keskuksessa, Pappilantiellä, Espoon tuomiokirkon läheisyydessä.

Katso HSTV:n video:

Kappelityönjohtaja Tuula Myllys esittelee Espoon krematoriota ja kertoo vainajan viimeisestä matkastaLinkki avautuu uudessa välilehdessä