Gräsan uurnalehto

Olarinluoma 4 , 02200 Espoo
09 80501 (vaihde, tiedustelut arkisin klo 9–15)

Gräsan uurnalehto

Gräsan uurnalehdon perusparannus on loppusuoralla. Lue lisää remontin vaiheista uutisistamme. (Tieto lisätty 21.10.2020).

Gräsan uurnalehdossa on meneillään perusparannus. Kulku uurnalehtoon on mahdollista vain pääportin kautta. Se sijaitsee OIarin kirkon puoleisen pysäköintialueen laidassa.

Parasta aikaa uusitaan uurnahautausmaan istutuksia. Kunnostuksen yhteydessä kaikkien osastojen istutusalustat vaihdetaan. Työt ajoittuvat pääosin heinä-marraskuulle 2020. Uurnalehdon remontin on tarkoitus valmistua joulukuun 2020 alussa.

Pyydämme hautapaikan haltijoita ottamaan haudoilta talteen haluamansa esineet tai kasvit. Ne voi tuoda takaisin paikoilleen töiden valmistuttua.

Gräsän uurnalehtoon rakennetaan muun muassa automaattinen kastelujärjestelmä. Kasvillisuutta ja kasvualustoja uusitaan. Osa kasveista istutetaan keväällä 2021. Perusparannuksessa kunnostetaan niin ikään käytäviä, samalla esteettömyys paranee. Esimerkiksi käytävien jyrkimpiin kohtiin asennetaan uusia kaiteita kulkemista helpottamaan.

Gräsan uurnalehto on hyvä ja arvostettu esimerkki ympäristötaiteen ja puutarhasuunnittelun yhdistämisestä. Uurnalehto sai Vihervuoden mitalin vuonna 2001 korkeatasoisesta ja esteettisesti viimeistellystä toteutuksestaan. Uurnalehdon arkkitehti on Bey Heng ja vihersuunnittelija Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy.

Uurnalehtoon lähelle Olarin kirkkoa on rakennettu paikka menneiden läheisten muistelulle. Muistokivien lomaan voi tuoda kynttilän tai leikkokukkatervehdyksen omaisten muistoksi. Muistelupaikan veistoksen "Siivet" on suunnitellut Helena Pylkkänen.

Uurnalehdossa on useita eri hautausvaihtoehtoja, kuten yksityinen tai suvun uurnahauta, tuhkan sirottelualue, muistolehto, suku-uurna ja kolumbaario eli uurnaholvi. Hautausmaa on otettu käyttöön 1996 ja sen kokonaispinta-ala on 0,6 hehtaaria.

Haudalle istutetut maanpeitekasvit on suunniteltu korvaamaan muut kukkaistutukset. Omaisten toivotaankin tuovan haudoille leikkokukkia istutettavien sijaan. Haudoille ei ole mahdollista tilata seurakunnan kesähoitoja.

Gräsan uurnalehdon kartta

Sirottelualueelle, kolumbaarioon sekä muistolehtoon tulevat nimilaatat kaiverruksineen tilataan Espoon seurakuntayhtymän kanssa sopimuksen tehneeltä yritykseltä. Lisätietoja nimilaattojen tilaamisesta antaa Gräsan uurnalehdosta vastaava hautaustoimen työnjohtaja.

Uurnalehto on jaettu useisiin eriluonteisiin alueisiin

Enkelin siipi

Muistelupaikalla on kuvanveistäjä Helena Pylkkäsen "Siivet" taideteos, jossa näkyy hänen pienveistoksilleen tyypillinen piirre: hauraan ja vahvan yhdistyminen. Sinne voi tuoda kynttilän tai leikkokukkatervehdyksen omaisten muistoksi.

Hiljaisuuden metsä

Kristillisen näkemyksen mukaan arkkuhautaus ja tuhkaus ovat samanarvoiset. Gräsan uurnalehdossa vainajien tuhka sirotellaan Hiljaisuuden metsän alueelle.

Kukkakallio

Kolumbaario on hautausmuuri, jonka lokeroihin sijoitetaan tuhka ja lokeron oven viereen muistolaatta. Tapa on tullut meille Välimeren maista.

Kotkansiipi

Kotkansiiven alueelta voi varata useita vierekkäisiä hautapaikkoja. Siellä on kauniita luonnonkivestä tehtyjä muistomerkkejä.

Pihlajapiha

Gräsan uurnalehdossa kasvaa pihlajia. Esi-isämme pitivät pihlajaa pyhänä puuna, joka kuvasti elämän kiertoa.

Rauhan rinne

"Hautausmaalla ei tarvitse keskittyä vain kuolemaan, vaan se on hyvä paikka pohtia elämää.", alueen suunnitellut arkkitehti Bey Heng on sanonut. 

Kiitoskivet

Kiitoskivet ovat arkkitehti Bey Hengin muistutus siitä, että suru vaihtuu lopulta kiitokseksi eletystä elämästä. 

Pysäköinti
Esteetön kulku