Olarin kirkon urut

Urut on valmistanut urkurakentamo Veikko Virtanen Oy ja ne ovat vuodelta 1984. Uruissa on mekaaninen koneisto ja sähköhallinta sekä 43 äänikertaa, jotka jakautuvat kolmelle sormiolle ja jalkiolle. Urut edustavat rakennusajankohdan uusklassismiin pohjautuvaa kompromissityyliä. Urut peruskorjattiin 2011. Korjausten ja perushuollon lisäksi urkujen sointia voimistettiin. Pää- ja paisutuspillistön mensuureja laajennettiin lisäpilleillä. Varsinkin pääpillistön äänikertoja uusittiin. Kaikki vanhat kieliäänikerrat on korjattu ja äänitetty uudelleen. Niiden sointi sulautuu nyt tasapainoisemmin huuliäänikertojen sointiin.

Kuvat: Jukka Granström.

Olarin kirkon urkujen dispositio

I HW Pääpillistö

1. Bordun 16’

2. Principal 8’

3. Rohrflöte 8’

4. Oktava 4’

5. Spitzflöte 4’

6. Oktava 2’

7. Kornett 3 x

8. Mixtur 4‐5 x

9. Scharf 3 x

10. Trompete 8’

II Pos Rintapillistö

11. Gedackt 8’

12. Kvintadena 8’

13. Principal 4’

14. Rohrflöte 4’

15. Blockflöte 2’

16. Sifflöte 1 1/3’

17. Sesquialtera 2 x

18. Scharf 4 x

19. Schalmei 8’

Tremolo

III SW Paisutuspillistö

20. Cor de nuit 8’

21. Flute harmonique 8’

22. Gamba 8’

23. Voix celeste 8’

24. Oktava 4’

25. Traversflöte 4’

26. Nasat 2 2/3’

27. Waldflöte 2’

28. Terz 1 3/5’

29. Mixtur 5 x

30. Fagott 16’

31. Oboe 8’

32. Trompete 8’

Tremolo

Jalkiopillistö

33. Principal 16’

34. Subbass 16’

35. Kvinta 10 2/3’

36. Gedackt 8’

37. Oktava 8’

38. Oktava 4’

39. Nachthorn 2’

40. Rauschkvinta 5 x

41. Posaune 16’

42. Fagott 16’

43. Trompete 8’

Olarin kirkon urut oikealla, vasemmalla alttaritila.
Olarin kirkon urut ovat urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:n rakentamat.
Urkupillistöä. Kuvat: Jukka Granström.
Urkupillistöä.