Muistomerkit

Muistomerkkisuunnitelma

Ennen muistomerkin valmistamista ja pystyttämistä on laadittava muistomerkkisuunnitelma. Suunnitelmalomakkeita ja hautamuistomerkkioppaita saa yhtymän viraston hautatoimistosta. Ohjeet ovat hautausmaakohtaisia. Lisätietoa ohjeista saa myös hautausmaiden puutarhureilta ja työnjohtajilta (yhteystiedot -kohta).

Suunnitelmasta tulee ilmetä muistomerkin muoto, materiaali, mitat, pintakäsittely ja tekstin sisältö. Suunnitelman tulee olla hautaoikeuden haltijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittama. Valtakirja toimitetaan muistomerkkisuunnitelman liitteenä. Ilman valtakirjaa tulleita suunnitelmia ei voida hyväksyä. Lisäksi hautapaikkaan/hautaamiseen liittyvät laskut tulee olla maksettuina.

Muistomerkkisuunnitelma toimitetaan hyväksyttäväksi yhtymän viraston hautatoimistoon kahtena kappaleena. Käsittelyn jälkeen muistomerkkisuunnitelman toinen kappale palautetaan lähettäjälle joko hyväksyttynä tai luvan edellyttämin huomautuksin.

Jos määräyksistä halutaan poiketa tai haltija on tyytymätön käsittelyssä muistomerkkisuunnitelmaan tehtyihin muutoksiin, voidaan asia saattaa kiinteistöjohtajan käsiteltäväksi.

Tilapäisistä muistomerkeistä ei tarvitse laatia suunnitelmaa.

Hautamuistomerkin suunnittelulomake avautuu tästä linkistä: Hautamuistomerkin suunnittelulomakeLinkki avautuu uudessa välilehdessä  (svLinkki avautuu uudessa välilehdessä, engLinkki avautuu uudessa välilehdessä)

Muistomerkin toimitus paikalleen

Uuden muistomerkin voi toimittaa haudalle 1.6.-31.10. välisenä aikana, kun kolme kuukautta on kulunut hautauksesta. Niille uurnahaudoille, joille seurakunta on valmiiksi asentanut aluspalkit, saa muistomerkin toimittaa heti, kun muistomerkkisuunnitelma on hyväksytty 1.6.-30.11. välisenä aikana.

Lisäksi hautapaikkaan/hautaamiseen liittyvät laskut tulee olla maksettuina ja haltija valittuna.

Vanhan jo ennestään hyväksytyn muistomerkin voi toimittaa hautauksen jälkeen haudalle läpi vuoden. Tämä kuitenkin edellyttää, että aluskivi on asennettu takaisin paikoilleen tai että haudalla on seurakunnan asentama palkki.

Muistomerkin toimittamisesta on ilmoitettava etukäteen hautausmaan työnjohtajalle.  Ilmoituksessa mainitaan ajankohta ja hautausmaa sekä hautapaikka, minne muistomerkki toimitetaan. Toimitukset arkisin  klo 8-14.30 välillä.

Muistomerkin tulee olla hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehty. Viereisiä hautoja ja muistomerkkejän on varottava vahingoittamasta pystytyksen yhteydessä. Erillistä aluskiveä käytettäessä tehdään sorasta tai sepelistä hyvin tiivistetty routimaton alusta ja aluskiven yläpinta upotetaan maanpinnan tasoon.

Muistomerkin poistaminen hautausmaalta

Haudalla olevaa muistomerkkiä tai muuta rakennelmaa ei saa viedä pysyvästi pois ilman kyseisen hautausmaan hautaustoimen työnjohtajan lupaa.

Muistomerkin toimittaja on velvollinen huolehtimaan entisen muistomerkin asianmukaisesta hävittämisestä silloin, kun haudalle on annettu lupa tuoda uusi hyväksytty muistomerkki.

Kun hauta on palautunut seurakuntien hallintaan,  voi hautaoikeuden haltija poistaa muistomerkin 6 kuukauden kuluessa hautaoikeuden päättymisestä, ellei muistomerkkiä ole määrätty säilytettäväksi.

Jos muistomerkki on asennettu määräysten vastaisesti, annetaan siitä huomautus, jolloin se on korjattava tai poistettava.