Kellonummen hautausmaan historiaa

Kirkkovaltuusto päätti Lukkarinpuron 5,5 ha alueen ja sillä olevan huvilan ostosta 18.6.1956. Opetusministeriö antoi vuonna 1960 luvan alueen käytölle hautausmaana. Lukkarinpuron hautausmaan suunnittelu alkoi 1970-luvun lopulla, jolloin kirkkovaltuusto julisti aatekilpailun. Ehdotuksia määräajassa tuli 22. Maisema-arkkitehti Auli Hietakangas-Koch voitti kilpailun ehdotuksellaan " Metsä ja niitty".  

Kellonummen hautausmaan rakentaminen alkoi 1980-luvun alussa, kun Lommilan talosta ostettiin lisämaata 9,2 ha ja myöhemmin vielä lisäalue, niin että koko alueen pinta-ala on 19,59 ha. Huoltorakennuksen ja siunauskappelin ovat suunnitelleet arkkitehdit Timo ja Tuomo Suomalainen. Kellonummen hautausmaa valmistui vuonna 1986. Hautausmaan metsä- ja niittyosat   kätkeytyvät luonnikkaasti  alueen  mänty-, kuusi- ja koivumetsikköön.