Luterilainen sielunmaisema

KOLMIYHTEINEN JUMALA - Isä, Poika ja Pyhä Henki. Uskomme kohde ja hyvän lähde.

ARMO. Ansaitsematon Rakkaus Meidän Osaksemme.

RAAMATTU. Pyhä kirjakokoelma, johon kirkkomme opetus perustuu.

PELASTUS: Jumala on pelastanut meidät jo nyt Kristuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta kuolemasta ja kaikesta pahan vallasta.

PALVELU: Meidät on kutsuttu palvelemaan kaikkia ihmisiä.

ARKI: Arki on erinomainen areena kantaa kristillistä vastuuta.

SIVISTYS: Haluamme edistää kaikenlaista sivistystä.

KRISTILLINEN KASVATUS: Tämä yhteinen tehtävämme on lapsen ainutlaatuisuuden huomioivaa ja rakastavaa kasvatusta hyvyyteen.

TIEDEMYÖNTEISYYS: Näemme tieteen Jumalan lahjana.

LOHDUTUS: Tuemme toisiamme ja saamme lohdutusta Raamatun rohkaisevista sanoista.

HYVINVOINTI: Jo 500 vuotta hyvinvointiyhteiskunta, joka tarjoaa kaikille ihmisille tasapainoisen ja hyvän elämän, on ollut lähellä sydäntämme ja tehtäväämme.

LUONTO: Etenkin suomalaisina luterilaisina arvostamme luonnon ainutkertaisuutta ja pyhyyttä.

SEKSUAALISUUS: Pidämme myönteisenä ihmisen seksuaaliviettiä ja pyrimme ymmärtämään seksuaalisuuteen kuuluvaa monimuotoisuutta.

LÄHETYS: Teemme lähetystyötä ihmisiä ja heidän tarpeitaan sekä kulttuureita kunnioittaen etenkin siellä, missä kristillisyyden vapauttava sanoma ei ole vielä tavoittanut ihmisiä.