Arkku- tai tuhkahautaus

Molemmissa hautausjärjestelyissä on vainajalle hankittava arkku. Arkun oston yhteydessä omaisten on luontevaa sopia yksityisen hautaustoimiston kanssa myös vainajan kuljetuksesta.

Arkkuhautaus

Jos siunaus tapahtuu muualla kuin kyseisen hautausmaan kappelissa tai kirkossa, tulee arkun hautaanlaskuaika varata erikseen, vähintään puolitoista viikkoa ennen hautaanlaskua, seurakuntayhtymän hautatoimistosta.

Omaiset voivat halutessaan peittää arkun kanteen saakka. Tästä tulee ilmoittaa seurakuntayhtymän hautatoimistoon hyvissä ajoin ennen hautausta.

Arkun kantamiseen tarvitaan 46 henkilöä. Tarvitessa on mahdollista palkata kantajia yksityisen hautaustoimiston kautta.

Vanha hauta

 • ennen siunausajan varaamista omaisten tulee varmistaa seurakuntayhtymän hautatoimistosta vainajan hautaoikeus ja haudan vapaiden arkkupaikkojen määrä
 • muistomerkki ja reunakivet tulee irroittaa (omaisten valtuuttama yksityinen hautaustoimisto tai kiviliike hoitaa)

Uusi hauta

 • uuden hautapaikan katsomisaika varataan seurakuntayhtymän hautatoimistosta vähintää puolitoista viikkoa ennen siunausta/hautaanlaskua

Tuhkahautaus

 • seurakuntayhtymän hautatoimistosta varataan tuhkaus- sekä uurnanluovutus- tai uurnanlaskuaika
 • tuhka on haudattava vuoden kuluessa tuhkauksesta ja se voidaan säilyttää krematoriossa veloituksetta tämän ajan
 • tuhka on haudattava välittömästi luovutuksen jälkeen lopulliseen hautapaikkaan. Tuhkaa ei ole mahdollista jakaa (hautaustoimilaki 18 § ja 19 §)
 • uurna tai arvokas kääre hankitaan yksityisestä hautaustoimistosta, joka toimittaa uurnan/kääreen krematorioon. Maahan haudattavan uurnan tulee olla maatuva ja kolumbarioon sijoitettavan uurnan maatumaton
 • tuhka voidaan haudata myös ilman uurnaa, jolloin tuhkaa on mahdollista säilyttää seurakuntayhtymän (Espoon hautausmaille haudattaessa) tai yksityisen hautaustoimiston lainauurnassa.
 • uurnanlasku tulee varata vähintään puolitoista viikkoa ennen haluttua uurnanlaskuaikaa
 • ennen uurnanlaskun varaamista vanhaan hautaan omaisten tulee varmistaa seurakuntayhtymän hautatoimistosta vainajan hautaoikeus
 • uuden hautapaikan katsomisaika varataan seurakuntayhtymän hautatoimistosta vähintään puolitoista viikkoa ennen uurnanlaskua
 • omalle maalle ja mereen hautaaminen on luvanvaraista
   
Kuvassa on puuarkku kappelin ikkunan edessä.
Kuvat: Antti Rintala.
Kuvituskuvassa on puinen tuhkauurna.