Kouluyhteistyö

Espoon seurakunnat tekevät yhteistyötä Espoon kaupungin alueen peruskoulujen ja lukioiden kanssa. Yhteistyön lähtökohta on kuunnella koulujen tarpeita ja paikallisia erityistoiveita, koulun opetussuunnitelmaa tukien. Espoon kaupungilla ja seurakunnilla on yhteistyösopimus kouluyhteistyöstä. Espoon eri seurakunnat pitävät yhteyttä alueen koulujen oppilaisiin ja henkilökuntaan. Seurakuntien tavoitteena on olla läsnä niin oppilaiden ja henkilökunnan arjessa, juhlassa kuin erilaisissa erityistilanteissa. 

 Jokaisella koululla on seurakunnan yhteyshenkilönä joku seurakunnan työntekijä. Yhteistyön muotoja voivat olla mm. päivänavaukset, vierailut tunneilla, koulujen joulu-, pääsiäis- tai kevätkirkkojen toteuttaminen yhdessä koulujen kanssa, osallistuminen 7-luokkalaisten ryhmäytyksiin, kriisiapu, vierailut seurakuntien eri kohteissa, koulupäivystykset välitunnilla jne.

Espoon seurakuntien kouluyhteistyön tavoitteena on:

  • tukea koulujen uskonnonopetusta koulun opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti
  • järjestää uskonnollisia tilaisuuksia positiivisen uskonnonvapauden periaatteella
  • olla mukana tukemassa kouluissa toteutuvaa kasvua ja hyvinvointia
  • antaa kouluille tukea mahdollisten kriisien ja surutyön keskellä

Yllä olevat Kumppanuuden korit -malli on Opetushallituksen ja Kirkkohallituksen yhdessä laatima. 4 koria -malli auttaa jäsentämään paikallista yhteistyötä seurakuntien, päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kanssa. Koreihin sisältyvät periaatteet perustuvat Opetushallituksen ohjeistukseen ja keskeisiin lainsäädäntöihin. Korien avulla kerrotaan yhteistyön tarkoituksesta ja pelisäännöistä.

Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina - Kumppanuuden korit, värikkäitä koreja
Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina - Kumppanuuden korit -malli.

Ota yhteyttä

Kasvatuksen asiantuntija
Espoon seurakuntayhtymä
Yhteinen seurakuntatyö
Kirkkokatu 1
02770 Espoo
Kasvatuksen asiantuntija
Espoon seurakuntayhtymä
Yhteinen seurakuntatyö
Kirkkokatu 1
02770 Espoo