Henkilöstöjohtokunta 2019–2022

Henkilöstöjohtokunta on keskeisessä asemassa muun muassa seurakuntien henkilöstön palkka-asioista päätettäessä.

Henkilöstöasioita hoitaa seurakuntayhtymän viraston henkilöstö- ja hallintopalvelut. Kukin seurakunta hoitaa myös henkilöstöön liittyviä tehtäviä.

Johtokunnan puheenjohtajana toimii  Heidi Juslin-Sandin. Esittelijänä toimii henkilöstöpalvelupäällikkö Marja Jakobsson, joka on myös johtokunnan sihteeri.

jäsenet                                      varajäsenet

Heidi Juslin-Sandin pj.             Stefan Ekholm

Nataša Stambej                       Mia Stenius

Jarkko Vähäsarja                      Minna Kartano

Kari Roine                                 Leena Alanen

Sakari Kouti                              Timo Syrjänotko

Hannu Laaksonen                   Heidi Taanila

Anu Heinänen                          Jukka Kivimäki

Erja Oila                                     Aleksi Salminen

Ota yhteyttä

Henkilöstöpalvelupäällikkö
Espoon seurakuntayhtymä
Palvelukeskus Henkilöstöpalvelut
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo

Marja Jakobsson hoitaa seurakuntayhtymän palvelussuhdeasioita ja toimii palkanlaskijoiden esimiehenä sekä toimii henkilöstöjohtokunnan esittelijänä ja sihteerinä.