Henkilöstöjohtokunta 2023–2026

Henkilöstöjohtokunta on keskeisessä asemassa muun muassa seurakuntien henkilöstön palkka-asioista päätettäessä.

Henkilöstöasioita hoitavat seurakuntayhtymän viraston henkilöstö- ja hallintopalvelut. Kukin seurakunta hoitaa myös henkilöstöön liittyviä tehtäviä.

Johtokunnan puheenjohtajana toimii  Sini Sulonen. Esittelijöinä toimivat hallintojohtaja Sari Anetjärvi ja henkilöstöpalvelupäällikkö Marja Jakobsson, joka on myös johtokunnan sihteeri.    

Jäsenet       (henkilökohtaiset varajäsenet)
Sini Sulonen (pj)           (Erkki Berg)
Jouni Hörkkö                (Reetta Lindfors)
Jussi Ikkala                   (Titi Gävert)
Sini Juuti                       (Jukka Kivimäki)
Hannu Laaksonen         (Jarno Kirsilä)
Jani Suomalainen          (Marja Vuorela)
Tora Smeds                   (Bror Träskbacka)
Heini Taanila                  (Eve Pakkanen)                                               


 

Kokousten läsnäoloon ovat oikeutettuja: Yhtymänjohtaja Risto Hämäläinen, YKV:n puheenjohtaja Juhana Malme, YKN:n puheenjohtaja kirkkoherra Kalervo Salo, YKN:n varapuheenjohtaja Päivi Raunu sekä YKN:n nimeämä edustaja.

 

 

Lyhenteet:

YKV = Yhteinen kirkkovaltuusto

YKN = Yhteinen kirkkoneuvosto

Ota yhteyttä

Henkilöstöpalvelupäällikkö
Espoon seurakuntayhtymä
Palvelukeskus Henkilöstöpalvelut
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo

Marja Jakobsson hoitaa seurakuntayhtymän palvelussuhdeasioita ja toimii palkanlaskijoiden esimiehenä sekä toimii henkilöstöjohtokunnan esittelijänä ja sihteerinä.