Espoon seurakuntien virallinen ilmoitustaulu

Esbo församlingars officiella anslagstavla

Tietoa päätöksenteosta / Information om beslutsfattandet

Päätösarkistoon julkaistaan

 • yhteisen kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat
 • yhteisen kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat
 • seurakuntaneuvostojen esityslistat ja pöytäkirjat
 • 1.7.2023 alkaen viranhaltijapäätökset
 • Linkki päätösarkistoon.

I beslutsarkivet publiceras

 • gemensamma kyrkofullmäktiges föredragningslistor och protokoll
 • gemensamma kyrkorådets föredragningslistor och protokoll
 • församlingsrådens föredragningslistor och protokoll
 • Från och med 1.7.2023 tjänsteinnehavarbeslut
 • Länk till beslutsarkivet

 

Piirretty nuija

Espoon seurakuntayhtymä

 • IlmoitusLinkki avautuu uudessa välilehdessä yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston päätösten nähtävilläolosta   
  Meddelande on framläggandet av protokoll för Esbo kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd och gemensamma kyrkofullmäktige
   
 • Ilmoitus viranhaltijapäätösten nähtävilläolosta   
  Meddelande on framläggandet av beslut av tjänsteinnehavare

ILMOITUS YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSESTA

Espoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu keskiviikkona 22. päivänä toukokuuta 2024 klo 18.00 Espoon kaupungin valtuustotalossa, Espoonkatu 5.

Käsiteltävät asiat:

 1. Mia Syysnummen ero yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä
 2. Pekka Riihimäen ero yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä
 3. Arvioinnin johtokunnan arviointikertomus vuodelta 2023
 4. Tilinpäätökset 2023
 5. Henkilöstökertomus 2023
 6. Talousarvion toteutumavertailutiedot 1.1.-31.3.2024
 7. Espoon seurakuntayhtymän ympäristötilinpäätös 2023
 8. ISO 14001-sertifioinnin tulokset
 9. Viestintäohjelma 2024–2030
 10. Yhteisen mediatoimituksen sopimuksen ja johtosäännön päivittäminen
 11. Kirkko ja kaupungin printtilehtien määrä 2025–2026

Ilmoitus kokouksesta pidetään nähtävänä Espoon seurakuntayhtymän sähköisellä ilmoitustaululla 14.-21.5.2024.

Espoo 7.5.2024

Juhana Malme

yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

 

MEDDELANDE OM GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

Gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo kyrkliga samfällighet sammanträder onsdagen den 22 maj 2024 kl. 18.00 i Esbo stads fullmäktigehus, Esbogatan 5.

Ärenden som behandlas

 1. Mia Syysnummis avsked från uppdraget som ersättare i gemensamma kyrkofullmäktige
 2. Pekka Riihimäkis avsked från uppdraget som ersättare i gemensamma kyrkofullmäktige
 3. Utvärderingsdirektionens utvärderingsberättelse 2023
 4. Bokslut 2023
 5. Personalberättelse för 2023
 6. Jämförelse av budgetutfallet 1.1 - 31.3.2024
 7. Esbo kyrkliga samfällighets miljöbokslut 2023
 8.  ISO 14001 certifieringsresultat
 9. Kommunikationsprogram 2024-2030
 10. Uppdatereing av avtal och instruktion för den gemensamma medieredaktionen
 11. Antal tryckta tidningar av Kirkko ja kaupunki 2025-2026

Meddelandet om mötet hålls framlagt på Esbo kyrkliga samfällighets elektroniska anslagstavla 14.-21.5.2024.

Esbo 7.5.2024

Juhana Malme
ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige