Virkatodistus ja sukuselvitys

Virkatodistuksia on kahdentyyppisiä

1. Elää-todistus

Todistukseen merkitään henkilön perustiedot. Siihen voi tarvittaessa lisätä tiedot puolisosta, lapsista tai vanhemmista, käyttötarkoituksesta riippuen. Vanhemman perunkirjoitukseen lapsi ei tarvitse itsestään erillistä elää-todistusta mikäli lapsi kuuluu ev. lut kirkon. Lapsen elää-tieto tulee näkyviin vanhemman sukuselvitykselle. Mikäli lapsi ei ole ev.lut kirkon jäsen, elää-todistus on tilattava omasta rekisterinpitäjästä esim. DVV:ltä tai ulkomailta. Helpottaakseen asiointia eri toimitsijoilla ennen perunkirjoitusta, voi tilata itsestään elää-todistus missä näkyy sukulaisuus vainajaan. Varmista asia toimitsijan esim. pankin kanssa.

2. Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus

Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja muuhun kuolinpesän asioiden hoitoon (esim. asunto -ja kiinteistökaupat, lainhuuto, perinnöstä luopuminen). Kyseessä on katkeamaton ketju henkilön muuttotiedoista joka ulottuu 15-vuotiaasta tähän päivään/kuolemaan asti. Siihen merkitään puolisot ja lapset. Jos henkilöllä ei ole lapsia eikä puolisoa, todistukseen merkitään vanhemmat ja sisarukset. Mikäli luopuu perinnöstä sitä on hyvä mainita vainajan todistustilauksen yhteydessä. Sukuselvitys on tilattava hyvissä ajoin. Sukuselvitys ei ole sama asia kuin sukututkimus.

Virkatodistuksen saa tarvittaessa usealla kielellä

Elää-todistuksen saa suomen- tai ruotsinkielisenä.
Tarvittaessa todistuksen saa ulkomaalaisia viranomaisia varten monikielisellä lomakkeella, englanniksi, saksaksi tai ranskaksi.
Sukuselvityksiä saa vain suomen- ja ruotsinkielisinä.

Valtakunnalliset sukuselvitykset

Espoon aluekeskusrekisterissä laaditaan sukuselvitys valtakunnallisesti koko Suomen ev.lut. kirkon jäsenyyden ajalta niistä henkilöistä, joiden seurakunta on, tai on viimeksi kirkkoon kuuluessa ollut Espoon aluekeskusrekisterin jäsenseurakunta.
 

Muualta tilattavia virkatodistuksia

Mikäli henkilö on asunut luovutetulla alueella rajan takana Kansallisarkistosta MikkelistäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Mikäli henkilö ei kuulu Ev.lut seurakuntaan tilataan siltä ajalta Digi- ja väestötietovirastolta DVVLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Mikäli henkilö on asunut tai asuu ulkomailla finlandabroad.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä sivustolta löytää maankohtaiset tiedot mistä tilata virkatodistuksia.

Miksi toimitusajat ovat niin pitkät?

Muutos toimittaa valtakunnalliset sukuselvitykset yhdellä tilauksella yhdestä luukusta on ollut suuri. Aikaisemmin tilaaja on joutunut tilaamaan erikseen jokaisesta niistä seurakunnasta, jossa vainaja on ollut kirjoilla. Sukuselvitykset tehdään kirkon jäsenrekisterin ja kirkonkirjojen pohjalta. Valtaosa kirkonkirjoista on digitoituna. Tiedot on kuitenkin yhä etsittävä manuaalisesti.

Espoon aluekeskusrekisterin sukuselvitystilausten käsittelyajat ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen pitkät. Keskusrekisterin puhelinpalvelu on ruuhkautunut. Ethän soita kysyäksesi tilausten tilaa.

Elää- todistus pyritään tekemään tilauspäivänä.

Virkatodistus on maksullinen. >> VirkatodistusmaksutLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Palvelukeskus on Kirkonkulman alakerrassa, kuvassa on pääovi ja aula.

Ota yhteyttä

Virkatodistukset, sukuselvitykset, kirkollisten toimitusten rekisteröinti ja avioliiton esteiden tutkinta
Espoon seurakuntayhtymä
09 8050 2600 (ma-ti klo 9–15, ke-to klo 9-12)
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo