Virkatodistus ja sukuselvitys

Virkatodistuksia on kahdentyyppisiä

1. Elää-todistus

Todistukseen merkitään henkilön perustiedot. Siihen voi tarvittaessa lisätä tiedot puolisosta, lapsista ja vanhemmista, käyttötarkoituksesta riippuen. Huom! Mikäli tuoreessa sukuselvityksessä on henkilön kohdalla maininta ‘elää’, hänestä ei tarvita erillistä Elää-todistusta. Mikäli ei ole elää maininta, todistus on tilattava omasta rekisterinpitäjästä (esim. DVV:ltä tai ulkomailta) Kuolintapauksessa helpottaakseen asiointia eri toimitsijoilla ennen perunkirjoitusta voi tilata itsestään elää-todistus missä näkyy sukulaisuus. Varmista asia toimitsijan esim. pankin kanssa.

2. Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus

Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja muuhun kuolinpesän asioiden hoitoon (esim. asunto -ja kiinteistökaupat, lainhuuto, perinnöstä luopuminen). Kyseessä on katkeamaton ketju henkilön muuttotiedoista joka ulottuu 15-vuotiaasta tähän päivään/kuolemaan asti. Siihen merkitään maininnat puolisosta ja lapsista. Jos henkilöllä ei ole lapsia eikä puolisoa, todistukseen merkitään vanhemmat ja sisarukset. Sukuselvitys on tilattava hyvissä ajoin. Sukuselvitys ei ole sama asia kuin sukututkimus.

Virkatodistuksen saa tarvittaessa usealla kielellä

Elää-todistuksen saa suomen- tai ruotsinkielisenä.
Tarvittaessa todistuksen saa monikielisellä lomakkeella, englanniksi, saksaksi tai ranskaksi.
Sukuselvityksiä saa vain suomen- ja ruotsinkielisinä.

Valtakunnalliset sukuselvitykset (KirDi)

KirDin avulla laaditaan sukuselvitys yhdessä paikassa valtakunnallisesti henkilön koko Suomen ev.lut. kirkon jäsenyyden ajalta (tällä hetkellä vain perunkirjoitusta). KirDi-tilaus on mahdollista tehdä mikäli henkilön viimeisenä seurakuntana on Espoon keskusrekisterin jäsenseurakunta. Toistaiseksi vain pieni osa tilauksista käsitellään KirDinä. Muiden tilausten osalta menetellään edelleen kuten ennenkin, eli sukuselvitys on tilattava erikseen kaikista seurakunnista.

HUOM! Mikäli haluat valtakunnallisen sukuselvityksen perunkirjoitusta varten, se tulee mainita tilauksessa tai soittaa palvelunumeroon tilauksesta sopimiseksi.

Muualta tilattavia virkatodistuksia

Mikäli henkilö on asunut luovutetulla alueella rajan takana Kansallisarkistosta Mikkelistä.

Mikäli henkilö ei kuulu Ev.lut seurakuntaan tilataan siltä ajalta Digi- ja väestötietovirastolta DVV.

Suomi ulkomailla sivustolta saa maankohtaiset tiedot rekisterinpitäjistä.

Miksi toimitusajat ovat niin pitkät?

Henkilökohtaiset (ns. elää-todistus) tiedot sisältävät virkatodistukset postitetaan samana tai seuraavana päivänä.

Sukuselvitysten toimitusaika on noin 6-8 viikkoa.

Sukuselvitykset tehdään kirkon jäsenrekisterin ja kirkonkirjojen pohjalta. Valtaosa kirkonkirjoista on digitoituna.
​​​​​​​Tiedot on kuitenkin yhä etsittävä manuaalisesti. Ev.lut. kirkolla on kaksi eri järjestelmää käytössä siirtymäaikana vuoteen 2022 asti.

Virkatodistus on maksullinen. >> Virkatodistusmaksut

Palvelukeskus on Kirkonkulman alakerrassa, kuvassa on pääovi ja aula.

Ota yhteyttä

Virkatodistukset, sukuselvitykset, kirkollisten toimitusten rekisteröinti ja avioliiton esteiden tutkinta
Espoon seurakuntayhtymä
09 8050 2600 (ma-ti klo 9–15, ke-to klo 9-12)
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo