Virkatodistus ja sukuselvitys

Aluekeskusrekisterin laatima virkatodistus on asiakirja, jolla luovutetaan tietyn henkilön tietoja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyden ajalta. Tiedot perustuvat kirkonkirjoissa oleviin tietoihin. Virkatodistuksen antaminen edellyttää hyväksyttyä käyttötarkoitusta, esim. perunkirjoitus. Virkatodistuksen tietosisältö on sidottu sen käyttötarkoitukseen. 

Virkatodistus on maksullinen Virkatodistusmaksut

Virkatodistuksia on kahdentyyppisiä:

1. Elossaolotodistus

Elossaolotodistukseen merkitään henkilön perustiedot. Siihen voidaan käyttötarkoituksen mukaan lisätä tiedot aviopuolisosta, lapsista tai vanhemmista. Suomen ev-lut.kirkon jäsen ei yleensä tarvitse itsestään erillistä elossaolotodistusta vanhempansa perunkirjoitukseen, sillä tämä tieto sisältyy aluekeskusrekisterin laatimaan vanhemman sukuselvitykseen (ks. alempana). Muiden kuin ev.-lut. kirkon jäsenten on tilattava elossaolotodistus omalta rekisterinpitäjältään, esim. ortodoksisesta kirkosta tai Digi- ja väestötietovirastosta. 

2. Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus

Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja muuhun kuolinpesän asioiden hoitoon (esim. asunto- ja kiinteistökaupat, vuokrasopimuksen päättäminen, lainhuuto, perinnöstä luopuminen). Sukuselvitys sisältää käyttötarkoituksen edellyttämät tiedot henkilön elämän ajalta 15-vuotiaasta alkaen. Sukuselvitykseen merkitään myös mahdolliset aviopuolisot ja lapset. Jos henkilöllä ei ole lapsia eikä aviopuolisoa, todistukseen merkitään vanhemmat ja sisarukset. Sukuselvitys laaditaan kattavasti, joten siinä on kaikki tarvittava tieto esim. perunkirjoitusta varten kirkkoon kuuluvista kuolinpesän osakkaista.

Sukuselvitys on eri asia kuin sukututkimus.

Muualta tilattavia virkatodistuksia

Mikäli henkilö on asunut luovutetulla alueella rajan takana tilataan siltä ajalta KansallisarkistostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.
Mikäli henkilö ei ole kuulunut ev. lut. seurakuntaan tilataan siltä ajalta Digi- ja väestötietovirastolta DVVLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Mikäli henkilö on kuulunut ortodoksiseen kirkkoon tilataan siltä ajalta ortodoksisen kirkon keskusrekisteristäLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Mikäli henkilö on asunut ulkomailla finlandabroad.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä sivustolta löytää maankohtaiset tiedot mistä tilata virkatodistuksia.

Läheisen kuolema -opas (Suomi.fi) ohjaa ihmisiä eteenpäin askel kerrallaan.

Oppaan sisällön tuottamiseen on osallistunut laaja joukko viranomaisia, järjestöjä ja muita toimijoita.

Linkki oppaaseen Läheisen kuolema - Suomi.fi

Ota yhteyttä

Virkatodistukset, sukuselvitykset, kirkollisten toimitusten rekisteröinti ja avioliiton esteiden tutkinta
Espoon seurakuntayhtymä
09 8050 2600 (ma-ti klo 9–15, ke-to klo 9-12)
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo

Emme vastaanota virkatodistus- ja sukuselvitystilauksia sähköpostitse.