Hautausjärjestelyt

Hautaustoimen järjestelyt koronavirusepidemian vuoksi

Siunaustilaisuudet järjestetään 2-4 viikon kuluessa kuolemasta. Piispoilta 16.3.2020 tulleen ohjeistuksen mukaan kirkolliset toimitukset hoidetaan poikkeusjärjestelyin.

Hautaansiunaamiseen voi osallistua vain 10 lähintä omaista. Peruste rajoituksella on vakava tartuntatautitilanne ja pyrkimys hillitä koronaviruksen leviämistä. Virus on vaarallinen erityisesti vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville. Jos 10 hengen osallistujamäärästä on tarve poiketa muutaman henkilön osalta, asiasta keskustellaan seurakunnan kirkkoherran kanssa.

Mikäli siunaustilaisuutta halutaan siirtää merkittävästi myöhempään ajankohtaan, voidaan järjestää siunaustilaisuus 2-4 viikon kuluessa läheisten läsnä ollessa ja tuhkauksen jälkeen myöhemmin järjestettävään uurnanlaskuun on mahdollista kutsua laajempi saattoväki.

Hautausmaiden kappeleissa on tehty erikoisjärjestelyjä hygienian parantamiseksi.

Vainajien näyttötilaisuudet on keskeytetty 12.3.2020 lähtien toistaiseksi. Jo varattujen tilaisuuksien varaajiin ollaan erikseen yhteydessä.

Hautaan siunaamisen aika ja paikka

Vainaja voidaan siunata hautaan kirkossa, kappelissa, hautausmaan kappelissa tai haudalla. Hautaan siunaaminen toimitetaan noin kahden-kolmen viikon kuluttua kuolemasta. Espoon kirkoissa ja kappeleissa hautaan siunaamisia toimitetaan kaikkina arkipäivinä sekä lauantaisin. Kellonummen ja Espoon siunauskappelissa ei kuitenkaan toimiteta hautaan siunaamisia maanantaisin.

Kirkkojen ja kappeleiden käyttö siunaustilaisuuksiin samoin kuin seurakuntasalien käyttö muistotilaisuuksiin on seurakuntien jäsenille maksutonta. Väestörekisteriin kuuluvalta peritään kappelin käytöstä tilavuokra. Siunaavan papin ja kanttorin palvelut ovat maksuttomia.

Espoossa kirkkoja ja kappeleita ei luovuteta ei-kristillisten ja uskonnottomien tilaisuuksien pitopaikaksi.

Hautajaisista sopiminen on vainajan lähiomaisten tehtävä. Hautajaiset muodostuvat siunaustoimituksesta ja muistotilaisuudesta. Vainajan siunaaminen voidaan toimittaa vaikkei hautauslupaa olisikaan vielä varmistettu. Omaiset voivat hoitaa itse asioista sopimisen tai antaa ne yksityisen hautaustoimiston hoidettavaksi. Myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata hautaan, jos omaiset sitä pyytävät.

Mikäli omaiset haluavat hyvästellä poismenneen läheisensä ennen hautaan siunausta, on tästä sovittava etukäteen, mieluiten samassa yhteydessä muiden hautausjärjestelyjen kanssa.

Hautausajan varaaminen palvelukeskuksen varauspalvelusta

Palvelukeskuksen varauspalvelussa asioidaan, kun siunaustilaisuus halutaan pitää kirkossa, kappelissa tai muistotilaisuus seurakunnan tiloissa. On hyvä tarkistaa heti, että vainaja todella kuuluu kyseiseen seurakuntaan ennen kuin toimitusvaraus tehdään.

Varauspalvelussa sovitaan:

  • siunaamisen ajankohta ja paikka sekä tuhkaus
  • siunauksen toimittava pappi ja kanttori
  • sanomakellojen soitto sekä vainajan muistaminen jumalanpalveluksessa

Siunaava pappi ottaa omaiseen yhteyttä yleensä viimeistään viikkoa ennen siunaustilaisuutta sopiakseen ajan toimituskeskustelua varten, jossa käydään läpi siunaustilaisuuden kulku ja esim. siunauspuhe.

Hautausajan varaaminen palvelukeskuksen hautatoimistosta

Hautatoimistossa sovitaan:

  • hautapaikka ja -aika Espoon hautausmaille haudattavalle arkulle tai uurnalle
  • tuhkaus
  • uurnanluovutus ja -lasku
  • haudanhoito
     

Hautatoimistosta varataan  aika arkun maahanlaskua varten ja samalla varmistetaan vainajan oikeus tulla haudatuksi kyseiseen hautaan.

Varsinkin talviaikaan on tärkeää, että hautatoimisto saa tiedon arkkuhautauksesta vähintään puolitoista viikkoa ennen tilaisuutta, mieluummin aikaisemmin. Aikaa tarvitaan muistomerkin ja mahdollisten reunakivien irrotukseen ja haudan avaamiseen. Hautatoimiston yhteystiedot ovat tämän sivun lopussa.

Hautaamiseen liittyvät laskut lähetetään noin 3 - 5  viikon kuluessa siunaamisesta.

Mikäli haluat asioida puhelimitse ota yhteyttä siunaustilaisuuden sopimiseksi Espoon seurakuntien palvelukeskukseen.

Yksityisten hautaustoimistojen palvelut

Espoossa toimii useita hautaustoimistoja. Hautaustoimiston kautta hankitaan arkku ja tarvittaessa uurna sekä sovitaan kuljetukset. Hautaustoimisto voi omaisten puolesta hoitaa myös siunaustilaisuuden sopimiseen liittyvät käytännön järjestelyt vainajan kotiseurakunnan ja seurakuntayhtymän hautatoimiston kanssa. Hautaustoimisto avustaa myös muissa hautaukseen, muistotilaisuuteen ja perunkirjoitukseen liittyvissä asioissa. Palvelut ovat maksullisia. Omainen voi halutessaan hankkia muistomerkin esim. hautaustoimiston tai kiviliikkeen kautta. Lisäksi mahdollisista kukkalaitteista tai kukista voi sopia hautaustoimiston tai kukkakaupan kanssa. 

Vainajan muistaminen jumalanpalveluksessa

Vainajan nimi luetaan ja hänen puolestaan rukoillaan hänen kotiseurakuntansa päiväjumalanpalveluksessa esirukouksen yhteydessä yleensä hautaan siunaamista seuraavana sunnuntaina. Samalla muistetaan rukouksin myös hänen omaisiaan. Mikäli vainaja on siunattu muualle kuin Espoossa, omaisten tulee huolehtia, että tieto siunauksesta tulee vainajan kotiseurakuntaan.

Pyhäinpäivänä vainajan kotiseurakunnan kirkossa luetaan kaikkien vuoden aikana kuolleitten seurakunnan jäsenten nimet ja sytytetään kynttilä heidän muistokseen.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää perillisasemassa olevat kuolinpesän osakkaat sekä luetteloida kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat vastaista perinnönjakoa ja perintöverotusta varten.


Linkkilista:

Espoon siunauskappeli pääsisäänkäyntiä reunustavat köynnökset.
Hautaamiseen ja hautoihin liittyvät asiat
Espoon seurakuntayhtymä
09 8050 2200 (arkisin klo 9–15)
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo
Varaukset kirkollisiin toimituksiin
Espoon seurakuntayhtymä
09 8050 2601 (arkisin klo 9–15)
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo