Hautausmaiden tiedotteet

Kuulutus 2.11.2023

Espoon seurakuntayhtymän hautausmailla ei alla mainittuja sukuhautoja ole hoidettu yhteisen kirkkoneuvoston antamasta hoito­kehotuksesta huolimatta. Tästä kunnostuskehotuksesta on tiedotettu kirjeellä tai ­niiden osalta, joita ei ole tavoitettu kirjeitse, kuulutuksella sanomalehdissä 20.10.2022 ja ao. haudoille asetetulla ilmoituksella. Kiinteistöjohtaja on yhteisen kirkkoneuvos­ton tekemän delegointipäätöksen mukaisesti 23.10.2023 päättänyt julistaa hautapaikkaoikeu­den alla mainittuihin hautoihin menetetyksi, joten haudat palautuvat seurakunta­yhtymän hallintaan.

KAPPELIN HAUTAUSMAALLA

Osasto: hauta
I: 131; L: 125, 135; P: 160; R: 107, 198; T: 47–48, 91–92

KIRKON HAUTAUSMAALLA

Osasto: hauta
D: 67, 206; E: 64, 195, 209; G: 64, 180; H: 14, 25, 32, 39; O: 56; P: 35; U: 191; V: 79, 80; 
X: 43;  Y: 49; Z: 114; Å: 127; Ä: 54, 60, 250, 319;  F1: 69

KELLONUMMEN HAUTAUSMAALLA

Osasto: hauta
B: 5.5, 13.38; C: 4.5, 4.19; D: 6.25; E: 5.13, 7.13


Samalla kiinteistöjohtaja ilmoittaa, että haudalla olevat muistomerkit tai muut rakennelmat ja irtonaiset esineet siirtyvät hautaustoimilain 14§ nojalla seurakunnalle ilman vastiketta, jollei hautaoikeuden haltija ole kuuden kuukauden kuluttua hautaoikeuden päättymisestä vienyt niitä pois. Ennen muistomerkin poistamista on kuitenkin varmistettava Espoon seurakuntayhtymän hautatoimistosta, ettei muistomerkkiä ole määrätty säilytettäväksi, jolloin sen poistaminen ei ole sallittua. 


Tähän kiinteistöjohtajan päätökseen saa se, jota asia koskee, tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa ja se on osoitettava Espoon yhteisel­le kirkkoneuvostolle, PL 200, 02771 Espoo. Oikaisu­vaatimusta varten tarvittavan täydellisen pöytä­kirjanotteen saa Espoon seurakuntayhtymän virastosta, p. 09 80 501.


Hautaoikeuden palauttamista voi anoa lähettämällä vapaamuotoisen anomuksen Espoon seurakuntayhtymän kirjaamoon (kirjaamo.espoo@evl.fi) tai kirjeellä alla mainittuun osoitteeseen. Anomus tulee toimittaa 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Anomukset käsitellään tapauskohtaisesti ja hautatoimiston kanssa sovitaan esim. haudan kunnostamisesta ja maksuista.
Asiasta on tänä päivänä ilmoitettu myös ao. haudoille asetetulla kuulutuksella.


Espoossa 2.11.2023 
 

Kuulutus 5.10.2023

Espoon seurakuntayhtymän hautausmailla alla mainittujen sukuhautojen hoito on olennaisesti laiminlyöty. Kiinteistöjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston delegointi­päätöksellä, velvoittaa kirkkolain 3 luvun 33 §:n perusteella kunkin mainitun haudan hautaoikeuden haltijaa vuoden määräajassa tämän kuulutuksen päivämäärästä lukien kunnostamaan haudan uhalla, että oikeus hautaan julistetaan menetetyksi.


Hoitovelvoitteen täyttämiseksi riittää, että haudan yleishoito (= haudan nurmi- tai sorapin­nan hoito sekä tarvittaessa muisto­merkin ja mah­dollisten reunakivien oikaisu) on järjestetty. Pelkkä kukkien tuominen haudalle ei riitä hoitovelvoitteen täyttämiseksi. Kukkien istuttaminen ei ole pakollista.
Haudan kunnostuksen ja hoidon osalta antavat pyydettäessä ohjeita hautaus­toimen työnjohtajat, jotka ovat tavatta­vis­sa hautaus­mailla pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7.30–14.30, lauantaita ­lukuunottamatta. Puhelimitse heidät ­tavoittaa numerosta 09 80 501, ­varmimmin klo 13–14.

Espoon seurakuntayhtymän hautainhoito­rahas­to ottaa hautoja hoitaakseen ja lisätietoja saa hautatoimistosta, p. 09 8050 2200. Hautatoimisto on avoinna ma–ti klo 9–13 ja ke–to klo 9–12.

Asiasta on tänä päivänä ilmoitettu myös ao. haudoille asetetulla kuulutuksella.

KAPPELIN HAUTAUSMAALLA

Osasto: hauta
A: 14; B: 21; C: 41, 99; E: 55, 95, 106, 137, 154; G: 99, 157, 179, 182; I: 37, 39, 41, 92, 105, 117; K: 74, 77; L: 77, 108, 115, 121; O: 14, 26, 64; P: 5, 12, 20-21, 59, 129, 212

KIRKON HAUTAUSMAALLA

Osasto: hauta
A: 45, 53, 58; C: 58; D: 20, 43, 48, 111, 126, 227, 243; E: 22, 42, 46, 180; F: 70, 71, 159, 165, 196, 204, 221; G: 24, 35, 160, 199, 266; H: 8, 33; I: 97, 104; K: 19; L: 70; M: 20; N: 90; P: 106; R: 85; U: 47, 61; W: 23, 59, 80, 95; X: 68, 123, 125; Y: 63, 85; Z: 34, 36, 50, 55, 97, 116, 124; Å: 18; Ä: 46, 89, 104, 112, 206, 258, 259, 268, 289, 301, 313, 336, 337, 351; Ö: 26, 32, 33; C1: 49; F1: 23; G1: 32; I1: 1, 23, 24

KELLONUMMEN HAUTAUSMAALLA

Osasto: hauta
A: 1.20, 5.26, 11.14–15, 12.4; B: 2.7; C: 8.9, 10.2, 11.1; D: 2.22, 6.26, 7.8, 8.40, 8.50; E: 1.19, 2.3–4, 3.23, 5.12, 6.21, 7.32–33, 7.61, 7.60, 9.28; F: 2.14–15; I: 13.21, 15.33, 15.14, 17.22, 17.21,19.21


Tähän kiinteistöjohtajan päätökseen saa se, jota asia koskee, tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuk­sen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kulues­sa ja se on osoitettava Yhteiselle kirkkoneu­vostolle, PL 200, 02771 Espoo. Oikaisuvaati­musta varten tarvittavan täydelli­sen pöytäkirjanotteen saa Espoon seurakuntayhtymän virastosta, p. 09 80 501.


Espoossa 5.10.2023

 

Kuvituskuva: kaksi kastelukannua.Tiedote 28.9.2023
Hautausmaiden kesävedet suljetaan viikolla 42.
 

TIEDOTE 6.7.2023

Kellonummentie suljettuna lauantaina 8.7.

Kellonummen hautausmaalle ja kappelille johtava tie (Kellonummentie) suljetaan liikenteeltä lauantaina 8.7.2023 klo 9.45 - 18.00 triathlon-tapahtuman ajaksi. 

 

TIEDOTE  4.5.2023

Pyrimme avaamaan kesävedet viikon 19 aikana kaikilla Espoon seurakuntayhtymän hautausmailla.

 

TIEDOTE 22.3.2023

Mereen haudattujen muistelupaikalle mahdollista tilata nimikilpiä

Gräsan uurnalehtoon on perusparannuksen yhteydessä perustettu mereen haudattujen muistelupaikka. Alueelle on asennettu metalliristejä, joihin mereen haudattujen nimikilvet kiinnitetään. Nimikilven voi hankkia espoolaiselle mereen haudatulle vainajalle, jonka kuolinpäivä on 1.1.2010 jälkeen. 

Nimikilvestä täytetään ensin anomuslomake, joka lähetetään Espoon seurakuntien hautatoimistoon. Anomuksen voi tehdä vain vainajan lähiomainen. Anomuksen perusteella omaiselle lähetetään tarkemmat tiedot nimikilven tilaamisesta sekä itse nimikilven tilauslomake.

Kuulutus 20.10.2022

Espoon seurakuntayhtymän hautausmailla alla mainittujen sukuhautojen hoito on olennaisesti laiminlyöty. Kiinteistöjohtaja, yhteisen kirkko­neuvoston delegointipäätöksellä, velvoittaa kirkkolain 17 luvun 5 §:n perusteella kunkin mainitun haudan hautaoikeuden haltijaa vuoden määrä­ajassa tämän kuulutuksen päivämäärästä lukien kunnostamaan haudan uhalla, että oikeus hautaan julistetaan menetetyksi.
Hoitovelvoitteen täyttämiseksi riittää, että haudan yleishoito (= haudan nurmi- tai sorapinnan hoito sekä tarvittaessa muistomerkin ja mahdollisten reunakivien oikaisu) on järjestetty. Pelkkä kukkien tuominen haudalle ei riitä hoitovelvoitteen täyttämiseksi. Kukkien istuttaminen ei ole ­pakollista.
Haudan kunnostuksen ja hoidon osalta antavat pyydettäessä ohjeita hautaus­toimen työnjohtajat, jotka ovat tavattavissa hautausmailla pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7.30–14.30 lauantaita lukuunottamatta. Puhelimitse heidät tavoittaa numerosta 09 80 501, varmimmin klo 13–14.
Espoon seurakuntayhtymän hautainhoitorahasto ottaa hautoja hoitaakseen ja lisätietoja saa hautatoimistosta, p. 09 8050 2200. Hautatoimisto on avoinna ma–ti klo 9–15 ja ke–to klo 9–12.
Asiasta on tänä päivänä ilmoitettu myös ao. haudoille asetetulla ­kuulutuksella.


Osasto: hautanumero

KAPPELIN HAUTAUSMAALLA

C: 12  I: 131, 156  L: 125, 135, 147  P: 160 R: 107, 198, 210  T: 10, 47-48, 88, 91-92

KELLONUMMEN HAUTAUSMAALLA
B: 1.8, 5.5, 10.18, 13.38  C: 4.5, 4.19  D: 5.24, 6.25  E: 5.13, 7.13, 7.28, 8.23  
I: 17.11, 18.7  H: 5.20, 7.6, 7.18, 8.19, 11.3, 12.13  P: 4.41

KIRKON HAUTAUSMAALLA
A: 38 C: 18, 70 D: 19, 25, 67, 113, 149, 190, 193, 206, 239, 242  E: 2, 56, 64, 70, 139, 195, 209  F: 27, 196, 205, 213 G: 64, 124, 180  H: 14, 22, 25, 32, 39
I: 63  L: 45, 78, 79  N: 92A  O: 21, 49, 56, 108, 112 P: 35, 41, 106, 129  R: 56
T: 128  U: 7, 23, 33, 34, 64, 68, 191, 196  V: 29, 67, 79, 80, 86, 119  X: 36, 43, 125  Y: 49, 56 Z: 114  Å: 29, 117, 127, 135  Ä: 54, 60, 250, 297, 319, 329, 339, 343, 344  Ö: 21, 48, 94, 100  F1: 56, 69, 91

Tähän kiinteistöjohtajan päätökseen saa se, jota asia koskee, tehdä ­kirjalli­sen oikaisu­vaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa ja se on osoitettava Yhteiselle kirkkoneuvostolle, PL 200, 02771 Espoo. Oikaisu­vaati­­mus­ta varten tarvittavan täydellisen pöytäkirjanotteen saa Espoon seurakunta­yhtymän virastosta, p. 09 80 501.

Espoossa 20.10.2022

 

Kuulutus 20.10.2022

Espoon seurakuntayhtymän hautausmailla ei alla mainittuja sukuhautoja ole hoidettu yhteisen kirkkoneuvoston antamasta hoitokehotuksesta huolimatta. Tästä kunnostuskehotuksesta on tiedotettu kirjeellä tai niiden osalta, joita ei ole tavoitettu kirjeitse, kuulutuksella sanomalehdissä 23.9.2021 ja ao. haudoille asetetulla ilmoituksella. Kiinteistöjohtaja on yhteisen kirkkoneuvoston tekemän delegointipäätöksen mukaisesti 26.9.2022 päättänyt julistaa hautapaikka­oikeuden alla mainittuihin hautoihin menetetyksi, joten haudat palautuvat seurakuntayhtymän hallintaan.

KAPPELIN HAUTAUSMAALLA
Osasto: hauta
E: 5, 150   H: 116   L: 91, 146   O: 65   P: 129

KELLONUMMEN HAUTAUSMAALLA
Osasto: hauta
C: 2.8, 4.21   D: 3.11, 5.54

KIRKON HAUTAUSMAALLA
Osasto: hauta
A: 23   D: 41, 208, 231  E: 199   G: 115, 164, 201, 203, 235   I: 26, 90, 134   N: 22
O: 97   P: 8, 46   R: 17, 57   T: 9, 13   U: 22, 48   V: 171   Y: 126, 131   Å: 126
Ä: 10, 49, 52, 59, 177   Ö: 62, 117   A1: 16

Samalla kiinteistöjohtaja ilmoittaa, että haudalla olevat muistomerkit tai muut rakennelmat ja irtonaiset esineet siirtyvät hautaustoimilain 14§ nojalla seurakunnalle ilman vastiketta, jollei hautaoikeuden haltija ole kuuden kuukauden kuluttua hautaoikeuden päättymisestä vienyt niitä pois. Ennen muistomerkin poistamista on kuitenkin varmistettava Espoon seurakuntayhtymän hautatoimistosta, ettei muistomerkkiä ole määrätty säilytettäväksi, jolloin sen poistaminen ei ole sallittua. 

Tähän kiinteistöjohtajan päätökseen saa se, jota asia koskee, tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa ja se on osoitettava Espoon yhteiselle kirkkoneuvostolle, PL 200, 02771 Espoo. Oikaisuvaatimusta varten tarvittavan täydellisen pöytäkirjanotteen saa Espoon seurakuntayhtymän virastosta, puh. 09 80 501.

Asiasta on tänä päivänä ilmoitettu myös ao. haudoille asetetulla kuulutuksella.

Espoossa 20.10.2022
 

 

Tiedote 2.12.2022

Metsäkauriit ja peurat syövät hautausmaan kasveja!

Metsäkauriista ja peuroista on tullut hautausmaillamme ongelma. Eläimet syövät sekä levittelevät haudoilta kukkia ja surulaitteita. Kyse ei ole ihmisten tekemästä tihutyöstä, vaan nälkäisten eläinten ruokailusta.

 

Kellonummen hautausmaan uusi käyttösuunnitelma

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut uuden Kellonummen hautausmaan käyttösuunnitelman 19.5.2022. Uuden käyttösuunnitelman mukaisesti uusia arkkuhautapaikkoja luovutetaan vain espoolaisille vainajille.

 


 

Led-kynttilän paristo on ongelmajätettä Ethän käytä led- tai muita patterikäyttöisiä kynttilöitä hautausmailla tai muistelupaikoilla niistä muodostuvan ongelmajätteen vuoksi, muistuttaa Espoon seurakuntien hautausmaiden väki.

Paristokäyttöisten led-kynttilöiden lisääntynyt käyttö teetää lisätöitä hautausmaiden työntekijöillä ja aiheuttaa ongelmia. Kynttilöiden osat täytyy lajitella huolellisesti. Paristot ovat ongelmajätettä, mutta omaiset eivät useinkaan muista viedä käytettyjä paristoja mukanaan ongelmajätekeräykseen.

Tavallisia kynttilöitä voi edelleen tuoda haudoille. Paras kynttilävaihtoehto on lyhty, jossa on puhtaasti palava kynttilä.

Kaikilta Espoon seurakuntien hautausmailta löytyy kierrätyspisteet metallille ja sekajätteelle, autathan meitä kierrättämään lajittelemalla roskat!

Vaaralliset hautakivet on merkitty nauhalla hautausmailla

Espoon hautausmailla on useita vaaraa aiheuttavia hautamuistomerkkejä eli hautakiviä tai -paasia. Kallistuneet tai kaatumaisillaan olevat hautakivet painavat jopa satoja kiloja ja ovat näin vaaraksi sekä hautausmaiden vierailijoille että työntekijöille.

Hautausmaan työntekijät merkitsevät vaaralliseksi huomatut muistomerkit huomionauhalla. Kyseisten hautojen hautaoikeuden haltijat pyritään tavoittamaan kirjeitse. Jos tavoittaminen näin ei onnistu, haudalle jätetään viesti. Hauta, jonka muistomerkki on kaatumaisillaan ja näin vaaraksi työntekijälle, jätetään hoitamatta vahinkojen välttämiseksi, vaikka sillä olisi voimassa oleva hoitosopimus.

Vastuu muistomerkin kunnosta ja turvallisuudesta on omaisilla. Seurakuntayhtymän hautaustoimi ei tee muistomerkkien oikaisuja, vaan työ on tilattava esimerkiksi hautamuistomerkkejä myyvältä liikkeeltä.

 

 

Espoon krematorion kylmätilassa on 68 vainajien säilytyspaikkaa. Kuva: Eija Harju

Espoon krematorio otettiin käyttöön

Espoon seurakuntayhtymän krematoriossa alkoivat peruskorjauksen jälkeiset tuhkaukset 6.7.2015. Myös Espoon siunauskappelin perusparannustyöt saatiin valmiiksi, ja kappeli otettiin käyttöön. Vuosittain Espoon krematoriossa tuhkataan noin 1100 vainajaa. Peruskorjauksessa krematorio korjattiin tulossa olevien ympäristösäädösten mukaiseksi. Krematorioon rakennettiin muun muassa uusi savukaasujen puhdistusjärjestelmä ja uunit muurattiin isommiksi.

"Rakennusta myös laajennettiin. Kylmiössä on nyt 68 nyt vainajien säilytyspaikkaa. Aiemmin niitä oli puolet vähemmän", kappelityönjohtaja Tuula Myllys kertoo.

Espoon krematorio sijaitsee Espoon keskuksessa, Pappilantiellä, Espoon tuomiokirkon läheisyydessä.

Katso HSTV:n video:

Kappelityönjohtaja Tuula Myllys esittelee Espoon krematoriota ja kertoo vainajan viimeisestä matkastaLinkki avautuu uudessa välilehdessä