Kuulutus hoitamattomista haudoista 19.10.2017

Espoon seurakuntayhtymän hautausmailla alla mainittujen sukuhautojen hoito on olennaisesti laiminlyöty. Kiinteistöjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston delegointipäätöksellä, velvoittaa kirkkolain 17 luvun 5 §:n perusteella kunkin mainitun haudan hautaoikeuden haltijaa vuoden määräajassa tämän kuulutuksen päivämäärästä lukien kunnostamaan haudan uhalla, että oikeus hautaan julistetaan menetetyksi.

Hoitovelvoitteen täyttämiseksi riittää, että haudan yleishoito (= haudan nurmi- tai sorapinnan hoito sekä tarvittaessa muistomerkin ja mahdollisten reunakivien oikaisu) on järjestetty. Pelkkä kukkien tuominen haudalle ei riitä hoitovelvoitteen täyttämiseksi. Kukkien istuttaminen ei ole pakollista.

Haudan kunnostuksen ja hoidon osalta antavat pyydettäessä ohjeita hautausmaiden työnjohtajina toimivat puistopuutarhurit, jotka ovat tavattavissa hautausmailla pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7.30–14.30, lauantaita lukuun ottamatta. Puhelimitse heidät tavoittaa numerosta 09 80 501, varmimmin klo 13.00–14.00.

Espoon seurakuntayhtymän hautainhoitorahasto ottaa hautoja hoitaakseen ja lisätietoja saa hautatoimistosta, p. 09 8050 2200. Hautatoimisto on avoinna arkisin klo 9.00-15.00.

Asiasta on tänä päivänä ilmoitettu myös ao. haudoille asetetulla kuulutuksella.

KAPPELIN HAUTAUSMAALLA

H.190   I.77   I.118   I.120   I.147    L.61   L.101   P.73   A1.4.2   D1.17

KIRKON HAUTAUSMAALLA

A.62   D.261   E.67   H.49   K.5   U.42   W.8   W.9   X.95    X.130   Y.126   Z.69   Ä.264   C1.22   I1.18   I1.38   I1.82

Tähän kiinteistöjohtajan päätökseen saa se, jota asia koskee, tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa ja se on osoitettava Yhteiselle kirkkoneuvostolle, PL 200, 02771 Espoo. Oikaisuvaatimusta varten tarvittavan täydellisen pöytäkirjanotteen saa Espoon seurakuntayhtymän virastosta, p. 09 80 501.

Espoossa 19.10.2017

Oikaisutöitä Kirkon ja Kappelin hautausmailla

 

Palkkien oikaisutöitä Kirkona hautausmaalla ja Kappelin hautausmaalla

Kirkon hautausmaalla sekä Kappelin hautausmaalla suoritetaan palkkien oikaisutöitä syksyllä 2017. Kirkon hautausmaalla oikaistaan palkkeja osastoissa A1,B1 ja P1. Kappelin hautausmaalla palkkeja oikaistaan osastoissa G ja H.

Siirrämme muistomerkit palkkien oikaisun ajaksi, sekä asennamme ne oikaisutyön jälkeen takaisin. Työt suoritetaan seurakuntayhtymän kustannuksella.

Pyrimme työskentelemään mahdollisimman vähin häiriöin.

Vaaralliset hautakivet on merkitty nauhalla hautausmailla

Vaaralliset hautakivet on merkitty nauhalla hautausmailla

Espoon hautausmailla on useita vaaraa aiheuttavia hautamuistomerkkejä eli hautakiviä tai -paasia. Kallistuneet tai kaatumaisillaan olevat hautakivet painavat jopa satoja kiloja ja ovat näin vaaraksi sekä hautausmaiden vierailijoille että työntekijöille.

Hautausmaan työntekijät merkitsevät vaaralliseksi huomatut muistomerkit huomionauhalla. Kyseisten hautojen hautaoikeuden haltijat pyritään tavoittamaan kirjeitse. Jos tavoittaminen näin ei onnistu, haudalle jätetään viesti. Hauta, jonka muistomerkki on kaatumaisillaan ja näin vaaraksi työntekijälle, jätetään hoitamatta vahinkojen välttämiseksi, vaikka sillä olisi voimassa oleva hoitosopimus.

Vastuu muistomerkin kunnosta ja turvallisuudesta on omaisilla. Seurakuntayhtymän hautaustoimi ei tee muistomerkkien oikaisuja, vaan työ on tilattava esimerkiksi hautamuistomerkkejä myyvältä liikkeeltä.

Led-kynttilän paristo on ongelmajätettä "Ethän käytä led- tai muita patterikäyttöisiä kynttilöitä hautausmailla tai muistelupaikoilla niistä muodostuvan ongelmajätteen vuoksi", muistuttaa Espoon seurakuntien hautausmaiden väki.

Paristokäyttöisten led-kynttilöiden lisääntynyt käyttö teetää lisätöitä hautausmaiden työntekijöillä ja aiheuttaa ongelmia. Kynttilöiden osat täytyy lajitella huolellisesti. Paristot ovat ongelmajätettä, mutta omaiset eivät useinkaan muista viedä käytettyjä paristoja mukanaan ongelmajätekeräykseen.

Tavallisia kynttilöitä voi edelleen tuoda haudoille. Paras kynttilävaihtoehto on lyhty, jossa on puhtaasti palava kynttilä.

Espoon krematorion kylmätilassa on 68 vainajien säilytyspaikkaa. Kuva: Eija Harju

Espoon krematorio otettiin käyttöön

Espoon seurakuntayhtymän krematoriossa alkoivat peruskorjauksen jälkeiset tuhkaukset 6.7.2015. Myös Espoon siunauskappelin perusparannustyöt saatiin valmiiksi, ja kappeli otettiin käyttöön. Vuosittain Espoon krematoriossa tuhkataan noin 1100 vainajaa. Peruskorjauksessa krematorio korjattiin tulossa olevien ympäristösäädösten mukaiseksi. Krematorioon rakennettiin muun muassa uusi savukaasujen puhdistusjärjestelmä ja uunit muurattiin isommiksi.

"Rakennusta myös laajennettiin. Kylmiössä on nyt 68 nyt vainajien säilytyspaikkaa. Aiemmin niitä oli puolet vähemmän", kappelityönjohtaja Tuula Myllys kertoo.

Espoon krematorio sijaitsee Espoon keskuksessa, Pappilantiellä, Espoon tuomiokirkon läheisyydessä.

Katso HSTV:n video: Kappelityönjohtaja Tuula Myllys esittelee Espoon krematoriota ja kertoo vainajan viimeisestä matkasta

 

Tiedote: Kappelin hautausmaan hautaosasto Q, kertahaudat

Kappelin hautausmaalla valmistellaan osaston Q entisten kertahautojen uudelleen käyttöönottoa. Kertahaudat luovutettiin vuosina 1979-1982 veloituksetta 25 vuoden ajaksi ilman varsinaista hautaoikeutta. Luovutusajan umpeuduttua kertahaudat palautuivat seurakuntayhtymän hallintaan ilman irtisanomista (Kirkkolaki 17:2§).

Hautaosastolla Q on muutamia hautoja joissa hallinta-aika on edelleen voimassa. Tämä tiedote ei koske näitä hautoja.

Haudoilla olleet muistomerkit siirretään varastoon loppukesällä 2018. Ne voidaan luovuttaa haudattujen omaisille heidän niin halutessaan vuoden kuluessa tästä päiväyksestä. Muussa tapauksessa ne siirtyvät vastikkeetta seurakuntayhtymälle (Hautaustoimilaki 5:14§).

Mikäli Teillä on hautoihin liittyviä kysymyksiä, pyydämme Teitä olemaan yhteydessä seurakuntayhtymän hautatoimistoon, puhelin 09 8050 2200 tai sähköpostilla hautatoimisto.espoo@evl.fi. Hautatoimisto on avoinna arkisin klo 9.00 – 15.00.

 

17.1.2018

Espoon seurakuntayhtymä