Led-kynttilän paristo on ongelmajätettä Ethän käytä led- tai muita patterikäyttöisiä kynttilöitä hautausmailla tai muistelupaikoilla niistä muodostuvan ongelmajätteen vuoksi, muistuttaa Espoon seurakuntien hautausmaiden väki.

Paristokäyttöisten led-kynttilöiden lisääntynyt käyttö teetää lisätöitä hautausmaiden työntekijöillä ja aiheuttaa ongelmia. Kynttilöiden osat täytyy lajitella huolellisesti. Paristot ovat ongelmajätettä, mutta omaiset eivät useinkaan muista viedä käytettyjä paristoja mukanaan ongelmajätekeräykseen.

Tavallisia kynttilöitä voi edelleen tuoda haudoille. Paras kynttilävaihtoehto on lyhty, jossa on puhtaasti palava kynttilä.

Kaikilta Espoon seurakuntien hautausmailta löytyy kierrätyspisteet metallille ja sekajätteelle, autathan meitä kierrättämään lajittelemalla roskat!

Vaaralliset hautakivet on merkitty nauhalla hautausmailla

Espoon hautausmailla on useita vaaraa aiheuttavia hautamuistomerkkejä eli hautakiviä tai -paasia. Kallistuneet tai kaatumaisillaan olevat hautakivet painavat jopa satoja kiloja ja ovat näin vaaraksi sekä hautausmaiden vierailijoille että työntekijöille.

Hautausmaan työntekijät merkitsevät vaaralliseksi huomatut muistomerkit huomionauhalla. Kyseisten hautojen hautaoikeuden haltijat pyritään tavoittamaan kirjeitse. Jos tavoittaminen näin ei onnistu, haudalle jätetään viesti. Hauta, jonka muistomerkki on kaatumaisillaan ja näin vaaraksi työntekijälle, jätetään hoitamatta vahinkojen välttämiseksi, vaikka sillä olisi voimassa oleva hoitosopimus.

Vastuu muistomerkin kunnosta ja turvallisuudesta on omaisilla. Seurakuntayhtymän hautaustoimi ei tee muistomerkkien oikaisuja, vaan työ on tilattava esimerkiksi hautamuistomerkkejä myyvältä liikkeeltä.

 

 

Espoon krematorion kylmätilassa on 68 vainajien säilytyspaikkaa. Kuva: Eija Harju

Espoon krematorio otettiin käyttöön

Espoon seurakuntayhtymän krematoriossa alkoivat peruskorjauksen jälkeiset tuhkaukset 6.7.2015. Myös Espoon siunauskappelin perusparannustyöt saatiin valmiiksi, ja kappeli otettiin käyttöön. Vuosittain Espoon krematoriossa tuhkataan noin 1100 vainajaa. Peruskorjauksessa krematorio korjattiin tulossa olevien ympäristösäädösten mukaiseksi. Krematorioon rakennettiin muun muassa uusi savukaasujen puhdistusjärjestelmä ja uunit muurattiin isommiksi.

"Rakennusta myös laajennettiin. Kylmiössä on nyt 68 nyt vainajien säilytyspaikkaa. Aiemmin niitä oli puolet vähemmän", kappelityönjohtaja Tuula Myllys kertoo.

Espoon krematorio sijaitsee Espoon keskuksessa, Pappilantiellä, Espoon tuomiokirkon läheisyydessä.

Katso HSTV:n video:

Kappelityönjohtaja Tuula Myllys esittelee Espoon krematoriota ja kertoo vainajan viimeisestä matkasta

 

Tiedote: Kappelin hautausmaan hautaosasto Q, kertahaudat

Kappelin hautausmaalla valmistellaan osaston Q entisten kertahautojen uudelleen käyttöönottoa. Kertahaudat luovutettiin vuosina 1979-1982 veloituksetta 25 vuoden ajaksi ilman varsinaista hautaoikeutta. Luovutusajan umpeuduttua kertahaudat palautuivat seurakuntayhtymän hallintaan ilman irtisanomista (Kirkkolaki 17:2§).

Hautaosastolla Q on muutamia hautoja joissa hallinta-aika on edelleen voimassa. Tämä tiedote ei koske näitä hautoja.

Haudoilla olleet muistomerkit siirretään varastoon loppukesällä 2018. Ne voidaan luovuttaa haudattujen omaisille heidän niin halutessaan vuoden kuluessa tästä päiväyksestä. Muussa tapauksessa ne siirtyvät vastikkeetta seurakuntayhtymälle (Hautaustoimilaki 5:14§).

Mikäli Teillä on hautoihin liittyviä kysymyksiä, pyydämme Teitä olemaan yhteydessä seurakuntayhtymän hautatoimistoon, puhelin 09 8050 2200 tai sähköpostilla hautatoimisto.espoo@evl.fi. Hautatoimisto on avoinna arkisin klo 9.00 – 15.00.

 

17.1.2018

Espoon seurakuntayhtymä