Kiinteistöjohtokunta 2019–2022

Espoon seurakunnat hoitavat yhteisesti sekä uudisrakentamisen että kiinteistöjen ylläpidon. Kiinteistöjohtokunta valmistelee ja hoitaa rakennus-, kiinteistö- ja hautausmaa-asioita.

Johtokunnan puheenjohtajana toimii Mikko Peltokorpi. Esittelijöinä toimivat kiinteistöjohtaja Petteri Leinonen, rakennuspäällikkö Benita Sane sekä hautaustoimen päällikkö Juha Ollila. Sihteerinä toimii kiinteistösihteeri (tehtävä avoinna).

jäsenet                                     varajäsenet

Mikko Peltokorpi pj.               Terttu Savola

Katariina Ahvonen                  Kimmo Kotro

Markku Jenu                             Jarmo Soljasalo

Leena Raineranta                    Mika Koskinen

Elina Wanne                             Kirsi Ojala

Harri Rautavirta                       Antero Polso

Pirjo Kemppi-Virtanen            Ritva Lappalainen

Mårten Malmström                Solveig Rosenberg-Wikström

Ota yhteyttä

Kiinteistöjohtaja
Espoon seurakuntayhtymä
Kiinteistöpalvelut
09 8050 2240
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo
Hautatoimen päällikkö
Espoon seurakuntayhtymä
Hautauspalvelut Kiinteistöpalvelut
PL 200 / Kirkkokatu 1
02771 Espoo
Rakennuspäällikkö
Espoon seurakuntayhtymä
Kiinteistöpalvelut
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo