Tapiolan kirkon urut

Tapiolan kirkon urut on rakentanut Urkurakentamo Veikko Virtanen ja ne valmistuivat 1970. Alun perin äänikertoja oli 35, johon myöhemmin lisättiin Subbass 16' jalkioon. Sormioita on kolme. Mekaaninen soittokoneisto ja hallinto. Julkisivu muodostuu principal-äänikerroista.


Urkuja on peruskorjattu vuosina 1999 ja 2007. Vuonna 1999 siirrettiin selkäpillistö pääpillistön yläpuolelle yläpillistöksi. Ilmalaatikko uusittiin ja soittopöytä osittain. Yläpillistölle rakennettiin uusi mekaaninen soittokoneisto. Urkukaapin etuosan ja vasemman päädyn peitelevyt uusittiin. HW- ja OW-pillistöjen eteen valmistettiin säleiköt. Paisutustehoa parannettiin. Paisutuskaappi äänieristettiin ja vasempaan päätyyn rakennettiin paisutusluukusto. Yläpillistölle tehtiin uusi ilmaputki.

Peruskorjauksen toisessa vaiheessa 2007 pyrittiin parantamaan urkujen käytettävyyttä ja saada sointi suureen kirkkosaliin riittäväksi, kullekin pillistölle oma luonne. Lisäksi kieliäänikertojen sointia haluttiin parantaa ja sulauttaa ne kokonaissointiin. Urkujen sijainnin takia ne soivat alttarin suuntaan ja kirkon ollessa täynnä sointi vaimenee selvästi.

Tapiolan kirkon urkujen dispositio

I OW
Spitzgedackt 8'
Principal 4'
Koppelflöte 4'
Waldflöte 2'
Sifflöte 1 1/3'
Scharf 3f
Rohrschalmei 8'
Tremolo
II HW
Gedackt 16' (lisätty 2007)
Principal 8'
Rohrflöte 4'
Spitzflöte 4'
Oktava 2'
Kornett 3f
Mixtur 4f
Trompete 8'
III SW
Bordun 16'
Principal 8'
Gedackt 8'
Fiffaro 8'
Oktava 4'
Traversflöte 4' (rak. 2007 Terzseptimin tilalle)
Rohrnasat 2 2/3'
Piccolo 2'
Mixtur 4f
Oboe 8'
Clairon 4'
Tremolo
PED
Principal 16'
Subbass 16'
Oktava 8'
Rohrgedackt 8'
Oktava 4'
Nachthorn 2'
Mixtur 5f
Posaaune 16'
Trompete 8'
Zink 4'
I/II, III/II, I-II-III/P

Tapiolan kirkon urut ovat Urkurakentamo Veikko Virtasen valmistamat. Kuva: Jukka Granström.
Tapiolan kirkon urut ovat Urkurakentamo Veikko Virtasen valmistamat. Kuva: Jukka Granström.