Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliittoon aikovien on ennen vihkimistä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa.

Esteiden tutkintaa voi pyytää avioliiton esteiden tutkinta-asiointipalvelusta, tai asioimalla Espoon aluekeskusrekisterissä, pyynnön esteiden tutkinnasta voi myös lähettää postitse.

​​​​​​Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa. Ilman esteiden tutkintaa avioliittoon vihkiminen ei ole mahdollista. Myös Digi- ja väestötietovirasto voi suorittaa tutkinnan, mutta tällöin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja.

Avioliiton esteiden tutkinnan täytyy pyytää viimeistään seitsemän arkipäivää ennen vihkipäivää. Todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta on voimassa neljä kuukautta, jonka kuluessa vihkimisen tulee tapahtua. Jos määräaika kuuluu umpeen, vihkiminen voidaan toimittaa vasta sen jälkeen, kun avioliiton esteet on tutkittu uudelleen.

Jos toinen puolisoista on ulkomaan kansalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempää, jopa viikkoja.

Vihkiparin on ilmoitettava sukunimivalintansa esteidentutkinnan yhteydessä.

Kun avioliiton esteiden tutkinta on suoritettu, todistus toimitetaan postitse avioliittoon aikoville tai vaihtoehtoisesti turvasähköpostilla.

Vihkipari tuo todistuksen mukanaan vihkikeskusteluun. Pappi täyttää todistukseen vihkimistä koskevat tiedot, allekirjoittaa ja toimittaa sen Espoon aluekeskusrekisteriin vihkimisen jälkeen.

Lue lisää häistä.

 

Ota yhteyttä

Virkatodistukset, sukuselvitykset, kirkollisten toimitusten rekisteröinti ja avioliiton esteiden tutkinta
Espoon seurakuntayhtymä
09 8050 2600 (ma-ti klo 9–15, ke-to klo 9-12)
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo