Leppävaaran kirkon urut

Leppävaaran kirkon urut ovat valmistuneet Kangasalan urkutehtaasta v. 1982 ja ne valmistuivat vain vähän ennen urkutehtaan lopettamista. Niissä on kolme sormiota, jalkio ja 32 äänikertaa, mekaaninen koneisto ja sähköhallinta. Urkujen soinnillinen ja rakenteellinen kokonaisuus edustaa rakennusajankohdan mukaista uusklassismiin pohjautuvaa kompromissiurkutyyliä.

Vuonna 1992 urkujen soittopöydän rekisterikoskettimet ryhmiteltiin uudelleen ja urkuihin asennettiin uusi rekisterimuistiyksikkö. Samana vuonna myös äänitystä korjattiin mm. joitakin äänikertoja pehmentämällä.

"Kaikkea kaikille, Kangasalan urkutehtaan viimeinen opus yltää Bachista ultramoderniin. Pomminvarma yleissoitin ja vaihtuvien tunnelmien luoja." - Pauliina Hyry, kanttori

Vuonna 2010 urut peruskorjattiin. Työn teki Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy. Työn valmistuttua professori Kari Jussila antoi työstä tarkastuslausunnon, jossa hän toteaa, että soittokoneiston toiminta on saatu hiljaiseksi, koskettimistoja nostamalla on soittopöydän mitoitukset saatu normaaleiksi ja koneiston viimeistelysäädöt ovat parantaneet  sormioiden ja yhdistimien toimintaa oleellisesti. Hän toteaa myös urkujen soinnillisen korjaus- ja parannustyön onnistuneen kokonaisuutena hyvin. Principal –äänikertojen kova ja kireä sointi on saatu poistettua.

 

Urkujen dispositio

Leppävaaran kirkon urkujen dispositio eli äänikertasuunnitelma. Disposition on laatinut
Kari Jussila.


I Sormion HW ääniala C-g3
1. Bordun 16’
2. Principal 8’
3. Hohlflöte 8’
4. Oktava 4’
5. Oktava 2’
6. Mixtur 5 x
7. Kornet 5 x (c-)
8. Trompete 8’, kieliäänikerta
II Sormio Pos ääniala C-g3
9. Gedackt 8’
10. Koppelflöte 4’
11. Principal 4’
12. Oktava 2’
13. Nasat 1 1/3’
14. Scharf 3 x
15. Krummhorn 8’, kieliäänikerta
Tremolo
III Sormio SW ääniala C-g3
16. Rohrflöte 8’
17. Gamba 8’
18. Voix celeste 8’ C-g3
19. Principal 4’
20. Traversflöte 4’
21. Waldflöte 2’
22. Sesqui altera 2 x
23. Mixtur 5 x
24. Fagott 16’, kieliäänikerta
25.Oboe 8’, kieliäänikerta
Tremolo
Jalkio PED ääniala C-f1, 30 kosketinta.
26.Subbass 16’
27. Principal 8’
28. Gedackt 8’, kombinoitu Subbasson kanssa
29. Oktava 4’
30. Mixtur 5 x
31. Posaune 16’, kieliäänikerta
32. Trompete 8’, kieliäänikerta
Yhdistimet
II-I 8’ I-P 8’
III-I 8’ II-P 8’
III-II 8’ III-P 8’
II-P 4’

Leppävaaran kirkon urut. Yleiskuva
Leppävaaran kirkon urut, lähikuva pillistöstä.