Seurakuntaneuvostot

Jokaisessa Espoon seurakunnassa seurakuntaneuvosto, joka koostuu vaaleilla valituista luottamushenkilöistä. Se on seurakunnan päättävä elin.

Seurakuntaneuvostojen jäsenet ja kokoontuminen

Seurakuntaneuvoston tehtävät

  • johtaa seurakunnan toimintaa
  • edistää hengellistä elämää
  • päättää seurakunnan talousarviorahojen käytöstä
  • antaa lausuntoja kirkkovaltuustossa päätettävistä asioista
  • valitsee seurakunnan työntekijät kirkkoherraa lukuun ottamatta
  • päättää seurakunnan toimintaan vuokrattavista tiloista
  • päättää yhdessä kirkkoherran kanssa seurakunnan kirkon käytöstä

Seurakuntaneuvoston jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla neljän vuoden välein. Seuraavan kerran vaalit pidetään marraskuussa 2022. Valitsijayhdistyksen voi perustaa kymmenen seurakunnan jäsentä.

Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana voi toimia seurakunnan kirkkoherra tai luottamushenkilö. Neuvosto kokoontuu keskimäärin kerran kuussa ja päättää muun muassa seurakunnan toimintaan liittyvistä asioista sekä taloussuunnitelmasta. Kirkkoherra esittelee asiat seurakuntaneuvostolle.