Espoon seurakuntien päätöksenteko

Yhteinen kirkkovaltuusto

Ylintä päätösvaltaa Espoon seurakuntayhtymässä käyttää vaaleilla valittu yhteinen kirkkovaltuusto. Sillä on käytännössä samanlainen valta kuin kaupunginvaltuustolla kunnallisella puolella.

Yhteisen kirkkovaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Seurakuntavaalit pidettiin syksyllä 2018 ja valtuustokausi on 2019-2022.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto on Espoon seurakuntayhtymän ylin toimeenpano- ja hallintoelin. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta.

Yhteisen kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

Seurakuntaneuvostot

Seurakuntaneuvostot päättävät seurakuntien toimintamäärärahojen käytöstä ja henkilövalinnoista.

Espoon seurakuntien hallinnon järjestelyt poikkeusoloissa

Kirkkohallituksen täysistunto antoi 24.3.2020 väliaikaisen määräyksen hallinnon järjestämisesta poikkeusoloissa. Sähköisen kokouksen järjestäminen oli poikkeusaikana mahdollista ja poikkeusoloissa yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaa voitiin delegoida yhteiselle kirkkovaltuustolle. Poikkeussäännöksen mukaisesti poikkeusolojen kestäessä tehdyt päätökset tuodaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettaviksi normaaliolojen palauduttua.

Espoon yhteinen kirkkoneuvostopäätti 30.3.2020, että se kirkkohallituksen määräyksen mukaisesti käyttää myös yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaa poikkeusolojen ajan, kuitenkin enintään 31.8.2020 saakka.

Hallintoelimet kokoontuivat elokuuhun 2020 saakka pääsääntöisesti sähköisesti etäyhteyksillä. Elokuusta 2020 alkaen hallintoelimet kokoontuvat jälleen normaalisti. Kokouksissa huolehditaan turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta. Osa kokouksista järjestetään sen vuoksi normaalia väljemmissä tiloissa.

 

Yhteinen kirkkovaltuusto ryhmäkuvassa Espoon valtuustotalon portaikoissa.
Yhteinen kirkkovaltuusto ryhmäkuvassa 30.1.2019. Kuva: Eija Harju
YouTube-video

Ota yhteyttä

Viralliset yhteydenotot, tietopyynnöt
Espoon seurakuntayhtymä
09 80501 (vaihde, arkisin klo 9–15)
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo