Espoon seurakuntien päätöksenteko

Yhteinen kirkkovaltuusto

Ylintä päätösvaltaa Espoon seurakuntayhtymässä käyttää vaaleilla valittu yhteinen kirkkovaltuusto. Sillä on käytännössä samanlainen valta kuin kaupunginvaltuustolla kunnallisella puolella.

Yhteisen kirkkovaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Seurakuntavaalit pidettiin syksyllä 2018 ja valtuustokausi on 2019-2022.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto on Espoon seurakuntayhtymän ylin toimeenpano- ja hallintoelin. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta.

Yhteisen kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

Seurakuntaneuvostot

Seurakuntaneuvostot päättävät seurakuntien toimintamäärärahojen käytöstä ja henkilövalinnoista.

 

 

 

 

Seurakuntaneuvos Heikki Sorvari

Tasavallan presidentti on myöntänyt 3.12.2021 seurakuntaneuvoksen arvonimen Espoon tuomiokirkkoseurakunnan luottamushenkilölle DI Heikki Sorvarille. Hän on tehnyt mittavan luottamushenkilöuran erityisesti Espoon seurakuntien, mutta myös Suomen evankelis-luterialisen kirkon eri tasoilla.

Onnittelemme!

Yhteinen kirkkovaltuusto ryhmäkuvassa Espoon valtuustotalon portaikoissa.
Yhteinen kirkkovaltuusto ryhmäkuvassa 30.1.2019. Kuva: Eija Harju

Ota yhteyttä

Viralliset yhteydenotot, tietopyynnöt
Espoon seurakuntayhtymä
09 80501 (vaihde, arkisin klo 9–15)
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo