Seurakunnat yhteistaloudessa

Saman kunnan alueella olevien seurakuntien on muodostettava seurakuntayhtymä.

Seurakuntayhtymän virasto hoitaa seurakuntien puolesta kirkkolaissa sekä yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä perussäännössä määrätyt asiat, kuten taloushallinnon.

Seurakuntien omaisuus on yhteistä. Kukin seurakunta saa kuitenkin pitää omistuksessaan lahjoituksena tai testamenttina saamansa omaisuuden.

Espoon seurakuntien tulot muodostuvat pääasiassa seurakunnan jäsenten maksamasta kirkollisverosta sekä valtionavustuksesta, jota maksetaan seurakuntien hoitamista yhteiskunnallisista tehtävistä. Lisäksi tuloja saadaan toimintamaksuista sekä vuokra- ja sijoitustuotoista.

Kirkollisveroprosentti on Espoon seurakunnissa tasan yksi, mikä on maan alhaisin.

Espoon seurakuntayhtymä
Kirkkokatu 1
02700  Espoo