Askeettisen kirkkosalin taidokas valomaalaus

Tapiolan kirkko valmistui 1965, ja sitä laajennettiin 1992. Arkkitehtinä oli professori Aarno Ruusuvuori, joka valittiin kutsukilpailun kautta. Ruusuvuoren kilpailutyö oli nimeltään "Pyhät puut". Koska kirkon tonttia ympäröivät korkeat valkoiset tornitalot, joiden kanssa kirkkorakennuksen on vaikea kilpailla, oli arkkitehdin näkemyksenä tehdä rakennuksesta tumma varjo mäntymetsikköön.

Rakennus on yksi Tapiolan keskustan 1900-luvun modernia arkkitehtuuria edustavista asemakaavalla suojelluista rakennuksista. Ulkoapäin katsoen rakennus on muurien sulkema. Kuutiomainen kirkkosali on rakennuksen korkein osa. Matalat virasto- ja kerhotilat sijaitsevat siivissä, jotka rajaavat lasiseinin sisäpihoja. Umpinaisten betoniseinien vastapainoksi lasiseinistä tehtiin mahdollisimmat aineettomat. 

Kirkkosalin seinät on muurattu harmaista harkkotiilistä ja niiden vastakohtana lattiassa on käytetty punaista laattatiiltä. Kirkon julkisivu koostuu betonista, lasista ja teräksestä. Kirkkosali on askeettinen, korkea ja kauniisti valaistu. Päivänvalo ei paista suoraan kirkkosaliin. Valoa kirkkosaliin tulee kattoikkunoista ja isosta länsi-ikkunasta, jonka valo heijastuu betonirakennelman kautta sisälle. Salin sivutilat saavat auringonvaloa julkisivupilastereihin sijoitetuista kapeista ikkunoista. 

Kirkkosalin vieressä on kastekappeli, jonka kastemaljassa virtaa jatkuvasti vesi.

Valokuva kirkkosalista: taustalla kuorokoroke ja urut, etualalla penkkejä ja oikeassa reunassa saarnastuoli.Kirkkosali.

Vuoden 2002 lopulla kirkkosaliin saatiin valoteos "3", joka on kuvanveistäjä Helena Hietasen ja valosuunnittelija Tarja Ervastin suunnittelema. Teos käsittää koko tilan yleisvalaistuksen ja muuntuu eri vuoden- ja vuorokauden aikoihin soveltuvaksi. Teos hyödyntää ikkunoista tulevaa luonnonvaloa. Nimi "3" viittaa kolminaisuuteen - Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen, joka toistuu jaossa kolmeen alueeseen: alttariseinä ja alttarialue, kirkkosali ja kastekappeli. Seinän korkeutta korostetaan valaistuksella. Ohjelmoitavalla valonheittimellä saadaan alttariseinälle liikkuva sädekuvio. Kastekappelissa kastemaljan ympärille voidaan luoda valopiiri kastetilaisuuksia varten. Muulloin kastemaljan valaistus heijastaa seinälle hennon valokuvion.

Kesällä otettu valokuva pääsisäänkäynnin betoniportista.

 

Kuvat: Jukka Granström.