Mediarekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Espoon seurakuntayhtymä (Y-tunnus 0200562-2)
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo
0950801
kirjaamo.espoo@evl.fi

Yhteyshenkilö

Urpu Sarlin
Viestintäjohtaja
Espoon seurakuntayhtymä
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo
0950801
urpu.sarlin@evl.fi

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.espoo@evl.fi

Rekisterin nimi

Mediarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Valokuvia, videoita ja muuta kuva-aineistoa kootaan seurakuntayhtymän kuva-arkistoon

 • arkistotarkoitukseen
 • seurakuntayhtymää koskevaan uutisointiin
 • toimintaa koskevaan viestintään ja markkinointiin.

Kuvausluvat:

Suljetuissa tilanteissa esim. kerho- tai leiritoiminnassa kuvissa esiintyviltä on pyydetty kirjallinen lupa kuvaamiseen ja kuvien käyttämiseen ym. tarkoituksissa. Kuvauslupa-lomakkeessa on tieto henkilön nimestä, yhteystiedoista ja kuvan käyttötarkoituksesta. Tieto kuvausluvasta ja sen sijainnista merkitään kuvatiedoston tai kuvakansion metatietoihin.

Poikkeus: Avoimissa yleisötilaisuuksissa kuvattavilta ei kerätä lupia, mutta mahdollisuuksien mukaan tiedotetaan siitä, miten voi halutessaan välttää kuvaamisen kohteena olemisen.

Paperikuvien arkisto sijaitsee lukitussa kaapissa viestintäpalveluissa.

Sähköinen kuva-arkisto sijaitsee verkkolevyllä suojatussa sisäverkossa. Kuva-arkiston käyttöoikeus on viestinnän henkilöstöllä.

Kuvausluvat säilytetään kuvien yhteydessä skannattuna

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Rekisteri sisältää valokuvia, videoita tai muuta kuva-aineistoa seurakuntien toimintaan liittyen sekä näihin liittyviä kuvauslupia.

Valokuvien osalta tietokantaan tallennetaan seuraavia henkilötietoja: kuvan henkilöiden nimet ja kuvaustilanne, kuvattavan ammatti, rooli tai asema, kuvaajan nimi ja yhteystiedot. Rakennusten tai taideteosten kohdalla suunnittelijan tai toteuttajan nimi.  

Tietolähteet

Seurakuntayhtymän henkilöstö, palkkiotoimiset tai vapaaehtoiset valokuvaajat. Käytössä olevat kuvapankit

Tietojen luovutukset

Tietoja käytetään omassa toiminnassa ja oman toiminannan viestinnässä. Kuvia voidaan luovuttaa seurakuntayhtymää koskevaan uutisointiin medialle. Muutoin niitä ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kuin omaan toimintaan liittyvässä viestinnässä

Henkilötietojen säilytysaika

Kuva-arkisto on pääsääntöisesti pysyvä arkisto.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

  Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
  p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
  www.tietosuoja.fi