Hyvä leppävaaralainen,

Leppävaara on hyvä asuinpaikka. Palvelut ovat lähellä ja liikenneyhteydet toimivat. Alueemme kehittyy edelleen. Asuntoja tulee lisää ja Leppävaara näyttää jatkavan kansainvälistymistään. Monet muutokset näkyvät myös seurakunnan toiminnassa.

Leppävaaran seurakuntaan kuuluu noin 24 000 ihmistä. Vietämme Leppävaaran kirkossa messua joka sunnuntai klo 11. Seurakunnassamme kokoontuu viikoittain eri-ikäisiä: lapsia, kouluikäisiä, nuoria, aikuisia ja varttuneita ihmisiä. Perhekahviloissa käy lapsia huoltajineen ja kuoroissa monenikäisiä ja eritasoisia laulajia. Diakoniatyö huolehtii, kun apu ja tuki on tarpeen elämän kriiseissä.

Leppävaaran seurakunta on mukana alueensa ihmisten arjessa ja juhlassa. Papit kastavat, vihkivät ja siunaavat viikoittain useita ihmisiä. Pidämme rippikoulua vuosittain miltei 300 nuorelle. Seurakunnan työntekijöitä voi kohdata alueen tapahtumissa, esimerkiksi Sellossa, Raittikarnevaaleilla, ravintolassa tai kirjastossa.

Seurakunta on kaikkien jäsentensä muodostama yhteisö. Jokainen toimii yhteisön hyväksi hoitaen omia arjen tehtäviään. Seurakunta tarvitsee runsaasti ihmisiä, jotka ovat valmiita antamaan aikaansa ja osaamistaan yhteiseen käyttöön. Tervetuloa toimintamme toteuttajaksi ja kehittäjäksi.

Toivotan sinulle hyvän Jumalan siunausta.

Kalervo Salo

kirkkoherra

 

Ota yhteyttä

Kirkkoherra
Leppävaaran seurakunta
09 8050 5570
Veräjäkallionkatu 2
0260 Espoo

Vastuualue: Leppävaaran seurakunnan johto