Espoon seurakuntayhtymän ympäristötilinpäätös vuodelta 2023 valmistunut

Ympäristötilinpäätös vuodelta 2023 on valmistunut. Se on jatkoa vuoden 2022 vastaavalle raportille ja annettiin tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle 29.4.2024. Pääset raporttiin tästä Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

Ympäristötyössä on edetty suunnitelman mukaisesti kaikilla työaloilla, osittain nopeammin ja laajemmalla skaalalla kuin mitä ohjelmaa laadittaessa ajateltiin. Useita hiilineutraalisuutta edistäviä hankkeita on valmistunut ja valmistumassa, muun muassa Hvittorpin ja Velskolan leirikeskusten maalämpöhankkeet ja aurinkosähköjärjestelmä seurakuntayhtymän virastotalo Kirkonkulmaan. Sähköautojen latauspistevalmiuksia on valmiina ja suunnitteilla kirkoille, suurimmille kappelille ja leirikeskuksiin.

Seurakuntayhtymän suurin hautausmaa, Kellonummen hautausmaa, sai arvostetun Green Flag Award -tunnustuksen toista vuotta peräkkäin. Myös muilla yhtymän hautausmailla kuormitetaan luontoa niin vähän kuin mahdollista. Niittymäisesti hoidettavien alueiden määrä lisääntyi yhdellä ja harvennetun leikkausvälin mukaisesti hoidettujen alueiden kolmella.

Seurakuntien ympäristötyössä painopisteitä ovat olleet muun muassa energiasäästö, kierrätys, jätteiden lajittelu, kasvisruoan lisääminen ja ruokahävikin minimointi. Yhteisiä ja paikallisia ympäristöteemaisia tapahtumia, luontoretkiä ja luontopyhiinvaelluksia järjestettiin pitkin vuotta. Leiri- ja retkitoiminnan ja tapahtumien ympäristöystävälliseen toteuttamiseen liittyvät ohjeistukset ovat valmistuneet.

Vuoden 2023 aikana valmistauduttiin ympäristöjohtamisjärjestelmän ulkoiseen auditointiin ja 14001-sertifikaatin hakemiseen seurakuntayhtymän ympäristötyölle. Yhteinen kirkkoneuvosto teki vuonna 2018 päätöksen 14001-sertifikaatin hakemiseksi kirkon ympäristödiplomin sijaan.  

Espoon seurakuntayhtymä on Suomessa ensimmäinen seurakuntatalous, joka hakee tunnustusta ympäristötyölleen Suomessakin laajasti tunnetun sertifikaatin kautta. ISO 14001 -sertifikaatti on kansainvälisesti käytössä oleva, toimialariippumaton ja puolueeton ympäristöjohtamisjärjestelmien arviointitapa. Tieto auditoinnin ja sertifioinnin lopputuloksesta tuodaan tiedoksi toukokuun 2024 aikana. 

 

Espoon seurakuntayhtymän ympäristötilinpäätös vuodelta 2022 valmistunut

Espoon seurakuntien ympäristötilinpäätösLinkki avautuu uudessa välilehdessä vuodelta 2022 perustuu yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymään ympäristöpolitiikkaan ja yhteisen kirkkoneuvoston määrittelemään ympäristöohjelmaan vuosille 2021–2030. Laaja raportti sisältää sekä kuvailevaa että numeerista tietoa. 

Öljylämmityksestä luopuminen etenee aikataulussa. Kuluvana vuonna lisätään Hvittorpin kurssikeskuksen maalämpöjärjestelmän kapasiteettia. Velskolan kurssikeskuksessa siirrymme tänä vuonna niin ikään maalämpöön. Jo nyt seurakuntayhtymän käyttämä sähkö on 100 % fossiilitonta. Kiinteistöjen jätteiden lajittelumahdollisuuksia kohennetaan kohde kerrallaan.

Vastuu luomakunnasta on tekoja

Vastuu luomakunnasta on yksi seurakuntayhtymän strategian Kirkko Espoossa 2023–2030 kahdeksasta toiminnallisesta painopisteestä.  Haluamme tarjota mahdollisuuksia hengellisiin luontoelämyksiin ja toimintaan luonnossa. Tavoitteenamme on erityisesti vähentää kasvihuonepäästöjä ja luonnonvarojen käytön tarvetta.

Esimerkiksi tulosteiden määrät ovat vähentyneet puoleen aikaisemmasta viime vuonna käyttöönotettujen turvatulostimien myötä. Kaikissa hankinnoissa edellytetään hankintojen ympäristövaikutusten arviointia. Kasvisruoan määrää on lisätty huomattavasti aikaisempaan verrattuna kaikissa tarjoiluissa, myös rippikoululeireillä ja retkillä.

Ympäristökasvatus näkyy seurakuntien työssä kaikilla työaloilla ja monissa tapahtumissa. Ilmastoahdistukseen ja luontohengellisyyden kaipuuseen on vastattu järjestämällä toimintaa näiden teemojen ympärille, esimerkiksi retriittejä ja pyhiinvaelluksia. 

Seurakuntayhtymän suurin hautausmaa, Kellonummen hautausmaa, sai vuonna 2022 ensimmäisenä suomalaisena hautausmaana arvostetun Green Flag Award -tunnustuksen. Tunnustuksen saaminen edellyttää monipuolista ja pitkäjännitteistä ympäristötyötä ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä.

Taustaa:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi vuoden 2022 ympäristötilinpäätöksen tiedokseen 5.6.2023.

Seurakuntayhtymän ympäristöohjelma 2021–2030 pohjautuu SFS 14001-standardin vaatimuksiin. Työskentely ohjelman tavoitteiden edistämiseksi jatkuu. Kaikki seurakunnat ja yhteisen seurakuntatyön palveluyksikkö ovat valmistelleet ympäristösuunnitelmansa vuosille 2023–2025.

 

Espoon seurakuntayhtymän ympäristöjärjestelmä 2021-2030

Espoon seurakuntayhtymän ympäristöjärjestelmäLinkki avautuu uudessa välilehdessä koostuu ympäristöpolitiikasta ja ympäristöohjelmasta. Ympäristöpolitiikka hyväksyttiin yhteisessä kirkkovaltuustossa joulukuussa 2020 ja ympäristöohjelma yhteisessä kirkkoneuvostossa marraskuussa 2021. Uusi järjestelmä pohjautuu ISO14001-standardiin.

Seurakunnissa toimii monialainen ympäristötyöryhmä, jota johtaa kehityspäällikkö Kerttuli Boucht.

Kirkon ympäristödiplomi Espoon seurakunnilla oli vuosina 2006–2014.

 

Espoon seurakunnissa huolenpito ympäristöstä kuuluu jokaiselle

Ympäristökasvatus on elinikäinen oppimisprosessi.

Ympäristökasvatuksen tavoitteena yhteiskunnassa on kasvattaa ihmisiä tietoisuuteen ja huoleen taloudellisten, sosiaalisten, poliittisten ja ekologisten tekijöiden riippuvuudesta toisistaan kaupunki- ja maalaisympäristössä.

Seurakunnan ympäristökasvatus perustuu kristilliseen luomisuskoon. Kaikella luodulla on itseisarvo. Jumalan siunaamaa ei saa kohdella miten hyvänsä – Raamattu opettaa kohtuullista elämäntapaa.

Seurakunnan toteuttama ympäristökasvatus on ihmisen Jumala- ja luontosuhteen pohdintaa. Se on myös konkreettisia tekoja paremman ympäristön puolesta.
 

 

Kasvinverso, jossa sydämenmalliset lehdet.
Kaikki kuusi Espoon seurakuntaa ovat Reilun kaupan seurakuntia.
Kaikki kuusi Espoon seurakuntaa ovat Reilun kaupan seurakuntia.

Ota yhteyttä

Kehityspäällikkö
Espoon seurakuntayhtymä
Johdon yksikkö
Kirkkokatu 1, Pl 200
02771 Espoo

Johdon yksikkö

Viestinnän asiantuntija, some- ja verkkotoimituksen tiiminvetäjä
Espoon seurakuntayhtymä
Viestintäpalvelut
050 438 0197 (myös whatsapp)
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo

Sosiaalinen media, valokuvaus ja videot ovat osa työtäni. 1.9.2023 - 31.8.2024 luotsaan Espoon seurakuntien sometoimitusta. #kirkkoespoossa #armo #osallisuus #oikeudenmukaisuus

Perhetoiminnanohjaaja
Leppävaaran seurakunta
09 8050 5542
Veräjäkallionkatu 2
02650 Espoo
Talotekniikan asiantuntija
Espoon seurakuntayhtymä
Kiinteistöpalvelut
Kasvatuksen asiantuntija
Espoon seurakuntayhtymä
Yhteinen seurakuntatyö
09 8050 2334
Kirkkokatu 1 / PL 200
02771 Espoo

Yhteinen seurakuntatyö, nuorisotyö, erityisnuorisotyö, partio

Hautaustoimen työnjohtaja
Espoon seurakuntayhtymä
Kiinteistöpalvelut Hautauspalvelut
(09) 8050 2897
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo

Gräsan ja Tapiolan uurnalehdot

förvaltningsassistent
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
nuorisodiakoni
Espoonlahden seurakunta
Soukantie 13
02360 Espoo

Virkavapaalla maaliskuun 2024 loppuun.

Ylivahtimestari
Tapiolan seurakunta
09 8050 4439
Kirkkopolku 6
02110 Espoo

Palvelut tiimin esihenkilö

Lisätietoja: Ylivahtimestari vuodesta 2004. Aiemmin Munkkivuoren seurakunnassa. Muita vastuita: Espoon seurakuntakuntayhtymässä Kirkon alojen ammattijärjestö (SVTL) pääluottamusmies.

Palveluesimies
Kiinteistöpalvelut
Kirkkokatu 1
02770 Espoo
Keittiövastaava
Auroran kappeli Tuomiokirkkoseurakunta
Emäntäpalvelut
09 8050 3710
Heiniemenpolku 1
02940 Espoo
Leirikeskustoiminnan päällikkö
Espoon seurakuntayhtymä
Kiinteistöpalvelut Kurssikeskustoiminta
Kirkkokatu 1
02770 Espoo
perhetoiminnan ohjaaja
Espoonlahden seurakunta

Virkavapaalla kevään 2024.