Tietosuojaseloste hautarekisteristä

Rekisterinpitäjä

Espoon seurakuntayhtymä (Y-tunnus 0200562-2)
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo
0950801
kirjaamo.espoo@evl.fi

Yhteyshenkilö

Susanne Nyholm
Varauspalvelupäällikkö
Espoon seurakuntayhtymä
susanne.nyholm@evl.fi
09 8050 2601
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.espoo@evl.fi

Rekisterin nimi

Hautarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Hautarekisteriä pidetään hautaukseen ja hautoihin liittyvän toiminnan ja hallinnon hoitamiseksi sekä hautaukseen liittyvien henkilöiden oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Espoon seurakuntayhtymän palvelukeskuksen hautatoimisto ja kiinteistöpalveluiden hautauspalvelut vastaavat rekisterin tietojen ylläpidosta.

Hautarekisterin oikeusperuste on säädetty kirkkolain 17 luvussa, kirkkojärjestyksen 17 luvussa ja Hautaustoimilaissa (457/2003).

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Vainajat, jotka ovat Espoon seurakunnan jäseniä ja haudattu Espooseen tai muualle; vainajat, jotka ovat muun seurakunnan jäseniä ja haudattu Espooseen; maistraatissa kirjoilla olevat vainajat; omaiset

Tietosisältö:

 • nimet, syntymäaika/henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, siviilisääty
 • osoite sekä henkilön mahdolliset muut yhteystiedot
 • kotikunta, tieto seurakunnasta ja maistraatista
 • kansalaisuustiedot
 • kuolin- ja hautaustiedot
 • tietojen luovuttamista koskevat rajoitukset
 • lisäksi asiakas- ja viitehenkilöt; seurakunnan jäsenten puolisot ja lapset

Tietolähteet

Hautarekisterissä olevia henkilötietoja päivitetään

Tietojen luovutukset

Hautarekisterin tietoja käytetään ainoastaan kirkon ja sen seurakuntien omassa toiminnassa ja hallinnossa.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytysajat on määritelty seurakuntayhtymän arkistonmuodostussuunnitelmassa.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

  Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
  p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi