Esimerkki rukoukseksi avioliiton solmineiden samaa sukupuolta olevien avioparien juhlaan kirkossa tai muussa paikassa

 

Musiikkia

 

Alkusiunaus

Isän ja ✢Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Johdantosanat

Hyvät N ja N.

Raamatussa Jumala sanoo: ”Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen.” (1 Moos. 2:18.) Te olette solmineet avioliiton ja luvanneet rakastaa toisianne. Haluatte jakaa elämänne toistenne kanssa. Tässä hetkessä olemme koolla Jumalan kasvojen edessä ja rukoilemme Teidän avioliittonne ja yhteisen elämänmatkanne puolesta. Pyydämme hyvän Jumalan siunausta kaikkiin vaiheisiinne ja hetkiinne. Luotamme siihen, että Jumala on läsnä tässä hetkessä.

Psalmi

Antifoni

Rajaton on Jumalan rakkaus, iäti on hän meille uskollinen. [Ps. 117:2]

Psalmi

Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin:
»Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani.
Jumalani, sinuun minä turvaan.»
Herra levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla.
Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi.
Sinun turvanasi on Herra,
sinun kotisi on Korkeimman suojassa.
Ps. 91:1–2, 4, 9

TAI

Minä kohotan katseeni vuoria kohti.
Mistä saisin avun?
Minä saan avun Herralta,
häneltä, joka on luonut taivaan ja maan.
Herra ei anna sinun jalkasi horjua,
väsymättä hän varjelee.
Ei hän väsy, ei hän nuku,
hän on Israelin turva.
Hän on suojaava varjo,
hän on vartijasi, hän ei väisty viereltäsi.
Päivällä ei aurinko vahingoita sinua
eikä kuunvalo yöllä.
Herra varjelee kaikki sinun askeleesi,
sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina.
[Ps. 121]

TAI

Sinä olet luonut minut sisintäni myöten,
äitini kohdussa olet minut punonut.
Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.
Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.
Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin
syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa.
Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki
kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut.
[Ps. 139:13-16]

TAI

Paina minut sinetiksi sydäntäsi vasten,
pane sinetiksi ranteesi nauhaan.
Rakkaus on väkevä kuin kuolema,
kiivas ja kyltymätön kuin tuonela.
Sen hehku on tulen hehkua,
sen liekki on Herran liekki.
Suuret vedet eivät voi sitä sammuttaa,
virran tulva ei vie sitä mukanaan.
Jos joku tarjoaisi talot ja tavarat rakkauden hinnaksi,
hän saisi vain toisten pilkan.
[Laul. l. 8:6–7]

Pieni kunnia

Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle,niin kuin oli alussa,
nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Rajaton on Jumalan rakkaus,
iäti on hän meille uskollinen. [Ps. 117:2]

Rukous

Jumala, kaiken luoja.
sinä olet rakkauden ehtymätön lähde.
Kiitos siitä, että avioliitto heijastaa
luomistyösi hyvyyttä ja kauneutta.
Kiitos rakkauden lahjasta.
Anna N:lle ja N:lle voimaa rakastaa toisiaan,
pitää toisistaan huolta
ja kulkea toistensa rinnalla halki tämän elämän.
Anna heidän avioliiton
tulla siunaukseksi heille
ja heidän läheisilleen.
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen tähden.
Aamen.

Raamatunluku

Saarnaajan kirjasta 4:9-12

Kaksin on parempi kuin yksin, sillä kumpikin saa vaivoistaan hyvän palkan. Jos he kaatuvat, toinen auttaa toista nousemaan, mutta voi yksinäistä, joka kaatuu − häntä auttamassa ei ole ketään. Ja jos kaksi makaa yhdessä, on molemmilla lämmin, mutta kuinka yksinäisellä voisi olla lämmin? Yksinäisen kimppuun on helppo käydä, mutta kaksi pitää puolensa, eikä kolmisäikeinen lanka katkea helposti.

Ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille 13:1-8,13

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria,
mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,
ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa. Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.

Kirjeestä efesolaisille 4:32–5:2

Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan hänen rakkaita lapsiaan. Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle.

Kirjeestä filippiläisille 4:4–7

Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa! Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.

Kirjeestä kolossalaisille 3:12–14

Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi.

Ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä 4:9, 11–12

Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän. Rakkaat ystävät! Kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä.

Johanneksen evankeliumista 15:9–12

Jeesus sanoo: »Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä.»

Puhe

Avioparin mahdolliset sanat toisilleen, musiikkia tai muuta tilanteeseen sopivaa

Yhteinen esirukous

Johdanto

Jumala, taivaallinen Isä,
antakoon teille ilonsa ja siunauksensa.
Jumalan ainoa Poika
olkoon hyvyydessään teidän kanssanne niin ilon kuin murheen päivinä.
Jumala, Pyhä Henki, asukoon teissä ja vuodattakoon lakkaamatta rakkautensa teidän sydämiinne.

TAI

Jumalan Henki ohjatkoon teitä,
Jumalan voima varjelkoon teitä,
Jumalan viisaus opettakoon teitä,
Jumalan käsi suojelkoon teitä,
Jumalan tie antakoon teille suunnan.
Jumala, me kiitämme sinua rakkauden lahjasta.
Siunaa N:ää ja N :ää, jotka ovat solmineet avioliiton.
Liitä aviopuolisot rakkaudella toisiinsa.
Auta heitä rakentamaan koti, jossa
usko, toivo ja rakkaus vallitsevat.
Anna heille Pyhä henkesi,
että he sinun siunaaminasi eläisivät rauhassa.
Johdata heitä koko
elämän ajan
ja anna apusi kaikkiin elämän päiviin ja vaiheisiin.
Vahvista heissä uskoa ja toivoa
ja vie heidät kerran taivaan kotiin.
Kuule meitä, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.
Aamen.

Isä meidän

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.

Siunaus

Rakkaat N ja N sekä koolla oleva seurakunta,
ottakaa vastaan Herran siunaus:

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan.

Isän ja ✢ Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Lähettäminen

N ja N te lähdette nyt siunattuina ja rukousten saattelemina
kohti yhteistä elämäänne. Kulkekaa iloiten.
Toimikaa toisianne kunnioittaen.
Eläkää toisiinne luottaen.
Jumala on kanssanne!

Musiikkia

----

Lähde: Turun arkkihiippakunta www.arkkihiippakunta.fi/infopankki/ Linkki avautuu uudessa välilehdessä