Olarin seurakunta on mukana jäsentensä arjessa ja juhlassa

Olarin seurakunnan perustehtävänä on tukea jäsentensä ja alueensa muiden ihmisten turvautumista rakastavaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja auttaa heitä jäsentämään tämä uskonsa elämää kantavaksi voimaksi, joka ohjaa rakkauteen ja vastuuseen. Näin Olarin seurakunta pyrkii olemaan uskon ja kristillisen rakkauden yhteisö.

Olarin seurakunnan toiminta nousee tämän perustehtävän toteuttamisesta. Seurakunnan toiminta ja tehtävä koskee koko seurakunnan alueella asuvaa väestöä. Seurakunnan lähetyskäskyyn ja diakoniaan perustuva vastuu käsittää myös alueellamme asuvat maahanmuuttajat sekä kirkkoon kuulumattomat asukkaat. Haluamme olla merkittävä uskoa ja elämänluottamusta vahvistava jumalanpalvelusyhteisö, joka on läsnä seurakuntalaisten ja alueen muiden asukkaiden arjessa ja juhlassa.

Rakas Jumala.
Me toivomme, että elämämme olisi
mahdollisimman helppoa.
Emme haluaisi kokea kipua ja kärsimystä.
Auta meitä ymmärtämään,
että vaikeilla ja ikävilläkin asioilla voi olla oma tehtävänsä.
Kiitos, että Vapahtajamme Jeesus pysyi
uskollisena tehtävässään, 
vaikka se merkitsi hänelle kärsimykseen suostumista.
Ohjaa meitä kulkemaan sitä tietä, jonka olet meille antanut, 
vaikka se välillä tuntuisi raskaalta ja vaikealta.
Auta meitä tukemaan toisiamme,
niin että voisimme toimia yhdessä
sinun valtakuntasi hyväksi, kaikkien parhaaksi.
Kuule meitä rakkautesi tähden. Aamen.

Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohjan kuva

Ota yhteyttä