Arvioinnin johtokunta 2023-2026

Arvioinnin johtokunnan toimialana on arvioida Espoon seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminnan ja talouden tarkoituksenmukaisuutta, vaikuttavuutta ja raportointia sekä talouden tasapainoa. Arvioinnin johtokunta on sisäistä valvontaa arvioiva hallintoelin.

Johtokunnan puheenjohtajana toimii 2023-2026 Jannika Lassus. Sihteerinä toimii asianhallintasihteeri Kirsi Laatikainen.

Jäsenet                        Varajäsenet

Jannika Lassus (pj)        Rune Skogberg
Sirpa Ahola                   Mika Mäkilä
Jouni Manelius              Pia Saari
Jussi Moisio                  Anne Elovaara
Terttu Savola                 Bo Grönholm
Timo Vasko                   Mia Saarelma

Jäsenet eivät saa olla yhteisen kirkkoneuvoston eivätkä seurakuntaneuvostojen jäseniä tai varajäseniä.