Milloin avioliiton esteiden tutkinta pitää tehdä?

Vastaus: Avioliiton esteiden tutkinta on hyvä teettää hyvissä ajoin ennen vihkimistä. Todistuksen toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta voi saada aikaisintaan seitsemäntenä päivänä esteiden tutkinnan pyytämisestä ja se on voimassa neljä kuukautta sen antamisesta lukien.

Voiko avioliiton esteiden tutkinnan hoitaa vain toinen kihlakumppani?

Vastaus: Kihlakumppaneiden on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa joko käymällä yhdessä paikan päällä palvelukeskuksessa tai postittamalla esteidentutkintapyyntö -lomake Espoon seurakuntiin (Espoon seurakunnat/Palvelukeskus, Kirkkokatu 1, 02770 Espoo). Jos lomake postitetaan palvelukeskukseen, siinä tulee olla molempien kihlakumppaneiden allekirjoitukset, jotka ovat kahden muun henkilön oikeaksi todistamia. Jos vain toinen kihlakumppaneista pääsee käymään paikalla, myös silloin lomakkeessa tulee olla kahden todistajan allekirjoitukset.

Voimmeko teettää esteiden tutkinnan maistraatissa?

Vastaus: Avioliiton esteet voi tutkituttaa myös maistraatissa, mutta jos halutaan varmistua kirkollisen vihkimisen edellytyksistä, tutkinta on varmempi hoitaa Espoon seurakuntien palvelukeskuksessa. Kirkollisen vihkimisen edellytysten tutkiminen maistraatissa on mahdollista vain, jos evankelis-luterilaisen kirkon jäsen on käynyt rippikoulun vuonna 2011 tai aiemmin.

Violetti hääkimppu.