Tilastotietoja Espoon seurakunnista

 

Vuosi 2023

Espoon kuudessa seurakunnassa oli vuoden 2023 lopussa yhteensä 157 556 jäsentä. Jäsenyys on yleisintä kotimaisia kieliä puhuvien joukossa. Heistä 65,7 % on seurakuntien jäseniä.

Kirkkoon kuulumisprosentti vaihtelee seurakunnittain liki 12 prosenttiyksikköä. Yleisimmin kuulutaan kirkkoon Tapiolassa (54,2 %), kun Leppävaarassa seurakuntien jäseniä on 42,3 % alueen asukkaita. Alueen monikulttuurisuus korreloi seurakunnan jäsenyysasteen kanssa. Esimerkiksi Leppävaarassa seurakunnan alueen asukkaista 29,3 % puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea, kun Tapiolan alueella näin on 17,9 % kohdalla. 

Pääkaupunkiseudun seurakuntien toimintaympäristö on monikulttuurinen ja -kielinen. Kaksi prosenttia Espoon vieraskielisestä väestöstä on kirkon jäseniä. 

Kirkon jäseneksi liittyi Espoossa viime vuonna 1364 henkilöä, eli reilut 100 henkeä enemmän kuin edellisvuonna ja noin 400 enemmän kuin viisi vuotta sitten. Liittyneiden määrän kasvu liittyy osittain siihen, että jos vauva rekisteröidään väestötietoihin ennen kastetta, kaste näkyy tilastoissa kirkkoon liittymisenä. Näin on tapana toimia yhä useammin. Esimerkiksi viime vuonna alle vuoden ikäisenä kastettuja lapsia oli 1353, mutta heistä 439 on luettu kirkkoon liittyneisiin. 

Vuoden 2023 aikana Espoossa kirkosta erosi 2861 ihmistä, mikä on tasan 300 ihmistä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan seurakuntien jäsenmäärä laski 1659 hengellä vuonna 2023, mikä on vähemmän kuin kolmena edellisvuonna. 

Espoon vilkas muuttoliike näkyi myös seurakunnissa. Seurakuntiin liittyi muuton kautta 13 553 ihmistä ja seurakunnista muutti 13 303 henkeä. Espoonlahden, Olarin ja Tapiolan seurakunnissa nettomuutto oli positiivista, seurakuntiin tuli muuttoliikkeen myötä enemmän jäseniä kuin muutti pois. 

Jäsentiedot seurakunnittain 31.12.2023

seurakunta - jäsenmäärä - (muutos edelliseen vuoteen) - alueen asukkaista kuuluu kirkkoon - (kieliryhmästä kuuluu kirkkoon)

Esbo svenska församling                
13 943 (-177), 68,5 % Espoon ruotsinkielisistä

Espoon tuomiokirkkoseurakunta    
43 206 (-546), 51,1 % (67,4 % alueen suomenkielisistä)

Espoonlahden seurakunta              
28 823 (-239), 51,2 % (65,9 % alueen suomenkielisistä)

Leppävaaran seurakunta                
23 364 (-577), 42,3 % (61,1 % alueen suomenkielisistä)

Olarin seurakunta                          
26 634 (-98), 46,0 % (64,2 % alueen suomenkielisistä)

Tapiolan seurakunta                        
21 586 (-22), 54,2 % (67,4 % alueen suomenkielisistä)

yhteensä                                        
157 556 (-1659), 50,2 % (65,7 Espoon suomen- ja ruotsinkielisistä)

Jäsenprosentit perustuvat Tilastokeskuksen alustavaan tietoon vuoden vaihteen väkiluvusta Espoossa ja seurakuntien alueilla.

Vuosi 2022

Espoon kuudessa seurakunnassa oli vuoden 2022 lopussa yhteensä 159 215 jäsentä.

Kirkon jäseneksi liittyi Espoossa viime vuonna 1247 henkilöä, eli noin 70 henkeä enemmän kuin edellisvuonna.

Kasteiden määrä laski hieman edellisvuodesta, kun Espoon seurakunnissa kastettiin 1061 lasta vuonna 2022. Tässä luvussa eivät ole mukana hieman vanhempana tai aikuisena kastetut.

Vuoden 2022 aikana Espoossa kirkosta erosi 3161 ihmistä, mikä on noin 400 ihmistä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan seurakuntien jäsenmäärä laski 2041 hengellä vuonna 2022 eli noin 14 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Muuttoliike oli jälleen espoolaiseen tapaan vilkasta. Seurakuntiin liittyi muuton kautta 13 647 ihmistä ja seurakunnista muutti 13 427 henkeä.

Kaikista espoolaisista evankelisluterilaisten seurakuntien jäseniä oli vuoden lopussa 52,2 prosenttia. Suomen- ja ruotsinkielisestä väestöstä 67 prosenttia kuuluu Espoossa kirkkoon.

Jäsenprosentti perustuu alustavaan tietoon vuoden vaihteen väkiluvusta Espoossa. Luvut päivitetty 24.5.2023 lopullisen väestötiedon mukaiseksi.

Seurakunta jäsenmäärä muutos  jäsenprosentti
Esbo svenska församling   14 120 -183 69,6 %
Espoon tuomiokirkkoseurakunta   43 752 -896 52,9 %
Espoonlahden seurakunta   29 062 -264 53,3 %
Leppävaaran seurakunta   23 941 -190 44,6 %
Olarin seurakunta 26 732 -11 48,5 %
Tapiolan seurakunta   21 608 -414 55,7 %
yhteensä 159 215 -1958 52,2 %  Muutos on suhteessa edelliseen vuoteen. Suomenkielisissä seurakunnissa kirkkoon kuuluminen on laskettu suhteessa alueen asukkaisiin. Esbo svenska församlingin luku on laskettu suhteessa pohjoismaisia kieliä puhuviin espoolaisiin.  
 

Vuosi 2021

Espoon kuudessa seurakunnassa oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 161 173 jäsentä. Kirkon jäseneksi liittyi Espoossa viime vuonna 1179 henkilöä, eli noin 200 henkeä enemmän kuin edellisvuonna.  Kasteiden määrä kasvoi Espoossa toisena koronavuonna hieman ja Espoon seurakunnissa kastettiin 1122 lasta. Myös viime vuoden muuttoliike oli espoolaiseen tapaan vilkasta. Seurakuntiin liittyi muuton kautta 14 801 ihmistä ja seurakunnista muutti 15 104 henkeä.  

Vuoden 2021 aikana Espoossa kirkosta erosi 2767 ihmistä, mikä on noin 70 henkeä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan seurakuntien jäsenmäärä laski 1787 hengellä vuonna 2021 eli noin 30 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 

Kaikista espoolaisista evankelisluterilaisten seurakuntien jäseniä oli vuoden lopussa 54,2 prosenttia. Suomen- ja ruotsinkielisestä väestöstä 67,8 prosenttia kuuluu Espoossa kirkkoon. 

 • Esbo svenska församling   14 303 (-151)   70,8 %                      
 • Espoon tuomiokirkkoseurakunta   44 648 (-772)   54,9 % 
 • Espoonlahden seurakunta   29 326 (-499)  54,9 % 
 • Leppävaaran seurakunta   24131 (-139)   46,7 % 
 • Olarin seurakunta    26 743 (-269)   51,1 % 
 • Tapiolan seurakunta   22 022 (+70)   57,4 % 
 • yhteensä   161 173 jäsentä   54,2 % 

Suluissa muutos edelliseen vuoteen. Suomenkielisissä seurakunnissa kirkkoon kuuluminen on laskettu suhteessa alueen asukkaisiin.  Esbo svenska församlingin luku on laskettu suhteessa pohjoismaisia kieliä puhuviin espoolaisiin. 


Vuosi 2020

Espoon seurakunnissa oli 31.12.2020 yhteensä 162 960 jäsentä. Kirkon jäseneksi liittyi Espoossa viime vuonna 981 henkilöä, eli noin 70 henkeä enemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi Espoon seurakunnissa kastettiin 1099 lasta. Koronapandemian vuoksi perheet siirsivät kasteiden järjestämistä. Kirkosta erosi 2696 ihmistä, mikä on reilut sata henkeä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan seurakuntien jäsenmäärä laski 2570 hengellä vuonna 2020.

Kaikista espoolaisista seurakuntien jäseniä oli vuoden 55,6 prosenttia. Suomen- ja ruotsinkielisestä väestöstä 68,7 prosenttia kuuluu Espoossa kirkkoon.

Espoon seurakuntien väkiluvut vuoden 2020 lopussa (suluissa muutos edellisvuoteen):

 •     Esbo svenska församling  14 454 (-243)
 •     Espoon tuomiokirkkoseurakunta 45 420 (-688)
 •     Espoonlahden seurakunta 29 825 (-620)
 •     Leppävaaran seurakunta 24 270 (-217)
 •     Olarin seurakunta 27 039 (-553)
 •     Tapiolan seurakunta 21 952 (-249)

Vuosi 2019

Espoon seurakunnissa oli 31.12.2019 yhteensä 165 530 jäsentä. Kirkon jäseneksi liittyi Espoossa vuoden 2019 aikana 912 henkilöä, eli suunnilleen saman verran kuin edellisvuonna. Lisäksi Espoon seurakunnissa kastettiin 1293 lasta vuonna 2019. Kirkosta erosi 2806 ihmistä, mikä on sata henkeä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan seurakuntien jäsenmäärä laski 964 hengellä vuonna 2019, mikä on noin kolmanneksen vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Leppävaaran ja Tapiolan seurakunnissa väkiluku nousi.

Kaikista espoolaisista seurakuntien jäseniä oli vuoden 57,1 prosenttia. Suomen- ja ruotsinkielisestä väestöstä noin 70 prosenttia kuuluu Espoossa kirkkoon.

Espoon seurakuntien väkiluvut vuoden 2020 alussa (suluissa muutos edellisvuoteen):

 •     Esbo svenska församling 14 697 (-205)
 •     Espoon tuomiokirkkoseurakunta 46 108 (-500)
 •     Espoonlahden seurakunta 30 445 (-227)
 •     Leppävaaran seurakunta 24 487 (+198)
 •     Olarin seurakunta 27 592 (-251)
 •     Tapiolan seurakunta 22 201 (+21)

 

Luterilaiseen kirkkoon kuuluu noin 68,6 prosenttia suomalaisista. Espoon kirkkoonkuulumisprosentti on laskettu Espoon kaupungin 1.1.2020 väkilukuennusteen mukaan.

Vuosi 2018

Kirkkoon kuului 58,7 prosenttia espoolaisista vuoden 2018 lopussa. Suomen- ja ruotsinkielisestä väestöstä seurakuntien jäseniä on noin 70 prosenttia.

Espoon seurakunnissa oli vuodenvaihteessa yhteensä 166 494 jäsentä. Kirkon jäseneksi liittyi Espoossa vuoden 2018 aikana 944 henkilöä, eli 64 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi Espoon seurakunnissa kastettiin viime vuonna 1390 lasta. Kirkosta erosi 2722 ihmistä, mikä on 171 henkeä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan seurakuntien jäsenmäärä laski 1532 hengellä vuonna 2018.

Espoon seurakuntien väkiluvut vuoden 2019 alussa (suluissa muutos edellisvuoteen):

 • Esbo svenska församling 14 902 (-245)

 • Espoon tuomiokirkkoseurakunta 46 608 (-670)

 • Espoonlahden seurakunta 30 672 (-206)

 • Leppävaaran seurakunta 24 289 (-120)

 • Olarin seurakunta 27 843 (-36)

 • Tapiolan seurakunta 22 180 (-255)

Luterilaiseen kirkkoon kuuluu noin 69,7 prosenttia suomalaisista. Espoon kirkkoonkuulumisprosentti on laskettu Espoon kaupungin 1.1.2019 väkilukuennusteen mukaan.

Vuosi 2017

Espoon seurakunnissa oli vuodenvaihteessa yhteensä 168 027 jäsentä. Liittyneitä oli viime vuonna 880 henkeä ja seurakuntien jäseniksi kastettiin viime vuonna 1489 lasta. Kirkosta erosi 2551 henkilöä, mikä on hieman enemmän kuin edellisvuonna. Kaikkiaan väkimäärä laski 958 hengellä vuonna 2017.

Kaikista espoolaisista seurakuntien jäseniä oli vuoden vaihtuessa 60,1 prosenttia. Suomen- ja ruotsinkielisestä väestöstä Espoossa kirkkoon kuuluu noin 71 prosenttia.

Espoon seurakuntien väkiluvut vuoden 2018 alussa (suluissa muutos edellisvuoteen):

 • Esbo svenska församling   15 147 (-217)
 • Espoon tuomiokirkkoseurakunta   47 278 (-177)
 • Espoonlahden seurakunta   30 879 (-311)
 • Leppävaaran seurakunta   24 410 (-262)
 • Olarin seurakunta   27 878 (+220)
 • Tapiolan seurakunta   22 435 (-211)

Luterilaiseen kirkkoon kuuluu noin 71 prosenttia suomalaisista. Espoon kirkkoonkuulumisprosentti on laskettu Espoon kaupungin 1.1.2018 väkilukuennusteen mukaan.

Vuosi 2016

Espoon seurakunnissa oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 168 985 jäsentä.

Kirkkoon liittyi vuonna 2016 Espoossa 929 ihmistä, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi Espoon seurakunnissa kastettiin vuonna 2016 noin 1644 lasta. Kirkosta kuitenkin myös erosi viime vuonna 2339 espoolaista, mikä on suunnilleen saman verran kuin edellisenä vuonna. 

Espoolaisista 61,5 prosenttia kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Valtakunnallisesti kirkkoon kuuluu noin 71,9 prosenttia suomalaisista.

Espoon seurakuntien väkiluvut vuoden 2016 lopussa ovat:

 • Esbo svenska församling   15 364
 • Espoon tuomiokirkkoseurakunta   47 455
 • Espoonlahden seurakunta   31 190
 • Leppävaaran seurakunta   24 677
 • Olarin seurakunta   27 658
 • Tapiolan seurakunta   22 646

Tilastot vuodelta 2016Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tilastot vuodelta 2015Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tilastot vuodelta 2014Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tilastot vuodelta 2012Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tilastot kootaan vuosittain yhteen. Kuvassa tilastovihkoja.