Kokoomus ja sitoutumattomat

Ryhmän yhteyshenkilö:
Paula Viljakainen,
paula.viljakainen1@gmail.com,
050 5727497

Ryhmän tausta: Kansallinen Kokoomus

Tunnus/slogan vaaleissa: Kirkko on meitä jokaista varten

Tavoitteet:
Kirkolla on suuri merkitys arvoyhteisönä. Se edustaa hetkellisyyden sijasta jatkuvuutta, irrallisuuden sijasta juurevuutta ja pinnallisuuden sijasta syvällisempää käsitystä elämän tarkoituksesta ja mielekkyydestä. Seurakuntien roolia yksilön ja koko yhteiskunnan hyvän ja täysipainoisen elämän turvaajina tulee vahvistaa.

Seurakunta on tavalliselle ihmiselle tärkeä erityisesti, kun se on lähellä ihmisten elämää kasteessa, iltarukouksessa, päivä- ja perhekerhoissa, rippikoulussa, vihkimisessä, diakoniatyössä ja hautaan siunaamisessa. Seurakunta on parhaimmillaan ihmisten koko elämää tukeva kristittyjen yhteisö.

Meidän tehtävämme on välittää toinen toisistamme ja tukea toisiamme elämän eri vaiheissa. Seurakunta on välittämisen ja lähimmäisen rakkauden yhteisö. Se kulkee hätää kärsivien rinnalla.

Yhteiskunnassa ja ihmisen arjessa tapahtuneet muutokset vaativat suvaitsevaisuutta meiltä kaikilta ja luovat kirkolle uusia odotuksia. Kirkon tulee olla avoin ja aktiivinen Suomeen muuttaville, että hekin kokevat olevansa tervetulleita.

Erilaisten työntekijöiden pitää mahtua samaan kirkkoon. Ketään ei saa syrjiä.

Seurakunnat ovat menettämässä otettaan nuorista aikuisista. Kirkon on uudistettava toimintatapojaan ja löydettävä keinoja tukea ihmisiä elämän eri vaiheissa.

Seurakunnissa tulee antaa vastuuta jäsenille. Meissä seurakuntalaisissa piilee suuri voima ja rikkaus. Vastuun jakamisella vahvistetaan jäsenyyttä ja lisätään yhteisöllisyyttä.

Kirkko on siellä missä seurakuntalaiset ovat.

Konkreettisia esimerkkejä, mitä haluatte Espoon seurakunnissa edistää seuraavalla nelivuotiskaudella:

  • yhteiskunnan perusta on koti ja perhe, joissa toteutamme arjen kristillisyyttä
  • oman uskonnon opetus antaa arvopohjan elämälle
  • kirkko on avoin eri tavoin ajatteleville ja uskoville ihmisille
  • kirkko kantaa vastuuta heikompiosaisista ja yksinäisistä
  • kirkko ottaa toiminnassaan huomioon erityisesti lapset ja nuoret
  • kirkko hoitaa talouttaan hyvin ja asiantuntevasti
  • kirkko kehittää toimintatapojaan ja on valmis uudistumaan

Viime vaalikaudelta konkreettisia esimerkkejä, mitä asioita ajoitte/mitä toteutui:

Linkki ryhmän nettisivulle:

Linkki Facebook-sivulle ja muihin sosiaalisen median kanaviin:

Linkki puolueen/muun taustaryhmän kirkkopoliittiseen ohjelmaan: https://www.kokoomus.fi/seurakuntavaalit/