Rakastettu
Kuva: Eija Harju

Sateenkaaritoiminnan historia Espoon seurakunnissa

2017

 • Espoon seurakuntien sateenkaaritoiminta alkoi. Aloite toiminnan kehittämiseen tuli yhteisestä seurakuntatyöstä ja viestinnästä.
 • Jo ennen tätä Espoon seurakuntien työntekijöitä oli ollut mukana järjestämässä ryhmiä, tapahtumia ja tilaisuuksia sateenkaari-ihmisille ja heidän läheisilleen. Espoon seurakuntien työntekijöitä oli ollut myös mukana Helsinki Priden kirkollisten ja elämänkatsomuksellisten tapahtumien toteutuksessa.

2018

 • Helsingin Kallion seurakunnan kanssa sovittiin, että Espoo on mukana sateenkaarimessujen toteuttamisessa ja tiedottaa niistä.
 • Espoon seurakunnat nimesivät sateenkaaritoiminnan yhteyshenkilöt. Sateenkaariyhteyshenkilöt alkoivat suunnitella toiminnan periaatteita ja sisältöä.
 • Sateenkaariyhteyshenkilöt alkoivat koota ja työstää Toiminta-asiakirjaa sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuudesta.
 • Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorien Haave-leiri järjestettiin ensimmäistä kertaa.
 • Kirkko Espoossa osallistui ensimmäistä kertaa virallisesti Helsinki Pride -tapahtumaan yhdessä Helsingin ja Vantaan seurakuntien kanssa.

2019

 • Espoon kirkkoherrat ja yhtymän viraston johtoryhmä hyväksyivät Toiminta-asiakirjan tammikuussa 2019.
 • Sateenkaarevien nuorten (13–22 vuotiaat) SateenkaariSiipi-nuortenillat alkavat. 
 • Espoon seurakunnat lähtivät mukaan Sateenkaariyhdistys Malkus ry:n Taakasta voimavaraksi -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena oli parantaa hengellisyyteen orientoituneiden ja uskonnollistaustaisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten hyvinvointia. 
 • Ulkopuolisuudesta kuuluvuuteen -koulutus Espoon seurakuntien ja yhtymän viraston henkilöstölle.

2020

 • Taakasta voimavaraksi -hankkeessa luotiin Espoon sateenkaaritoiminnan yhteyshenkilöille laadittiin tehtävänkuvaus, perehdytyspolku ja määriteltiin työaikaresurssi. 
 • Koulutusta sateenkaariyhteyshenkilöille seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moneudesta sekä kriittisten näkemysten kohtaamisesta. 
 • Espoon kaupunki myönsi Tassu-palkinnon Espoon seurakuntien Haave-leireille. 
 • Koulutus yhdenvertaisuudesta sekä seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moneudesta Espoon seurakuntien ja yhtymän viraston johdon yhteisessä neuvottelussa.  

2021

 • Espoon seurakuntien sateenkaaritoimintaa esilteltiin Espoon yhteiselle kirkkovaltuustolle. 
 • Sateenkaariyhteyshenkilöitä osallistui Espoon kaupungin Mun Espoo -dialogitapahtumaan, jossa kuultiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien espoolaisten näkemyksiä tulevaisuuden Espoon kehittämisestä. 


2022

 • Espoossa alettiin järjestää sateenkaarimessuja. Ensimmäinen pidettiin 6.5.2022 klo 18 Laaksolahden kappelissa.
 • Espoon kuudesta seurakunnasta viidessä käsiteltiin tilojen avaamista samaa sukupuolta olevien parien vihkitilaisuuksiin tai avioliiton siunaamiseen. Esbo svenska församling, Tapiolan seurakunta ja Leppävaaran seurakunta avasivat tilansa. Espoonlahi käsitteli asiaa koskevan aloitteen, mutta päätös oli, ettei tiloja avata. Espoon tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto päätti odottaa avaamispäätöksestä tehdyn valituksen ratkaisua hallinto-oikedulta. 

2023

 • Samaa sukupuolta olevat parit voivat varata vihkitilaisuuden tai avioliiton siunaamisen Esbo svenska församlingin, Espoon tuomiokirkkoseurakunnan, Olarin, Leppävaaran ja Tapiolan seurakuntien kaikista tiloista.

2024

 • Espoonlahden seurakunta päätti avata tilansa sateenkaarivihkimisille helmikuussa.
 • Kaikkien Espoon kuuden ev.-lut. seurakunnan tilat ovat käytettävissä ja varattavissa samaa sukupuolta olevien vihkitilaisuuksiin ja avioliiton siunaamiseen. (Tilanne 2/2024).