Leppävaaran seurakunta syntyi vuonna 1964

Leppävaaran seurakunta on reilun 25 000 seurakuntalaisen yhteisö vilkkaalla ja kasvavalla kaupunkialueella. Leppävaaran seurakuntaan kuuluu kauppakeskus Sellon ympäristö, mutta myös monta muuta suurta asuinaluetta Kilosta ja Friisinmäestä alkaen Espoon pohjoisrajalle Lintuvaaraan saakka sekä idästä Karakalliosta Perkkaalle ja Vermoon asti.

Alkuvaiheessa Leppävaara oli vain pieni huvilakaupunginosa Helsingin kupeessa. Oman kirkon eli Perkkaan kappelin leppävaaralaiset rakensivat jo vuonna 1929. Pitkälti talkoovoimin pystytetty Perkkaan kappeli oli Espoon toiseksi vanhin kirkkotila. Se paloi tuhopolton seurauksena pääsiäisenä 2022. 

Kasvua ja muuttoliikettä

Leppävaaran seurakunta perustettiin vuonna 1964, kun Espoon suomalainen seurakunta jaettiin väestönkasvun myötä ensimmäisen kerran osiin. Leppävaaran seurakunnan väkimäärä oli perustamisvaiheessa 8400 henkeä.

Omaa suurempaa kirkkoa eli nykyistä Leppävaaran kirkkoa seurakunta sai odottaa pyhäinpäivään 1979 saakka.

1980-luvun alussa Leppävaaran seurakunnassa oli 11 573 jäsentä ja 12 työntekijää. Tällä hetkellä noin 25 000 jäsenen kotiseurakunnassa työskentelee noin 50 työntekijää. Voimakas muuttoliike on ollut Leppävaaran seurakunnan alueelle tyypillistä.

Etenkin viime vuosikymmeninä Leppävaaran asukasluku on kasvanut voimakkaasti eri alueilla. Tällä vuosituhannella on otettu käyttöön KilonRisti Kilossa (2003), Lintuvaaran Uuttu (2004) sekä Nuortensiipi Sellon kupeessa Alberganesplanadilla.

Lapsiperheitä ja vireää toimintaa

Leppävaaran seurakunnalle on ominaista se, että alueella asuu paljon lapsiperheitä ja lapsia. Seurakunnassa kastetaan noin 300 ihmistä vuodessa. Rippikoulun käy noin 300 nuorta ja kirkkohäitä viettää noin 130 paria. Hautaan siunataan vuosittain runsaat 150 ihmistä.

Leppävaaralaiseen seurakuntaelämään kuuluu vireää pienryhmätoimintaa, aktiivista diakoniatyötä, retki- ja leiritoimintaa, taitavia kuoroja ja vilkasta perhekahvilatoimintaa.