Ekumenia ja uskontodialogi

Espoon luterilaiset seurakunnat tekevät ekumeenista työtä yhdessä monien muiden Espoossa toimivien seurakuntien ja kirkkojen kanssa.

Ekumenialla tarkoitetaan kahden tai useamman kirkon tai niiden välisiä suhteita. Ekumenialla voidaan tarkoittaa myös sellaista asennetta, joka korostaa ja toivoo kristittyjen ykseyttä.

Espoon ja Kauniaisten ekumeeniseen toimikuntaan kuuluu joukko kristillisiä kirkkoja, seurakuntia ja yhteisöjä, jotka toimivat Espoon ja Kauniaisten kaupunkien alueella. Kaikilla Espoon evankelis-luterilaisilla seurakunnilla on oma edustajansa toimikunnassa. Toimikunta järjestää ohjelmaa mm. Kristittyjen ykseyden rukousviikolla 18.-25.1. ja muita ekumeenisia tilaisuuksia.

Ekumeenisen liikkeen päämäärä on kristittyjen ykseys. Uskontojen kohtaaminen on eri asia kuin ekumenia.

Eri uskontojen yhteydenpito on erityisen tärkeää yhteiskunnassa, joka pyrkii entistä suurempaan avoimuuteen ja monimuotoisuuteen. Oman uskonnon juurien tunteminen helpottaa eri uskontoihin kuuluvien ihmisten kohtaamista. Uskontodialogi on arkipäivää myös Suomessa ja seurakunnat ovat eri tavoin edistämässä uskontojen kohtaamista ja suvaitsevaisuuden lisäämistä.

Espoon evankelis-luterilaiset seurakunnat järjestävät ohjelmaa eri uskonnollisten/katsomuksellisten yhteisöjen kanssa etenkin YK:n Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikolla. Ajankohta on vuosittain helmikuun ensimmäinen viikko. 

Ekumeenisen vaelluksen osallistujat pysähtyivät viettämään ortodoksista vedenpyhityshetkeä Oittaan laiturille.
Ortodoksinen vedenpyhitys Oittaalla Espoon ekumeenisella vaelluksella 26.8.2017. Kuva: Antti Kruus.