Kasteen suunnittelu

Lapsi voidaan kastaa ja ottaa evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi, jos ainakin toinen vanhemmista kuuluu kirkkoon. Kirkkojärjestyksen mukaan lapsi tulisi kastaa ilman tarpeetonta viivytystä eli kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Siihen mennessä lapsi on joka tapauksessa kirjattava väestörekisteriin. Kun lapsi kastetaan, väestörekisteriin kirjaaminen hoituu seurakunnan kautta.

Kaste voidaan toimittaa kirkossa tai muussa seurakunnan tilassa, kotona, isovanhempien luona tai jossain muussa sopivassa paikassa. Lapsi voidaan kastaa myös seurakunnan yhteisessä messussa. Kastepaikasta riippumatta kaste on sekä jumalanpalvelus että perhejuhla.

Vanhemmat sopivat kastepaikasta ja -papista soittamalla Espoon seurakuntien palvelukeskukseen. On myös mahdollista suoraan pyytää tuttua pappia kastamaan. Kasteesta on hyvä sopia ajoissa.

Kastekeskustelu

Kastepappi ottaa tilaisuuden ajankohdan sopimisen jälkeen yhteyttä perheeseen ja sopii heidän kanssaan tapaamisen. Tämä niin sanottu kastekeskustelu on hyvä käydä myös silloin, kun kastamassa on tuttu pappi oman seurakunnan ulkopuolelta. Keskustelussa käydään läpi kasteeseen liittyvät asiakirjat, keskustellaan tilaisuuden kulusta ja sovitaan siihen liittyvät virret ja muut asiat.

Lapsen paperit

Palvelukeskukseen tullut Lapsen tietojen ilmoittaminen -lomake täytetään viimeistään kastekeskustelun aikana. Vanhemmat täyttävät lomakkeeseen tiedot lapsen nimistä ja äidinkielestä ja antavat lomakkeen papille. Pappi täyttää lomakkeen kasteen jälkeen ja antaa sen eteenpäin palvelukeskukseen, jossa tiedot siirretään kirkon jäsentietoihin ja maistraatin ylläpitämään väestörekisteriin.

Kuvassa äiti ompelee rusettia kastemekkoon.
Kuva: Antti Rintala.
YouTube-video