Kasteen merkitys

Lapsen kaste korostaa sitä, että kaste on kokonaisuudessaan Jumalan työ. Ihmisen ei tarvitse mitenkään ansaita kasteessa välittyvää pelastusta ja seurakunnan yhteyteen ottamista. Kaste ja usko ovat molemmat Jumalan toimintaa meissä.

Jeesus käski tuoda lapsia luokseen. Jumalan valtakunta kuuluu heidän kaltaisilleen (Mark. 10:13-16).

Lapsen kaste korostaa koko elämän jatkuvaa kristityn kasvuprosessia. Kristinuskossa korostuvat Jumalan armo ja lähimmäisenrakkaus. Nämä ovat erinomaiset tukipilarit ihmiselämälle. Ihminen voi koko elämänsä ajan turvata kasteessa saatuun Jumalan armoon. Samoin viisaaseen ihmiselämään kuuluu oman pahuuden myöntäminen ja nöyrtyminen pyhän Jumalan edessä. Lisäksi kristityn tulee jatkuvasti muistaa, että häntä velvoittaa myös lähimmäisen rakkaus.

Vaikka kaste on niin eettisesti kuin hengellisestikin erinomainen lähtökohta elämään, tärkein syy kasteelle on Jeesuksen kirkolleen antama kaste- ja lähetyskäsky:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:18–20).

Linkkejä

Kasteesta ja kristillisestä uskosta saat lisätietoa kirkkomme katekismuksesta  ja kirkollisten toimitusten oppaasta.

Kuvassa vanhempi nainen katsoo hellästi vauvaa suu supussa.
Kuva: Antti Rintala.