Kasteen merkitys

Lapsen kaste korostaa sitä, että kaste on kokonaisuudessaan Jumalan työ. Ihmisen ei tarvitse mitenkään ansaita kasteessa välittyvää pelastusta ja seurakunnan yhteyteen ottamista. Kaste ja usko ovat molemmat Jumalan toimintaa meissä.

Jeesus käski tuoda lapsia luokseen. Jumalan valtakunta kuuluu heidän kaltaisilleen. (Mark. 10:13-16)

Lapsen kaste korostaa koko elämän jatkuvaa kristityn kasvuprosessia. Kristinuskossa korostuvat Jumalan armo ja lähimmäisenrakkaus. Nämä ovat erinomaiset tukipilarit ihmiselämälle. Ihminen voi koko elämänsä ajan turvata kasteessa saatuun Jumalan armoon. Samoin viisaaseen ihmiselämään kuuluu oman pahuuden myöntäminen ja nöyrtyminen pyhän Jumalan edessä. Lisäksi kristityn tulee jatkuvasti muistaa, että häntä velvoittaa myös lähimmäisen rakkaus.

Vaikka kaste on niin eettisesti kuin hengellisestikin erinomainen lähtökohta elämään, tärkein syy kasteelle on Jeesuksen kirkolleen antama kaste- ja lähetyskäsky:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:18–20)

Linkkejä

Kasteesta ja kristillisestä uskosta saat lisätietoa kirkkomme katekismuksesta  ja kirkollisten toimitusten oppaasta.

Miksi kastetaan lapsena?

Joku saattaa pohtia sitä, miksi lapsia kastetaan. Eikö heidän pitäisi antaa itse päättää omasta uskostaan?

Lapset tulevat tekemään elämässään omia päätöksiä ja sellaisia heidän tulee myös jossain määrin antaa tehdä, kunhan ne eivät vain vahingoita häntä itseään. Lapsi ei koskaan kasva pullossa, vaan imee itseensä ympäristöstään ja etenkin vanhemmistaan vaikutteita. Tällöin on tärkeää, että vaikutteet ovat mahdollisimman hyvät.

Aikuiseksi kasvettuaan ihminen tulee joka tapauksessa tekemään omaa elämäänsä koskevia keskeisiä päätöksiä. 

Kaste antaa

Kastevesi on tavallista puhdasta vettä. Kasteen sakramentissa kuitenkin tavallinen vesi ja Jumalan sana yhdistyvät. Kastevesi pesee sen vuoksi ihmisen puhtaaksi kaikesta syyllisyydestä Jumalan edessä. Kaste toimitetaan kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Pappi valaa kolmesti vettä kastettavan päähän ja lausuu: "Minä kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen."

Kasteessa Jumala kutsuu jokaisen ihmisen nimeltä. Kaste tekee meistä Kristuksen opetuslapsia ja kristillisen kirkon jäseniä. Olemme syntymästämme saakka ihmiskunnan yhteisen syyllisyyden alaisia. Kasteessa meille annetaan kaikki anteeksi. Kastettuina olemme puhtaita kuin Kristus. Kasteessa Pyhä Henki synnyttää meidät uudestaan ja lahjoittaa meille uskon. Kaste merkitsee osallisuutta ikuiseen elämään.

Kasteessa ihminen saa yhteyden Kristukseen (vrt. Gal. 3:27) ja Pyhän Hengen, joka uudistaa ja pyhittää ihmistä. Kastettu ihminen ei ole enää täysin synnin turmelema, vaan hän taistelee Jumalan voiman avulla pahuutta ja itsessään jäljellä olevaa syntiä vastaan.

Kastettu ihminen on siirretty osaksi Jumalan valtakuntaa. Tästä hyvyyden valtakunnasta osallisena hän taistelee eri muodossa ilmenevää pahuutta vastaan hyvyydellä: "Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä." (Room. 12:21). 

Kasteessa Jumala liittää meidät ylösnousemukseen. Jeesus on kuollut puolestamme. Hänen voittonsa kuolemasta antaa meille osallisuuden ikuiseen elämään.

Kuvassa vanhempi nainen katsoo hellästi vauvaa suu supussa.
Kuva: Antti Rintala.