Tapiolan lähetyksen nimikkokohteet ja projektit

Mediatyö: Keski- ja Länsi-Afrikka

Radiotyö fulani-heimojen alueilla on osoittautunut tehokkaimmaksi tavaksi tavoittaa paikasta toiseen liikkuvia fulani-paimentolaisheimoja Sahelin alueella, Saharan eteläpuolella.
Kamerunissa tehtävien radio-ohjelmien kuuluvuusalue kattaa laajan alueen Länsi- ja Keski-Afrikassa. Ohjelmat antavat kristillisen ohjelmasisällön lisäksi koulutusta aina perhekysymyksistä, naisten asemasta, lastenkasvatuksesta, taloudenhoidosta ja terveyskasvatuksesta maanviljelysopastukseen ja kulttuuriin. Ohjelmia kuunnellaan ahkerasti ja ne ovat pidettyjä sekä muslimien että pienen kristityn vähemmistön parissa.
Lähetysjärjestö: Medialähetys SanansaattajatLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Lue lisää työstä seurakunnan lähetysblogista: lahetysblogi.netLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kenia 

Silvontaa ja lapsiavioliittoja ehkäisevä CREDO-ohjelma pelastaa tyttöjä Kenian maasai- ja samburu-heimojen alueilla naisten ympärileikkaukselta sekä vanhojen miesten jalkavaimoiksi päätymiseltä. Keniassa tytöt silvotaan noin 8-14-vuotiaina. Yhteensä maailmassa arvioidaan olevan noin 136 miljoonaa silvottua naista ja tyttöä.
Tuemme seurakuntana erityisesti diakonissa Susan Kirionkin,  CREDOn paikallisen koordinaattorin ja tyttöjen ”äidin”, palkkausta. Hän myös vierailee kouluissa ja seurakunnissa kertoen tyttöjen oikeuksista.
CREDOon pakenevat noin 9-vuotiaat tytöt pelastetaan suojaisiin asuinpaikkoihin ja kouluun. Vuosia myöhemmin he voivat palata jopa kotikyliinsä saatuaan arvostetun koulutuksen ja ammatin. Jo ohjelman kuluessa pyritään järjestämään vierailuja kotiseudulle. CREDOn kautta autetut toimivat usein tehokkaina valistajina valitsemissaan ammateissa sekä alueillaan.
CREDO sisältää myös kummiohjelman, jolla katetaan tyttöjen päivittäiset elinkustannukset ja koulunkäynti. 
Lähetysjärjestö: Suomen Luterilainen EvankeliumiyhdistysLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Lue lisää työstä seurakunnan lähetysblogista: lahetysblogi.netLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Lue lisää ympärileikkauksesta KeniassaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Hengellis-humanitaarinen työ, Etelä-Sudan/ Ugandan pakolaisleirit 

Lamwon leirillä Pohjois-Ugandassa.

Hengellis-humanitaarinen työ eteläsudanilaisten auttamiseksi keskittyy väliaikaisesti Pohjois-Ugandaan, tilanteen vakiinnuttua siirtyy takaisin Etelä-Sudaniin. 
Ugandan pakolaisleireillä on noin miljoona eteläsudanilaista pakolaista. YK:n tilastojen mukaan pakolaisista 87 % on naisia ja lapsia ja moni heistä on kristittyjä. Tukemamme työ on yhdistelmä seurakunnallis-sielunhoidollista sekä humanitaarista avustustyötä. Työllä tuetaan erityisesti Etelä-Sudanin luterilaisen kirkon pastoreita ja diakonissoja, jotka toimivat pakolaisten parissa. 
Etelä-Sudan on maailman nuorin valtio. Se itsenäistyi Sudanista vuonna 2011, yli 20 vuotta kestäneen sisällissodan jälkeen. Asukkaita maassa on yli 11 miljoonaa, ja kooltaan se on noin kaksi kertaa Suomen kokoinen. Lukutaitoisia on alle 30 % väestöstä. Yli puolet kansasta on kristittyjä ja loput luonnonuskontojen edustajia ja muslimeja. Maa koostuu monista heimoista ja on yksi maailman köyhimmistä. Maa ajautui vuonna 2013 sisäiseen kriisiin ja sisällissotaan. Tämä on aiheuttanut valtavan pakolaisvyöryn naapurivaltioihin. YK:n mukaan yli 3,5 miljoonaa ihmistä on välittömässä nälänhädässä.
Lähetysjärjestö: Suomen Luterilainen EvankeliumiyhdistysLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Lue lisää työstä seurakunnan lähetysblogista: lahetysblogi.netLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Etiopia 

Nimikkotyöntekijämme kummiolapsiohjelmissa toimivat yhteensä noin 440 orvon ja puoliorvon avustustyössä Jimman kaupungin lähistöllä Lounais-Etiopiassa. Perheet ja sijaisperheet mukaan lukien työllä on tuhansia avunsaajia.

Agaron, Bongan, Sokorun ja Limun, neljän eri paikkakunnan ohjelmissa on kussakin kaksi etiopialaista työntekijää. Sosiaalityöntekijä pitää yhteyttä kaikkiin ohjelman perheisiin ja tukee näin lapsia koulunkäynnissä ja elämäntaidoissa. Projektipäällikkö hoitaa 110 lapsen avustamisen hallintoa ja taloutta.

Kustannamme noin neljäsosan orpo-ohjelmien kansallisten työntekijöiden palkasta. Kummit puolestaan kattavat lasten välittömän ylläpidon kustannukset. Paikalliset koulutetut ja ammattitaitoiset työntekijät tekevät työn. Apumme siis kohdistuu tältäkin osin kehittyvän maan hyväksi tukien työllisyyttä näissä maissa. Kansallisen ammattilaisen palkkaaminen nimikkotyöntekijäksi maksaa usein 20-25-kertaa vähemmän suomalaiseen verrattuna. Lisäksi paikalliset työntekijät tuntevat alueen kulttuurin ja kielen tässä 80 kieliryhmän ja 200 murteen maassa, mikä toki helpottaa työtä merkittävästi.

LähetysjärjestöSuomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
Lue lisää työstä seurakunnan lähetysblogista: lahetysblogi.netLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Bangladesh 

Bangladesh on maailman toiseksi köyhin maa. Tapiolan seurakunta on vuosikymmeniä ollut mukana Bangladeshin maaseudun lasten, nuorten ja aikuisten auttamisessa.
Paikallisten seurakuntien tuki muodostaa puolet nimikkotuestamme. Tuemme kymmeniä paikallisia seurakuntia. Tuemme niiden toiminnan kehittämistä, erityisesti koulutusta, samalla auttaen kristillistä vähemmistöä. Tavoitteenamme on kehittää seurakuntien työtä monipuolisemmaksi, esimerkiksi nuorisotyön kautta.
Uzirpurin esi- ja alakoulun oppilaista moni kuuluu etnisiiin vähemmistöihin. Koulussa lapset oppivat myös maan virallista kieltä, bengalia. Alakoulu palvelee esikoulusta 4. luokkaan saakka. Tapiolan seurakunta tukee koulun toimintaa.
Lasten iltapäivätoiminnan kautta tuemme esikoululaisten ja alakoululaisten koulunkäyntiä. Tuemme alkavaa iltapäivätoimintakeskusta Uzirpurissa, kylissä tapahtuvaa iltapäivätoimintaa, sekä koulukyytejä kylistä saapuville lapsille. Vuoden 2021 tukemme ohjataan Uzirpurin alakoulun lasten asuntolan kustannuksiin, kunnes asuntola muuttuu iltapäivätoiminnan keskukseksi ja iltapäivätoiminta aloittaa vuonna 2022.

College of Christian Theology Bangladesh (CCTB) on Bangladeshin kirkkojen yhdessä ylläpitämä opinahjo. Kristillinen college nostaa syrjityn vähemmistön koulutustasoa sekä valmistaa nuoria ja aikuisia seurakuntien palvelusvirkoihin. Seurakunta tukee collegea pienellä summalla vuosittain.
Lähetysjärjestö: Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys KylväjäLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Lue lisää työstä seurakunnan lähetysblogista: lahetysblogi.netLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Pakistan 

Slummien lukutaitotyö: Afganistanin rajaseudulla jopa 88 % naisista ei osaa lukea. Peshawarin hiippakunta tarjoaa slummeissa ilmaista lukutaito-opetusta taustaan katsomatta. Naisille ja tytöille järjestetään myös kädentaitojen opetusta. Esimerkiksi kristilliseen vähemmistöön kuuluvalla ei useinkaan muuten ole mahdollisuutta opiskeluun tai muihin peruspalveluihin. Lukutaidoton joutuu myös helposti petosten uhriksi.  
Raamattutyö: Pakistanin uskonnollisessa ympäristössä on haastavaa tutustua Raamattuun. Kirjekurssit ovat huomaamaton tapa sekä kristityille että muille oppia kristillisestä uskosta. Kursseja järjestetään eri tasoisina ja pituisina.
Terveydenhuolto- ja vammaistyö: Risalpurin klinikka tarjoaa mm. rokotteita, neuvolan, perhesuunnittelua ja röntgenpalveluita. Hankkeella tuetaan myös erityislasten päivätoimintakeskusta, jossa sijaitsee koulu. Lisäksi tarjotaan kuntoutusta, perheneuvontaa sekä tietoa ja koulutusta vammaisuuteen liittyen.
Tankin kristillisen sairaalan neuvola- ja kenttätyötä tehdään haastavalla alueella. Sairaala tarjoaa tasa-arvoista ja tasokasta sekä tarvittaessa ilmaista terveydenhuoltoa. Hankkeella tuetaan lasten- ja äitiysneuvolan työtä.
Lähetysjärjestö: Suomen Lähetysseura / Peshawarin hiippakuntaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Lue lisää työstä seurakunnan lähetysblogista: lahetysblogi.netLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Intia 

Raamattutyön kokonaisuus pitää sisällään monenlaista kristillistä työtä. Intian Pipliaseura tukee Raamattujen kääntämistä ja painattamista Intian eri kielille, lukutaitokoulutusta sekä vammaisille suunnattujen erityisraamattujen jakamista.
Intian Pipliaseura tekee myös diakonista työtä. Se avustaa muun muassa leskiä sekä muita ryhmiä, joiden asema on erityisen huono.
Lähetysjärjestö: Suomen Pipliaseura / IntiaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Lue lisää työstä seurakunnan lähetysblogista: lahetysblogi.netLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Bolivia 

Kirkollinen työ Boliviassa tapahtuu paikallisen luterilaisen kirkon kautta, joka koostuu alkuperäiskansojen jäsenistä. He asuvat Andien vuoristossa. Työntekijät toimivat usein kokonaan tai osin vapaaehtoisesti, hankkien varsinaisen toimeentulonsa muualta. Maan levottomuuksien keskellä luterilainen kirkko tekee seurakunnallista ja evankelioivaa työtä, parantaa Bolivian alkuperäiskansojen ja naisten oikeuksia sekä mm. järjestää nuorille työpajoja.
Lähetysjärjestö: Suomen Lähetysseura / Bolivian kirkkoLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Lue lisää työstä seurakunnan lähetysblogista: lahetysblogi.netLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kolumbia 

Kirkolliseen työhön ovat vaikuttaneet maan pitkään jatkuneet levottomuudet, jotka ovat tuoneet erityisiä haasteita myös kirkolle. Kolumbian pieni luterilainen kirkko pyrkii toiminnallaan hengellisen työn ohessa auttamaan eri tavoin levottomuuksissa vammautuneita. Hanke on yhdistelmä seurakunnallista, kuntoutus- ja vammaistyötä, entisten sissien koulutusta sekä naisten ja etnisten vähemmistöjen aseman parantamista.
Lähetysjärjestö: Suomen Lähetysseura / Kolumbian kirkkoLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Lue lisää työstä seurakunnan lähetysblogista: lahetysblogi.netLinkki avautuu uudessa välilehdessä
 

Kaksi tyttöä koulun pihalla kouluvihot käsissään.
Alakoululaisia Uzirpurin koululla Bangladeshissa.

Kansalliset nimikkotyöntekijät Etiopian orpo-ohjelmissa

Sokorun ohjelman projektipäällikkö Naol Elias ja sosiaalityöntekijä Tarikwa Mohammed.

Nimikkotyöntekijämme orpolapsiohjelmissa toimivat yhteensä noin 440 orvon ja puoliorvon avustustyössä Jimman kaupungin lähistöllä Lounais-Etiopiassa. Perheet ja sijaisperheet mukaan lukien työllä on tuhansia avunsaajia.

Agaron, Bongan, Sokorun ja Limun, neljän eri paikkakunnan ohjelmissa on kussakin kaksi etiopialaista työntekijää. Sosiaalityöntekijä pitää yhteyttä kaikkiin ohjelman perheisiin ja tukee näin lapsia koulunkäynnissä ja elämäntaidoissa.  Projektipäällikkö hoitaa 110 lapsen avustamisen hallintoa ja taloutta.

Kustannamme noin neljäsosan orpo-ohjelmien kansallisten työntekijöiden palkasta. Kummit puolestaan kattavat lasten välittömän ylläpidon kustannukset. Paikalliset koulutetut ja ammattitaitoiset työntekijät tekevät työn. Apumme siis kohdistuu tältäkin osin kehittyvän maan hyväksi tukien työllisyyttä näissä maissa. Kansallisen ammattilaisen palkkaaminen nimikkotyöntekijäksi maksaa usein 20-25 kertaa vähemmän suomalaiseen verrattuna. Lisäksi paikalliset työntekijät tuntevat alueen kulttuurin ja kielen tässä 80 kieliryhmän ja 200 murteen maassa, mikä toki helpottaa työtä merkittävästi.

Lähetysjärjestö: Suomen Evankelisluterilainen KansanlähetysLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lue lisää työstä: lahetysblogi.net