Siunaamme läheisemme matkalle

Kristillinen siunaus kertoo uskosta ja ylösnousemustoivosta. Me siunaamme läheisemme matkalle ja saatamme hänet haudan lepoon.

Siunaaminen tapahtuu joko kirkossa, siunauskappelissa tai haudalla. Siunaukseen liittyvistä asioista sovitaan siunaavan papin kanssa.

Hautaustoimen järjestelyt koronavirusepidemian vuoksi

Siunaustilaisuudet järjestetään 2-4 viikon kuluessa kuolemasta. Piispojen  antamien ohjeistusten mukaan kirkolliset toimitukset hoidetaan poikkeusjärjestelyin.

Piispojen ohje 19.2.2021: Kirkolliset toimitukset on pyrittävä järjestämään mahdollisimman pienellä joukolla. Tavoitteena on, että läsnä on vain kuusi henkilöä työntekijät mukaanlukien. Kirkollisissa toimituksissa voi kuitenkin pastoraalisista syistä olla läsnä kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin annetun henkilömäärärajan. Asiasta päättää kirkkoherra. 

Peruste rajoituksella on vakava tartuntatautitilanne ja pyrkimys hillitä koronaviruksen leviämistä. Virus on vaarallinen erityisesti vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville. Jos tilakohtaisista enimmäishenkilömääristä on tarve poiketa muutaman henkilön osalta, asiasta keskustellaan seurakunnan kirkkoherran kanssa.

Suosittelemme haudalla tapahtuvaa siunaamista. Myös haudalla tapahtuvissa siunauksissa ja uurnanlaskuissa henkilömäärä on sama.

Mikäli yhteinen saattotilaisuus halutaan siirtää merkittävästi myöhempään ajankohtaan, voidaan järjestää siunaustilaisuus 2-4 viikon kuluessa läheisten läsnä ollessa ja tuhkauksen jälkeen myöhemmin järjestettävään uurnanlaskuun on mahdollista kutsua laajempi saattoväki.

Muistotilaisuuksien järjestäminen seurakuntien tiloissa on mahdollista . Kaikissa kokoontumisissa huomioidaan tilakohtaiset enimmäishenkilömäärät ja turvavälit.

Siunaustilaisuuden mahdollinen videointi rajoitusten aikanaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Hautausmaiden kappeleissa on tehty erikoisjärjestelyjä hygienian parantamiseksi.

Vainajien näyttötilaisuudet on keskeytetty 12.3.2020 lähtien toistaiseksi.

Hautaansiunaaminen

Rakenteeltaan siunauskaava on seuraava:

  • Alkumusiikki
  • Kukkien laskeminen
  • Virsi
  • Siunaaminen
  • Virsi
  • Musiikki (jonka aikana arkku kannetaan autoon /saatto haudalle alkaa).


Tutustu koko hautaansiunaamisen kaavaan

Papin toimittama siunaaminen sisältää siunaussanojen lisäksi rukouksia, Raamatun lukua ja puheen.

Perusrakenteeseen voidaan lisätä musiikkia ja myös virsiä. Kanttorit vastaavat tilaisuuden urkumusiikista ja virsien säestyksestä. Siunaustilaisuuden musiikista sovitaan kanttorin kanssa. Musiikin valinnassa on syytä pitää mielessä tilaisuuden jumalanpalvelusluonne. Yleisimpiä virsiä siunaustilaisuudessa ovat hautajais- ja kiitosaiheisia. Esimerkkeinä mainittakoon: 30, 249, 377, 338, 341, 396, 517, 548, 555, 631, 632. Lisätietoa ja soivia esimerkkejä siunaustilaisuuden musiikista löydät myös täältäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Haudalla voidaan laulaa arkkua laskettaessa tai sen jälkeen virsi, esim. 377.

Virsikirjamme virret netissä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Siunaustilaisuuden päätyttyä arkku viedään hautaan, mikäli kyseessä on arkkuhautaus. Arkkua kantamaan tarvitaan yleensä kuusi henkilöä. Saatossa lähimmät omaiset kulkevat heti arkun jäljessä. Myös tuhkahautauksessa arkku on hyvä saattaa ulos hautaustoimiston autoon. Mikäli tämä ei ole mahdollista, arkku voidaan jättää kirkkoon tai kappeliin. Espoon siunauskappelissa jää arkku aina paikoilleen tuhkahautauksessa.

Uurnaa laskettaessa voidaan viettää rukoushetki papin johdolla. Rukoushetken omaiset voivat hyvin viettää myös keskenään.

Kuvituskuvassa lasketaan kämmenellä hienoa hiekkaa arkun päälle.
Kuvat: Antti Rintala.