Palveluoperaatio Saapas

Mikä saapas?

Palveluoperaatio Saapas on ev.lut. kirkon yksi nuoriso- ja erityisnuorisotyön muoto. Tavoitteena on tarjota nuorisotyön palveluita myös niille nuorille, jotka viettävät aikaansa jossakin muualla kuin järjestetyn nuorisotoiminnan piirissä. Saapas toimii keskustelukumppanina, avun antajana ja opastajana siellä missä nuoret aikaansa viettävät.

Palveluoperaatio Saappaan toiminta muodostuu säännöllisestä perjantaipäivystyksestä, festivaalitoiminnasta sekä Netti-Saapas toiminnasta.

Avun tarpeessa oleva itse määrittelee avun tarpeensa sekä halukkuutensa vastaan ottaa apua. Palveluoperaatio Saappaan palveluja ovat aikuisen läsnäolo, keskusteluavun tarjoaminen, kannustaminen vastuun kantamiseen omasta itsestä ja kaverista

Saapas-ryhmän toiminta perustuu

  • vapaaehtoisuuteen
  • luottamukseen
  • avoimuuteen
  • jokamiehen oikeuksiin ja kansalaisvelvollisuuksiin

Saapas-ryhmässä voi toimia vapaaehtoinen, tehtäviinsä koulutettu täysi-ikäinen henkilö.

Tykkää Espoon Saappaasta FB:ssä.

Uusia vapaaehtoisia koulutetaan keväällä 2020.


Lisätietoja:

Espoon Saapas vastaa päivystäessään numerosta 09 8050 5050. Numero palvelee sekä nuoria että aikuisia.
Espoon Saappaasta voi kysellä lisätietoja myös Meri Saloila 040 720 1120 tai meri.saloila@evl.fi

Saapas auttaa nuoria.
Erityisnuorisotyönohjaaja
Leppävaaran seurakunta
09 8050 5544
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo

Vastuualue: erityisnuorisotyö