Espoon seurakunnissa huolenpito ympäristöstä kuuluu jokaiselle

Ympäristökasvatus on elinikäinen oppimisprosessi.

Ympäristökasvatuksen tavoitteena yhteiskunnassa on kasvattaa ihmisiä tietoisuuteen ja huoleen taloudellisten, sosiaalisten, poliittisten ja ekologisten tekijöiden riippuvuudesta toisistaan kaupunki- ja maalaisympäristössä.

Seurakunnan ympäristökasvatus perustuu kristilliseen luomisuskoon. Kaikella luodulla on itseisarvo. Jumalan siunaamaa ei saa kohdella miten hyvänsä – Raamattu opettaa kohtuullista elämäntapaa.

Seurakunnan toteuttama ympäristökasvatus on ihmisen Jumala- ja luontosuhteen pohdintaa. Se on myös konkreettisia tekoja paremman ympäristön puolesta.

- Tiivistelmä Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen perusteista

Kirkon ilmasto-ohjelma: Kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus

Lue lisää kirkon ympäristötyöstä ja ilmasto-ohjelmasta.

Espoon seurakuntien metsäsuunnitelmat

Espoon seurakunnat omistavat noin 400 hehtaaria metsätalousmaata. Metsien hoitoa ja hakkuita varten on laadittu suunnitelmat vuosille 2010–2019.

Metsänhoitosuunnitelmat (45 sivua, pdf)

Espoon seurakunnilla on ollut Kirkon ympäristödiplomi 2006–2014. Uuden sertifikaatin hankintaa valmistellaan.
Espoon seurakunnilla on ollut Kirkon ympäristödiplomi 2006–2014. Uuden sertifikaatin hankintaa valmistellaan.
Kaikki kuusi Espoon seurakuntaa ovat Reilun kaupan seurakuntia.
Kaikki kuusi Espoon seurakuntaa ovat Reilun kaupan seurakuntia.